Tüm Kategoriler


Sayfalar

sev_su' Profili


Toplam Yazıları: 8
Toplam Görüntülenme: 2098
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

sev_su Son Yazıları

Sen ve Son

Unutmak, ne derin ?eydir ki, unutulanlara unutu?laryny bile unutturur. Unutulmak, ne acy ?eydir ki, Unutulanyn, unutulu?una a?layy?yny kimse hatyrlamaz. lm unutu?lara gmyor yzmz, tenimizi tanydyklarymyza yabancyla?tyryyor. Ya?arken lm anmyyoruz o yzden ya?arken lmle aramyza sahte m

Yim Acyyor Gibi

ykty?ym, evlilik hayelleri kurdu?umuz ki?iden ayryldym. Nedenini bilmiyorum ama a?yr gelmi?ti bu ili?ki bana, rahat de?ildim onunla, yle hissediyordum. Evlilik ok uzakty hem bana. Geende ortak tanydy?ymyz birinden duydum ni?anlanmy?. Ylk duydu?umda ok fazla bir ?ey hissetmedim ama sonradan

Zavally Kedicik

Kkken ok inatyymy?ym, dedi?im mutlaka olacakmy? yoksa byk bir yaygara koparyrmy?ym. ?imdide inatylyk var bende ama o zamanlarki gibi de?il. Neyse yine byle bir gn, dy?aryda kck bir yavru kedi grm?m, zor ?er eve sokturmu?um onu ve ak?ama kadar sevmi?im. Sonra kedici?i bir po?ete

ocukluk ve Yaramazlyk

Geen gn btn kyzlar toplandyk bizde. Eski gnleri konu?tuk; yapty?ymyz tm delilikleri, yaramazlyklary. Glmekten karnymyza kramplar girdi. ?imdi d?nnce "gerekten bunlary ben mi yaptym?" diyoruz, inanamyyoruz. Ne kadar byd?mz, olgunla?ty?ymyzy anlyyoruz. Ablam bir gn okul yky?y ar

Yazyk Bu ocuklara

A?a?ydakilerden hangisinin 6 yz 8 k?esi 12 ayryty yoktur? a)Kp b)Kare Prizma c)gen Prizma Bu soru ilkokul ikinci synyf ?rencisine sorulmu? bir sorudur. Ben bile bu soruyu izmeden cevaplayamadym. Ye?enim de tabi izemedi?i iin atmasyon yapmy?. "?imdi ders ba?lycak" diyecekl

Sa?ly?ymyzla Oynuyorlar

lkemiz yle bir lke oldu ki oturaca?ymyz koltuklara, burnumuzu sildi?imiz mendillere, yedi?imiz ekme?e gvenemez olduk. Aklymyza gelmeyecek bir sr ?eyin iine eroin, kokain, aids, hepatit ve trevleri gibi ne pislik varsa yerle?tirmeyi ba?arabiliyorlar ya onlary ayakta alky?lyyorum. Sinemaya

Te?ekkrler

Biz bu erkeklerin ok mu zerine gidiyoruz ne? Dedi?imiz kadar kaba, kyro, ilgisiz, sevgisiz de?iller ya. Bizlere numara yapyyorlar heralde. Kadynlary anlamak zor derler bir de, asyl erkekleri anlamak zor. Tabii bir kysmy byle. Gerekten byle olmayyp gze girmek iin numara yapanlarda var. Kyz

Dilenci Dualary

Hemen hemen her gn kar?ymyza ykyyor dilenciler. Hatta bazylary ekip halinde aly?yyorlar. Hepsinin kuca?ynda bir ocuk, madem bakamayacaksyn ne diye do?urursun? Artyk ABye girecez ya onlarynda dua stilleri de?i?ti. nceden; "Allah ne muradyn varsa versin" derlerdi sadece. ?imdilerde "Allah sevdi?

Sayfa Gezinme: 1 (All)