Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17607
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Havai Fi?eklerle D?nler

Buralarda yapylan d?nlerde son bir ka yylda havai fi?ekler atylmaya ba?landy. nce bir iki d?nde derken dalga dalga yayylmaya ba?lady bu aksiyon. D?n sahipleri ortamy daha bir ?enlendirmek iin bunu yapyyor olabilirler. Ama etraflaryndaki insanlary ne kadar rahatsyz ettiklerini hesaba katmyyo

Cehalet Mutluluk Mu

Hayatymyzda ya?ady?ymyz zamanlar boyunca hep bir ?eyleri ?renmek isteriz. Bilmedi?imiz konulary ?renmek merak alanymyzdyr. Bazy insanlar ok okur, ok aly?yr, ok ?renir ama bir sre sonra bildikleri ona sykynty vermeye ba?lar. Bazen "cehalet, mutluluktur" szn hatyrlarym. Hani Matrix filminde

Bilemezdin

Bana bilmedi?im duygulardan bahsetme a?kym. Ben bu duygulary daha yeni ?renece?im. Sen bilirsin, benim de bilmemi istersin ama ben hayal alemindeydim o syra. Yksek duvarlaryn a?ylamayaca?yny bilirsin. Ben ise o zamanlar bilmiyordum bunu. A?aca?yma inanarak atyldym ileriye. Belki bu atylymymyn sonu

Bu?ulu Sabahlarda Zaman

Bu?ulu sabahlaryn yssyzly?yny santim santim ya?adym zor yyllarymda. A?kyn vurgununa d?meden nce anlayamyyordum bu tip duygulary. Ystemedi?im ?eyler mecburiyetlere itti beni. Aslynda sykycy olan ?eyler beni oyalamy? me?er. Eski duygularym uzakla?ty benden. Sratli esen rzgarlaryn oldu?u mekanlar y

Yaza Merhaba Derken

Yine yaz geldi. Benim mevsimim. Btn mevsimler iinde yaz mevsiminin ayry bir anlamy vardyr. Ben bu mevsime a?y?ym. Bir kysym insanlar iin sykyntyly geecek bir mevsim oldu?u a?ikar. Bir zamanlar benim iin de sykyntyly yyllaryn oldu?u bir mevsimdi.Arkamda byrakty?ym zor yylarymyn ardyndan bu mev

Gemi?imi Unutamam

Sende kalsyn tm anylarym. Bana ya?anan dolu yyllarym yeter. Ystemiyorum hayallere dalmayy. nk hayallerim bana oyunlar oynady hep. Sen hep hatyralarymda kalacaksyn. Hayyr, ben gemi?imi unutmayaca?ym. Gelece?imin kylavuzu olacak tecrbelerle geen yyllarym. Unutmayy ok d?ndm ama sonra anladym

Yeni Bir Dnem Ba?larken

Her?ey bitti artyk. Unutamady?ym gemi?imin kalyntylary da yok oldu ?imdi. Zamanyn tany?y, gnlmn efkarlanan dumanly saatlerinde sadece any ya?amak ve gn geirmek var bundan sonra. Neden bo? hayallerin pe?inden gideyim ki? Neden sana a?yk olayym ki? Benim daha ba?ka ok avuntularym var zaten

Zamany Gelmeden Olmaz Bir ok ?ey

Ola ki gnn birinde hatyralarsan beni, sakyn ardyna bakma. Ben oktan gitmi? olaca?ym senden. Bana verdi?in szleri de unut. Zaten ben sana, sen de bana oka bo? szler sarfettik. Ardynda binbir bilmecenin oldu?u yyllary devirdik beraberce. Ben insan sarrafy olurken seni de tanydym. Me?er ne bo? h

Modasy Geer Hayattan Y?lerin

Zamanymyn ilk dnemlerinde oyunlara gelmedim ben. Ama birtakym olaylar bana u?rady bilinsizce. Saf a?yk rolm iyi oynamy?ym me?er, derinden samimi duygularymla. Ynsan bydke algylary ve hayata baky?y da de?i?iyor. Eskiden ho?landy?y ?eylerden ho?lanmamaya ba?lyyor. Gemi?in bilinmeyen zamanlary

A?k my E? mi?

Sylenenlere bakylyrsa ?enlendirici evine dnd gibi. Ama Deniz Seki a?kyna sahip ykty?yny syledi geenlerde. Demek ki bo?anma arefesinde ki olay hala ayny seyirde devam ediyor. Bu arada Karada?ly cephesinde de durum ayny. Sevgililer ayrylmy? de?il hala. E?lerinde bulamadyklaryny, sevgililerind

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)