Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hayata_Takla' Profili


Toplam Yazıları: 31
Toplam Görüntülenme: 6913
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Hayata_Takla Son Yazıları

Ysyanlardayym

Yeter artyk Allahym yeter diyorum. Korkularym ile yzle?mekden byktym. Bir defa olsun, "hsn kuruntum" diyemedim. Hep korkularymy zerime ektim. Yine ayny ?ey oldu. Korkum gerek oldu. Sevdi?im bir kadynyn yine mutsuz oldu?unu grdm. Ayryly?yn acysyny ne kadar zaman geerse gesin benimle ya?ady

Bir iftiz Tekli?in Yinde!

Deniz kenarynda yosun tutmu? kilitli ta?lar var aklymda. Tam ikimizin bacak boyu uzunlu?unda, so?uk bir veranda. Usul usul vuran dalgalaryn hemen ardynda duran iftiz, tekli?in iinde. Salaryn savruluyor omuzlaryma ve kokun geliyor buram buram hala. Hala, hala aklymda mudanya... Aslynda yalan. Ayr

Yeniden mi?

"Glmsemeye taktym sevda uurtmalarymy, ocuksu servenlerde aryyorum, bir kadyn iin yeniden kordon ba?ymy." diye ba?larsam cmlelerime, bu sayfadan ne ben ykarym, nede bir sonu alyrym. ok uzun olmasa da, ya?ayanlaryn bildi?i kysa tnelin uzun soluklu karanly?yndan yktym sanyrym. Bir glmseme

Yeni Yylda

ncelikle ?imdiden herkesin yeni yylyny kutlarym. Yeni yyla az kala, aklynyza geirdi?imiz sene daha baskyn bir ?ekilde geliyordur. Belki de bu yzden daha bir heves ile yylba?y gecesini bekliyoruz, yeni umutlar iin. Benim adyma da bu durum byle. Geirdi?im en kt sene idi. Bunun yany syra, gere

Bizim Albmmz

Mevsimlerin de?i?mesi ile yine kendi meknlarymyza ekildik ve genellikle yaptyklarymyz; kitap okumak, televizyon seyretmek ve mzik dinlemek. Benim tercihim ise genelde kitap ve mzik. Sitemizde bir kitap blm var ancak mzik blm yok. Sesli ve grntl bir siteye sahip de?iliz ancak s

Yeter Artyk

Bu kadar olur mu artyk, dedirtecek ok olay ykyyor kar?ymyza, stelik neredeyse hergn. Bu sabah ba?yma yine yle bir olay geldi. Sabah Ystanbul´dan dnerken, karanlykda otostop eken bir sliet grdm. Ama o saat de o?u ki?inin yapty?yny yaptym ve durmadym. Ancak bu hayvan o?lu hayvan,

Kazym Kanat

Ynanylmaz bir insandy. Hayata baky? aysy farklyydy. Dokuz yyl nce kolon kanseri olmu?tu Kazym Kanat. Ama o typ dnyasyny ?a?yrtmy? ve alty ay denilen mrn uzatmy?ty. nce insan diyen ve sporu ncelikle insan olarak ya?ayanlardandy. Byk bir centilmendi ve en sadyk Be?ikta? taraf

Az Kaldy!

Az kaldy, hem de ok az kaldy. Hayat hep srprizler ile dolu. Ama ben hi sevmedim srprizleri. Kendi yapty?ym yka gelmeler dy?ynda. Sevdiklerimi, sevmediklerimi kyyaslamy?tym bir ara. Bana tahamml etmesi gerekten zormu? hak verdim sana. Ama dedim ya ykyp gelmeler benim olmaly, geride kalan ol

Benim Yalnyzly?ymdan 2

Bu bilgisayardaki a? iin kaydedilen ayarlar a?yn gereksinimleri ile e?le?miyor. Cevap nereden geliyor, default dan. Cevap nereden geliyor zoom dan. Di?erleri ise e?le?mi?ler. E?lerine ?ifre koymu?lar, saklamy?lar. Benim iin; Revamy derler?,Bu yaky?yr my derler? Yaky?maz ama i?te byledir g

Dostlara

Ynsan kalabaly?ynda a?ikr yzler aranyyordu. nk masada yd edilen bir gemi? vardy. Bir masanyn etrafynda, eskimeyen 3 kafa, her kafadan ykan unutulmu? ama ye?eren any cmleleri sze geliyordu. Ynsanlarda anylar gibi fy?kyryyordu sanki... Gelecek, umutlar, kurulmasy korkulan hayal cmleleri y

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)