Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17609
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Yleriye Do?ru Uzany?larym

Uzaktan bakynca gzmde bytt?m ?eylerin, syradanla?masyny ok ya?adym hayatymda. Bu algylamalarymyn sadece hayal gcmn fazlaly?yndan oldu?unu da anladym ben. Ne var ki yyllar birbirini kovalamy? gitmi?ti. Anlayamady?ym bir ?ey vardy; ben aslynda kendimi ok geni? aylymlarda bulmu? biriydim

Benim Yin Gemi? Oldun

Her?eyden nce sana olan a?kymy itiraf etmek istiyorum. Ykimiz de gururumuzdan feragat etmedik ve ya?anasy gzel duygular ba?lamadan bitti. Belki bitmeyen kaprislerinin bykkynly?ynda usanaca?ym senden ve sana olan a?kymdan. Fakat iim rahat olacak. nk sana olan a?kymy iimde tutmady?ym iin ba?la

Sanatylar Arasy Polemik

Son zamanlarda bir tp meselesidir sryor magazin dnyasynda. Seren Serengil ile rakibesi oldu?u sylenen Glben Ergen arasynda sren polemi?e, Ybrahim Tatlyses´de kary?ynca i?ler kary?ty. Yki ki?i Seren´e yklenmeye ba?ladylar. Geri canly yayynda Seren Serengil´in byle bir sz

Yzle?me

Hayatta insanlar bir takym sorunlar ya?arlar. Genelde bu sorunlar psikolojik anlamda kendini gsterir. Ynsanlar arasynda anla?ylmamanyn ve bir takym duygusal ihtiyalaryn kar?ylanamamasy depresif sorunlary da beraberinde getirir. Y?te bu zlemeyen psiko-sosyal sorunlar insanlaryn ayny ortamlarda b

Seni D?nrken Ben

Uzun uzadyya d?ndm seni dn gece uyumadan nce, ya?anasy gzel duygularyn nasyl olup da kayryldy?ynyn hesabyny yaparak... Birok zaman anla?ylamayan ve de?eri bilinemeyen bir takym duygularyn de?erini d?ndm bir de yanylgylaryn insany aldatty?yny. Belki de insanyn kendi kendini aldatty?yny far

Kadyn ve Erkek

Kadyn ve erkek iki cinsiyetin birbirini anlamak konusunda bir takym ykmazlarda oldu?unu ve her iki cinsin de birbirlerini sulamalaryny hepimiz biliriz. Aslynda i?in z, iki cinsin de birbirini anlamaya aly?maktan ok oldu?u gibi kabullenmesi gerekiyor. nk anatomiler farkly, duygular farkly. B

Sulu De?ildin

Sana olan duygularymyn aldatty?y bir saf a?yk olarak geen yyllarymyn hesabyny yapyyorum bazen. Yine de sana su bulmuyorum, nk ya?adyklaryma sebep olan sen de?ildin. Bu, benim fyrtynalarla dolu duygu dnyamyn bana oynatty?y oyunlardy. Sadece ben oynadym ve ya?anan hayal kyryklyklary, sevinler,

Dnp Kendine Bakmaly Ynsan

Etrafymyzda bulunan insanlaryn bir takym hareketleri ve tavyrlary bize ok aykyry grnr bazen. Ho?umuza gitmez ve onlary hor grr veya yereriz. Aradan bir sre getikten sonra ummady?ymyz bir zamanda ve ?ekilde kendimizi ayny tarz hareketleri yapyyor halde grrz. Sonra kendimizden utanyryz, o a

Spor Dallary

lkemizin, nemli grd? en nemli spor dalynyn futbol oldu?u herkese malumdur. Ykinci olarak basketbol geliyor. Bu iki spor daly, benim iin de ok nemli ve gzel. Ancak basketbol biraz daha baskyn ykyyor. nk benim iin anlamy olan bir ?ey. Zamanynda akranlarymla oynady?ymda, bu konuda ne

Kadynlaryn Ho?landy?y Erkekler

Kadynlaryn genellikle ne tr erkeklerden ho?landyklaryny biz erkekler o?u zaman anlayamayyz. Bazen bakarsyn mao tiplerden, bazen de ana kuzusu tiplerden ho?lanyrlar. Biz erkekler bu kadynlary bir trl anlayamayyz. Aslynda erkek dedi?in tatly sert olmaly. Yani hem mao, hem kibar. Bence kadynlar b

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)