Tüm Kategoriler


Sayfalar

gizliyaram' Profili


Toplam Yazıları: 37
Toplam Görüntülenme: 9875
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

gizliyaram Son Yazıları

Alyn Yazym

Bazen yoklu?unun o a?yr ykn ta?ymakta zorlanyyor yre?im. Gzlerim gzlerini aryyor, yre?im o gzel yre?ine hasret geip gidiyor zamanym. Hep bir yanym eksik, hep mutlulu?um yarym sen olmayynca Varly?yn bir ltuf alyn yazym farkyndayym bunun. Sensizlik yre?imi burksa da bu hasreti ya?aman

Hznle Titreyen Yre?im

Hznle, hasretle titreyen yre?ime rahmetinle dokunan bir el gibisin ey Yar Gzler nemli, gzler uykusuz. Herkes uykuyu tercih etmi?, ryalarynyn en tatly demindeyken ben uyku yerine Seni tercih ettim. Yre?imin sesini dinledim bu gece?u ate? denizinden, cehenneme evirdi?imiz ?u yalan dnyad

Sabret Gnl

Dnyanyn ssl, gsteri?li yalanlaryna kanma gnl; kanma ki sonrasynda pi?manlyk kuyusunun iinde bulmayasyn kendini Kaysan da, tkezlesen de, d?sen de yolunu kaybetme dnya ykmazynda. Yerin burasy de?il biliyorsun. Uyan gnl rehavetinden. Silkelen, dimdik dur ayakta sahte hayata inat; gemi?te

Kalp Elmasa Benzer

Kalp Elmasa Benzer...Ynsan ruhunun ortasynda ya?ayan yrek typky topra?yn iinden ykarylan, renksiz ve saydam olarak bulunan, ok sert ama kolay kyrylyr bir cevher olan elmasa benzer. Elmas inciden i?lev bakymyndan daha gl oldu?u iin, yre?in akly d?ncenin aklyndan daha keskin. Akylsyz kalp y

Sabryn Sonu Mutluluk

Hayatyn dikenli yollarynda ilerlerken, varly?yn en byk destek oldu bana. Yeri geldi gzya?laryma ortak oldun, yeri geldi, gldk, e?lendik seninle. Sevgili varsa, yar varsa e?er; hayatta her acydan hakikaten bir lezzet alyyormu? insan. Sabredenin mkfaty mutlulukmu? can yarim, sabryn sonu mut

Karagzlnden Sana

Sen ki ?u orak gnlme cemre misali d?tn yrek syzym. Sevgim aylara, yyllara meydan okurcasyna nasyl da byyor iimde bir bilsen... Her daim varly?yna ?kretti?im lmsz sevdam, saynyn bir teline dnyalary de?i?medi?im ?u canymda ayry bir can bildi?im canym yrimsin sen benim... yle h

Onu Sevmek...

Bir insan kendi gnl evinde Allahy nereye koyarsa, Allah da onu oraya koyar. Allahy sevmek; her?eyin Ondan gelip yine Ona dnd?n bilmek, Onun hatryna Onun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Seven sevdi?ine sonsuz bir teslimiyet iinde olmaly ki, sevdi?ide onu hi ummadyk yerden r

Ynci Tanesi Akyl

Denizin derinliklerinde gml bir istiridyenin iinde koruma altyna alynmy? etrafyna y?yltylar saan bir inci tanesine benziyor akyl. Bazy midyelerin iinde inci olmasy, bazylarynyn ise bo? olmasy rastlanty de?il bir mesaj aslynda. Aklyn de?erlili?ini srdrebilmesi, d?ncelerimizdeki pozitif ener

Gzmn Nuru Namaz

Gece sessiz... D?nsenize; herkes uykusunun en tatly deminde ?imdi. Usulca serdiniz seccadenizi; kenaryna gnlnzn gln koydunuz tek Onun grd? "Dnyalyk her ?eyi elimin tersiyle geri eviriyorum" d?ncesiyle, Allah-u Ekber! deyip; alyyorsunuz tekbirinizi. Sanki dnya durdu o an. Kalbi

