Tüm Kategoriler


Sayfalar

tmaryo' Profili


Toplam Yazıları: 44
Toplam Görüntülenme: 11716
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

tmaryo Son Yazıları

Hayallerimiz

Biz insanlara sorulsa, hayatymyzda en ok neyi isteriz diye bir co?umuz ba?lar saymaya araba, para vs. Ama gerekten bunlar ve bir yy?yn sama istekler ve arzular bizleri mutlu etmez. Cnk insanlaryn bu gibi istekleri hi bitmek bilmez. Bence hayatymyzda bizleri gerekten mutlu edecek ?eyler isteme

Evlilik

Hayatymyzda bazen yapmaya zorunlu oldu?umuzu hissetti?imiz ?eyler vardyr, evlilik gibi. Belirli bir ya?tan sonra ve evremizin baskylary sonucu kendimizi uzun ve zorlu bir yolculukta buluruz. Ynsanyn sevmedi?i, ruh e?i olmayan biri ile hayatyny, ili?kisini srdrmesi mmkn olur mu? Belkide mmknd

Her Yerde Makyaj Yapylmaz

Bir gn aly?veri? yapty?ym bir ma?azanyn camynyn nnde bir bayan ve erkek durdu. Ma?azanyn ii dy?arydan grnmedi?i iin bayan camy ayna olarak kullanmaya ba?lady. Ba?tan bir gzel makyajyny yapty daha sonra da elbisesinin g?s dekoltesini dzelti. Y?i bitince birka dakika sonra camynyn nnde m

Her?ey Para De?il

Hayatymyzda de?i? toku? aracy olarak kullandy?ymyz para ile birok ?ey satyn alabiliriz. Ev, araba, yat, kat ve hatta insan. Ama gerek ykarsyz bir a?ky, kar?yndaki insanyn yzndeki iten glmsemeyi, kltr para ile alamyyoruz. Bir uurumun tepesinde gn batymyny seyretmek iin, denizin hy?yrtys

Ayn gznz

evremde dikkatimi eken bir ?eyi sizlerle payla?mak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar do?ru ama bu sadece benim gzlemim. Bir kadyn evlenene kadar hayata ok tozpembe bakyyor ama evlendikten sonra hayatyn ok farkly oldu?unu anlyyor ve belki gz aylyyor ama bazy ?eyler iin ok ge oldu?unu anlyyor.

Minik Meleklere Ba?arylar

Dn miniklerin okul hayaty ba?lady. Sabah okulun nnden geerken onlardaki heycan bana da ilk okula ba?lady?ym zamany hatyrlatty. lkemizin ocuklaryna okul hayatlarynda sonsuz ba?arylar dilerim. Umarym lkemiz iin hayyrly evlatlar olurlar. Allah tm ocuklara zihin aykly?y versin. Ba?arylar mini

Hata Kimde

Son zamanlarda hemen hemen her ortamda kadynlaryn erkeklerden ok ?ikayeti oldu?unu gryorum. Peki ?ikayet etti?iniz konularda siz kadynlaryn hi mi sucu yok? Bir erke?i anne yeti?tirmiyor mu? Bence ?ikayet ederken, biraz da yeti?tirece?iniz ocuklary nasyl yeti?tirece?inizi bir d?nn. Yoksa bu

Akylly Kadyn Farky

Akylly kadyn farky her ortamda hisediliyor. Ve gerekten akylly bir bayan nerede, ne zaman ne konu?aca?yny ok iyi bilir, az ama z konu?ur. Birlikte oldu?u ki?iyi rezil etmez, sadece vezir eder. E?er ki bir kadyn, bir erkekten akyllyysa erke?in yapabilece?i en gzel ?ey onun zekasyna saygy gsterme

zgn Bir Bayan

Bir bayanyn zgn grnmesi insany gerekten ok derinden etkiliyor. Biz erkekler belki ba?yrarak veya ki?iye gre de?i?ir sa? sola bir ?eyler atarak bir ?ekilde zntmzden belki kurtulabiliyoruz veya zntmz yzmze yansytmyyoruz. Ama zgn bir bayan tm zntsn yzne yansytyyor ve bu

Yyilik Sever

Ynsanlaryn iyilik yapmayy unuttu?u bu gnlerde ?ahit oldu?um bir olay beni ok duygulandyrdy. Geen gn hasta arkada?ymy ziyarete gitmi?tim. Ziyaret saati gelene kadar hastane bahesinde bekliyordum ve orada orta ya?larda bir bayan grdm. Hastalaryny bekleyen hasta yakynlaryna hazyrlady?y bir ka l

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)