Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17603
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Synava Do?ru

Nedense her yyl ok iyi konsantre oldu?um ayk?retim synavlaryna bu yyl konsantre olamyyorum. Belki de son synyf olmasyndan dolayydyr. ?urada kaldy iki gn. Ama bende synav tela?y yok, typky geen yyl oldu?u gibi. Geen yyl da byle synava aly?asym olmamy?ty synav ncesi, ama sorular aly?ty?ym y

Zamany Algylamak

Zamanyn nasyl geti?inden ok nelerle ve nasyl de?erlendirilerek geti?i nemlidir. Mesela ben, ebeveynimin memleketinde iken yani kyde ya da kk bir yerle?im yerinde iken ve zaman da ne?eli geiyorsa zamanyn ne kadar yava? geti?ini sylenip durmu?umdur. Oysa byk ?ehirde ve byk ?ehrin ka

Hercai

Dn ak?am eve dnerken rastladym sana. Umutlarymy yitirdi?im zamanlarda senin gibi a?klarym hep ykty kar?yma. Belki ba?ka bir ok pe?imden gelenler oldu. Kar?ylykly baky?ty?ym kyzlar. Ama baky?mayla olmuyordu her?ey. Belki bana yakla?tyn, ho?landyn benden. Do?rusu ben de senden ho?landym ama bu

Beni A?latma

Uzun zaman yalnyz ve a?ka hasret kalan gnlme bir mit ver. Neden gurur yapyyorsun da, yanymdan ardyna bile bakmadan geip gidiyorsun? Oysa ikimiz de biliyoruz ki; ikimiz de birbirimizden ho?landyk. Bu gere?i bile bile syrf gururundan ve alynganly?yndan dolayy ya?anacak gzel duygulara engel koyma

Survivor

?u Survivor yary?masyna merakly olanlar var aramyzda. Ylk zamanlar ciddiye alynmayan bu yary?ma sonralary renklendi. Trkiye-Yunanistan arasyndaki yary? ise kyran kyrana gemesine ra?men her zamanki gibi Trkiye kazandy. ?imdi de aslanlar ve kanaryalar yary?yyor. Ylk ba?larda aslanlar daha gl

Yimizdeki ocuk

Etrafymyzda kasylyp duran, gl oldu?u imajyny vermeye aly?an insanlara rastlamy?yzdyr. A?yr csseleriyle havaly havaly yrrler. Bir oklary onlary ok gl zanneder. Oysa onlarda etten kemikten insanlardyr. Dar zamanlarynda aresizli?e d?erlerse bir de bakmy?synyz ocuk gibi oluvermi?lerdi

Yerine Sevemem Diyemem

Hayaty anlamady?ym yyllaryn acemili?inde sana vurgun gibi a?yk olu?umu, senin yerine ba?ka a?klarymyn olmamasy ?eklinde olabilece?ini sanma sakyn. Belki sen ok ekiciydin. Evet, pe?inden ko?tururdun o?lanlary. Ama senden ba?ka gzeller de vardy esmer ve hyryn kyz. Koyu renkli teninin, keskin b

Yeter Artyk

Bugn yolda yrrken arka taraftan bir otomobil gazlama sesi duydum. Bir de baktym ki sratle gelen bir otomobil hyzlyca geiyor. Ya?mur da ya?my?ken ve yollar kayganla?my?ken araba caddeye yakla?ty?ynda sert frenler yapty. Arabanyn tekerlekleri sa?ly sollu arabayy sallady.Islak zeminde araba ka

Onunla Konu?aca?ym

Ylgilendi?im bir kyz var. Trenden yine indi ve ben onu bu kez yol zerinde bekledim. Onu grnce iimde bir ho?luk hissediyorum. Galiba bu kyza abayy yakyyorum. Bu ak?am ona teklifimi sunacaktym. Yol zerinde bekliyordum ama ok hyzly gitti?i iin yeti?emedim. Onunla konu?maya kararlyyym. Ynsan ay

Teknoloji a?yndayyz

Ya?y ileri olan, 60´ly yylaryn ku?aklary olan dedelerimiz, ninelerimiz nesillerin bozuldu?undan ?ikayet edip dururlar. Kendi genliklerindeki de?erlerin kaybolmasyndan dem vururlar hep. ?imdiki genli?i hi be?enmezler. Zaman zaman bu laflary kafamyza takyp kendimizi iyi hissetmedi?imiz an

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)