Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17604
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Kresel Meselesi

Bir hayli zaman nce haberlerde dnyanyn kresel so?uma tehlikesiyle kar?y kar?yya oldu?u syleniyordu. Kutuplardaki e?im gne?tenbiraz daha uzakla?my? ve buzul a?ynyn ba?langycy olabilecek zamanlaryn ba?langycy oldu?u syleniyordu. ?imdilerde ise kresel ysynma tehlikesi syleniyor. Buna kafa

ka?ytylara Dikkat

Bir ara Genlik Parky´ndan ykmy? kaldyrym kenarynda yryordum. Az ileride bir kalabalyk grdm. Bir adamyn ba?yna toplanmy? tarty?yyorlardy. Bu hararetli tarty?ma dikkatimi ekti. Bir ka adam srekli birbiriyle kavgaly gibiydi. Baktym ki adamyn biri bul karayy al parayy oyunu yapyyor, teki

Kar?y Pencereler

Gnmzde hayat apartmanlarda geiyor. Evimizin pencerelerini aty?ymyzda kar?ymyzda ba?ka pencereler gryoruz. Bunlar kar?y kom?ularyn pencereleri oluyor. Hayatta etrafymyzda vuku bulan olaylary pencerelerimizdan seyrederiz. ocuklaryn sokakta oyun oynayy?lary ve seslerini ykselterek konu?malary

Karakterler Benze?mesi

Hayatta kar?yla?ty?ymyz insanlarda kimi zaman nl ki?ilere benzeyen insanlara rastlaryz. Ne kadar benzedi?i konusunda arkada?larymyzla tarty?yryz hatta. Bir de oyuncularyn oynady?y karakterlere benzeyen insanlara rastlaryz. Ben mesela bir yaz gezisinde ebeveynimin memleketine gitti?imde, ilede

Komedyenler

Kimi insanlar ba?ka insanlary gldrmeyi kendilerine i? edinmi?lerdir. Ekmeklerini bu i?lerden kazanyrlar. Ba?kalaryny gldrrken kendi i dnyalary nasyldyr diye d?ndk m hi? Aslynda komedyenler hassas insanlardyr. Onlaryn da gnllerinde bir takym gnl yaralary vardyr. Kimbilir gemi?lerinde

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi geri dnyor. Dizinin yeni blmleri yine tarty?malary beraberinde getirece?e benziyor. Yki yyl boyunca manken Nefise Karatay ve bir marka ile anla?malary gere?i hibir projede yer alamadyktan sonra artyk Polat ekranlara dnyor. Reyting rekorlary kyran bir o kadar da ele?tirilen

Gemi? Bahar Mimozalary

Ya?antymyzyn ba?langy yyllarynda yakalady bizi a?kyn bys. Acemiliklerimizin tutsa?y zamanlarymyzda bilmeden bu acylaryn penesine d?m?tk. Belki de kendimiz atyldyk bilinsizce. Hayat bize tozpembe ryalaryn iinde oldu?umuz hissini empoze etti. Bu bilinsiz ve acemi yreklere a?kyn acylaryny

Sarkosozis

Arena programynda, daha nce o?umuzun bilmedi?i bir hastalyktan bahsedildi. Bu hastaly?yn ady; sarkosozis. Bir kot pantolon fabrikasynda, kot pantolonlaryn renginin aylmasy iin kumlama yapyyorlardy. Kumlama syrasynda yle ok kum etrafa saylyyordu ki her taraf kum oluyordu. Korunmasyz i?iler de

Nitelikli Y? Gc Gerekli

Zaman zaman i?verenlerin nitelikli i? gc bulmak konusunda ok sykynty ektiklerini duyaryz muhtelif yerlerden. Bu durumun kendilerinde olu?turdu?u olumsuzluklardan yakynyp dururlar. Fakat, kendilerine ne zaman bir aly?an adayy gelse ona bildi?i yerlerden de?il de, bilmedi?i yerlerden ?retme zahm

Yki Seenek Arasynda Kalmak

Son gnlerde yuva yykan kadyn durumuna d?me tehlikesiyle kar?y kar?yya kalan Deniz Seki, yuva yykan kadyn olarak anylmamak istiyor. ?enlendirici´nin e?i de olanlara sessiz kalmamy?, katyldy?y programda telefon ba?lantylaryyla verip veri?tirmi?ti. Daha nce de manken Ece Grsel ile jipinde

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)