Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sayokan' Profili


Toplam Yazıları: 13
Toplam Görüntülenme: 1896
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Sayokan Son Yazıları

Hatyrasy Var!

Zor arkada? zor. Bir, iki, , drt derken artyk gyna geliyor. Bir de bu kyzlar ok geveze. Biz mahremiyet bozulmasyn diye flrte kar?yyyz ama evlenme gr?mesine gidiyorsun. Hanymefendiler saatlerce susmuyorlar. Zaten iyi bir edebiyaty iki paragrafla hayatyny anlatyr be. Neyse konuya dneyim.

Su

Su nedir? Ne de ok tanym var suya yapylacak. Su ya?amdyr, susuz hayat d?nlemez, ayryca gzel bir addyr da vs. vs. Su muhta oldu?umuz en temel ya?amsal syvydyr. Rabbimizin yaratty?y her ?eyin, insanyn da, evrenin de temel maddesidir. Onun iindir ki, ?airimiz Necip Fazyl; Her ?ey suda ya?ady

Boykot

Caydyrycy bir yaptyrymdyr boykot, geni? bir tabandan kabul grrse. De?i?ik ?ekilleri vardyr. Benim bahsedece?im ekonomik boykot... Yabancy lkelerden bir kysmyna kar?y zaman zaman gndeme gelmi?tir boykot. Ama uzun sredir, A.B.D. ve Ysrail´ e kar?y aralyksyz yapylmaktadyr bazy kesimler

Okula Kay?

Gzlerimi annemin ?efkat dolu sesiyle ayyorum. ?retildi?i ?ekilde e?meye ko?uyorum yzm yykamak iin uyku mahmurlu?uyla. Minik ayaklarym kk akyl ta?laryny kymyldatyyor yerinden, sesler ykaryyor akyl ta?lary... Karyncalar benden nce uyanmy?lar, i?e koyulmu?lar bile... e?meden dnerken y

Ystanbulun Fethi

Yaryn Ystanbulun fethinin yyl dnm. Tarihte birok ku?atmalara tanyk olmu?tu Bizans. Nice kumandanlaryn, imparatorlaryn hayaliydi Bizansy almak. Birok defa ku?atylmasyna ra?men alynamamy?ty. Ta ki 29 Mayys 1453e kadar. ?ehzade Mehmetin mefkresi olmu?tu Bizans. Orayy alacakty, peygamberin ku

27 Mayys

Bu gn 27 Mayys 1960 darbesinin yyldnm. Bildi?imiz gibi 27 mayys 1960`ta bir asker darbe olmu?, Ba?bakan Adnan Menderes ve 2 Bakan`y asylmy?lardy. Adnan Menderes ve arkada?laryna Allah`tan rahmet diliyor, tarihimizdeki bu yz karasy olayy kynyyorum.

Gnmzde Ticaret

Memur, i?i sokaklara dkledursun, esnafyn halini hi soran yok. Trkiyede ?u an ticar piyasa kan a?lyyor. Bildi?im en son (ve belki ilk defa) 2001 krizinde soka?a dklm?t esnaf. yle pek eylem falan yapmazlar ama devlet, i?i-memurla beraber esnafy da d?nmeli. O kadar vergi var ki ve bazyla

Mzik Tercihi

Gen ya?ly, kadyn erkek hemen herkesin sevdi?i bir e?lentidir mzik dinlemek. Do?ru bir mzik tercihi ve karary kadar dinlenildi?inde psikolojik fayda sa?lar. Osmanly´nyn hastalary tedavi yntemlerinden birisi de musikiymi?. Bir zamanlar arabesk poplerdi, ok ki?i ya Mslmc, ya Ferdici ya O

Bayan ?ofr

Kadyn d?manly?ym yok ama denildi?i kadar da var bu bayan ?ofrler. Ehliyet almakta ve trafi?e ykmakta erkeklerden geri kaldyklary yok. Yyi hasta kullanmaya gelince ok gerideler. yle araba my kullanylyr? Altynda yumurta varmy? gibi a?yr a?yr. Birde havalary var ki sormayyn. Sanki UFO aracy kullan

Beyin Kontrol

Bazy bilim adamlary, insan beyninin uzaktan kontrol edilebildi?ini sylyor. Gemi? yyllarda, KGB ve CIA gibi istihbarat rgtlerinin, bu ynde aly?malary oldu?u biliniyor. Ama gerekten ba?aryya eri?mi?ler mi, burasy mehul. Sizce insanlaryn beyni uzaktan kontrol edilebilir mi. E?er bu yapylyyorsa

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)