Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17607
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Sava? Bitti Aslan Yrek

Bilmedi?in bir ok ?ey vardy. Tanymady?yn hayatyn iinde yabancylyklarda buluverdin kendini... Kendine yabancy oldun senelerce... Korkak bir ocuktun sen! Acylaryn korkusunda yyllaryn geerken, yava? yava? ?reniyordun cesareti. Mecburiyetlerin iinde cesaret doluyordu iine... Korkaka devirirken

Tavlamak

Gen erkekler aralarynda konu?urken, tavlamak kelimesini syk syk kullanyrlar. Kar?y cinsi bir ?ekilde ikna edip arkada?ly?a kabul ettirmek, tavlamak anlamyna gelir. Peki erkekler kendi aralarynda bunu derken, kadynlar neden bu kelimeyi oka kullanmazlar bunu anlamy? de?ilim. Nedir bu tavlamak? Erke

Ho?akal A?kym

Ben senin bana olan a?kyny sevdim. Belki sen sadece bir figrdn hayatymda beni oyalayan... Ystemedim seni bulmayy ben... Eminim ki sen de benimle kar?yla?aca?yny ummuyordun. Fakat kader bizi ayny ortamlarda biraraya getirdi. Bilinsizli?imizin esaretinde geen yyllarymyzyn aldatty?y ocuklardyk..

Biraz Ho?grl Olun

Belediye otobsne binmi? eve do?ru gidiyordum. Sycaktan ve biraz da uykusuzluktan uyuya kalyr gibi olup, tekrar kendime geliyordum. Yanyma bir adam oturdu. Yakla?yk 45-50 ya?laryndaydy. Emeklili?ine 1 yyl varmy?. n tarafynda da, iki ergenli?e yeni adym atmy? kyz vardy. Ykisi de muhabbet edip gl?

Makinalar ve Ynsanlar

Ynsano?lunun yzyyllaryn gemesiyle birlikte, do?adaki e?itli formlleri ke?federek teknolojide ilerlemesinin ardyndan; gnmzde makinalaryn o?u yerde yksek oranda geerlilik arzetmesi ve insan i? gcne olan ihtiyacyn azalmasyyla bulundu?umuz ileti?im ve bilgi a?yna ek olarak "makinalar a?y"

Gitmelisin Kendi Yoluna

Geen yyllar, gururundan eksiltti?inde bir bir aacaksyn d?ncelerini kar?ynda ilk buldu?un ki?iye. Ylk zamanlarda nasyl da kaprislerinin ve alymly halinin esiri ediyordun onlary. Evet, yyllaryn mitlerini bo?a ykardy?y dnemde, beni ekici bulup, bana do?ru yakla?ty?yny ve elime hafiften dokun

Kay?lara Do?ru

Her geen zaman daha bir mitlerim tkeniyor. A?ka olan inancym zaten sarsylmy?ty daha nce. Ancak talihten yana da kyrylyyor mitlerim. Yzmdeki hayal kyrykly?ynyn yansymalaryny ne kadar silmeye aly?sam da ba?aramyyorum. Gcm yetmiyor bir ok ?eyi de?i?tirmeye. Bir ok ?eyden so?umu?ken, insanla

Duygularymyn Oyunuydu Bu

Bir bilinmeyene do?ru yol aldyk hayatymyzda ikimizde. Kendimizden habersiz olanlara bakyyorduk. Ynsanlar gelip geerken biz de kendi yolumuzu alyyoruk. Yksek duvarlaryn dibinden geen insanlar ve bizlerdik. Gne? ak?ama do?ru batmaya yakla?ty?ynda yksek duvarlaryn glgesi vururdu meydana. Ystemede

Umutlar Tkenmemeli Hayatta

Her ?ehrin, her semtin ayry bir havasy, ayry bir atmosferi vardy. Bir yerde biten, kllenen umutlar, bir ba?ka yerde yeniden filizlenebiliyordu. Ben de bu filizlenen umutlary olan ki?ilerden biriyim. Gnlmde derin izler byrakan, yorucu yyllaryn geti?i mekandan uzak bir yere gitti?imde; yeni umutla

Yli?kilerde Kimin Dedi?i Olur?

Dnyaca nl perkison ustasy olan Burhan cal´y hepimiz tanyryz. Bir programda kadynlaryn erkekler zerinde daha baskyn oldu?unu ve bunu kabullenmeyen erkeklerin en ba?yndan 1-0 ma?lub olduklaryny, kabullenenlerin ise beraberli?i kurtardyklaryny anlatmy?ty. Acaba gerekten de ili?kilerde k

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)