Tüm Kategoriler


Sayfalar

hares' Profili


Toplam Yazıları: 48
Toplam Görüntülenme: 16031
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

hares Son Yazıları

Hasret Kokan Sevgiliye

Bir ie?i dalyndan koparyrsyn da yava? yava? lr ya. Bir ku?u yuvasyndan alyrsynda ve daha umayy bile bilmezken ona yol gsterecek kimsesi yok gibi kanady kyrylmy? bir ?ekilde kalyr ya.. Bir bebe?i anasyndan alyrsynda daha ana st emmeden a kalyr ya, bir ?arapcynyn elinden ?arabyny alyrsy

Evli Bekar Ayrymy

Yakla?yk iki aydyr bu siteye yeyim ve pek ok iyi dost edindim. Bunun iin beni oldu?um gibi bir dost, arkada? kabul eden herkese te?ekkr ediyorum. Sadece dikkatimi ?u ekti; neden insanlara do?ruyu yani evli oldu?umu syleyince nce bir yadyrgamayla kar?yla?yyorum? Burada bir ok evli insan

Korkumu Yendim

Her insanyn kendine ait, yenmeye aly?ty?y bazy korkulary vardyr. Tabi benim de... Ama ben bu korkumu bugn yendim. Kimisi karanlyktan, kimisi yksekten korkar. Ben vapura binmekten ok korkuyordum. Asla binemem, batacakmy? gibi geliyor. Evimizin yazlyk bir alanda olmasyndan dolayy yzm

Bahar ve Izdyrabym

Yazynyn ba?ly?yny okuyunca; yine bir a?k hikayesi, bahar hikayesi, mutluluk diyeceksiniz ama de?il. Bu yazy bahara bir sitem, bahardan kay?. Bundan tam be? yyl nce, bende bahary sever ve ne?eli bir insan olurdum ama artyk olamyyorum. Bahardan nefret ediyorum. Be? yyl nce bir anne adayyydim,

Siz Ne Yapmak Ysterdiniz?

Bildi?imiz gibi seimler yakla?yyor. Seimler yakla?tyka da btn partiler harekete gemeye, vaadlerde bulunnmaya ba?ladylar. Hepsinin amacy ba?a gelmek ama ba?a gelince de hi biri verdi?i sz tutmuyor. ?imdi size sorum var arkada?lar. Siz ba?a gelseniz, sizlerden birini ba?ymyza Ba?bakan yapsak

Yanlyzlyk

yle anlar gelir ki gecemize, gndzmze hkmeder. Yalnyzlyk duygusu o buz gibi kolaryyla hzn ta?yyarak koynunda saryp sarmalar insany. E?er ki isyan edersen yle sykar ki insany nefes alamazsyn, oldu?u gibi ya?amaya karar verirsin hayaty. Ylk nce yanlyzlyklaryny sevmeyi ?renirsin. Hani ocukla

Anne zlemi

Elleri kynaly, yre?i yaraly annem... Bak ben geldim. Yine sana yazyyorum, yine seni anyyorum, benim bal anam, iek kokulu gl anam! Tam yirmiyedi yyl oldu... Koskaca yirmiyedi yyl, sensiz, kokunsuz geen yirmiyedi yyl anne... Her aklyma d??nde saatlerce a?lady?ym, her hata yapy?

Ya?am Arma?andyr Bize

Bazen her ?ey anlamsyzla?yr, bo?ulur gibi hisseder ya insan kendini? Masalar sandalyeler zerine gelir. Seni anlamayan,bo? konu?an, bo? bakan insanlarla sonusuz cmleler payla?mak zorunda kalyrsyn. Ayrylamazsyn o ortamdan ne kadar istesen de. Hayatyn gerekli?idir bu, kurmu? oldu?un dzenin getird

Y? Yeri Yasaklary

?u i? yerindeki yasaklar var ya beni yldyrtyyor. Yok sigara iilmez, yok mesengera girilmez, yok ?u, yok bu. Bu ne ya? Esir miyiz yoksa insan my? Sigara imek iin ?irketin dy?yna, hatta o yetmiyor ?irket bahesinin dy?yna ykyyoruz. Sevgili patronumuz sigara imiyor ama ma?alah e?i yani patron

Di?siz Kaynanam

Geen ak?am sevgili kaynanam, pazardan ?yle kocaman kocaman, ye?il ye?il erik almy?. Neyse yemekten sonra balkonda oturduk. Ben gitim mutfaktan kocaman bir tabaktaki erikleri aldym, geldim. Ha bir de yanyna tuz, ba?ladym yemeye. Tabi ysyrdyka ykan seste cabasy, bilirsiniz i?te. Canym kaynanam

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)