Canly Bir Kitap

Birtakym ba?ymlylyktan kurtulmayy ba?aramayan insanlara do?a pek bir ?ey ifade etmez fakat mana gz, kalp gz aylmy? olanlara do?a, Allahyn yazdy?y oku oku bitmeyen canly bir kitap gibi gelmektedir Buyurun birlikte d?nelim rne?in bir tohum Tohumdan beklenen byyp geli?mesi ve olgunl

Parmak Yzindeki Kimlik

Tarih boyunca ya?amy? olan ve ?u anda dnya zerinde ya?ayan tm insanlaryn parmak izleri birbirinden farkly. Hatta ayny DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklydyr birbirinden. O kadar ince bir detay, o kadar ince bir ayrynty ki Buna benzer bir rnek daha verecek olur

Yorgun Bir Serzeni?

Dy?arynyn zifiri karanly?y gibi yre?im de karanlyklarda ?imdi. Kuytu bir y?y?a hasret, sana hasret ?u yorgun yre?im. Sana gelmek istiyorum fakat yolum engebeli, ykm a?yr. Kalbim yrpynyyor ellerimde, o yorgun haliyle sana do?ru ko?mak iin, a?kynla iin iin yanmak iin. O da yrek burkan fe

Yeter ki Ymana Gel

Yaryny belli olan bir dnya iin ahiretini neden feda eder ki insan, neden anlyk ya?ar sanki hi lmeyecekmi? gibi? O duydu?u Selalar, yakynlaryny teker teker kaybedi?i Allah Teala´nyn o ki?iye bir ltfudur; lm hatyrlamasy iin birer bahanedir aslynda. Tamam; belki ok fazla gnah i?lemi?

Ufak Bir Yardym

Sitedeki ablalarym bu yazym size. Nasip olursa birka gn sonra tatly bir misafirim gelicek. Bende ona gzel bir sofra hazyrlamak istiyorum. Maalesef annem ?ehir dy?ynda, annemin iinde hemen hemen her e?itin bulundu?u bir pasta defteri vardy, onuda bulamyyorum kayyp maalesef i? ba?a d?yor yani

Gizli Bir Yarayym

Gecenin zifiri karanly?ynda sessizli?e e?lik edercesine kanayan gizli yaralaryn yre?i da?layan aresizli?indeyim. Kim bilir hzn deryasynda adyny koyamady?ynyz duygularyn di?er bir ismiyimdir belki Kimsenin bilmedi?i, grmedi?i, yrekte kopan fyrtynalaryn deli sessizli?iyim. Gnlde bastyrylan ya

Hznlerimizide Payla?alym

Hayatyn yk bazen ylesine a?yr geliyor ki, geriye dnp yapty?y birtakym hatalary dzeltmek istiyor insan... Her insan hata yapar, nemli olan o hatadan ders ykartyp bir daha yapmamak. Sizinde vardyr muhakkak iinizi da?layan, zc birtakym olaylarynyz.Gelin mutlulu?umuzu nasyl payla?yyorsak h

Kilise Hastanesinde Ba?rtsyle aly?ma Yzni

lkemizde ba?rtl bir ?ekilde okullara giremezken, Almanyada bir Trk hem?ire kilise hastanesinde ba?rtl olarak aly?yyor. Trk hem?irenin aty?y dava sonucu mahkemenin aldy?y karar ise ok can alycy: Ba?rts Yslama ait bir hastanede aly?maya engel olu?turmuyor. Sabahleyin gazetede

Mecnunun Leylasy, Ferhatyn ?irini ...

llerde yana yana Leylasyny arayan Mecnunun gznde, Leya nasylda ?irin, nasylda bamba?kadyr. Ya da sevdi?i iin da?lary delen Ferhat, nasylda iindeki sevdanyn bykl?yle o a?k ate?iyle sevdasyna ko?maktadyr. Sevdi?i ki?inin tm kusurlaryny ya da hatalaryny bir tebessmle rten, onu bir paras

Evin Gizli Kahramany "Baba"

Anneler daha n planda grlr ocukla kurulan ileti?imde fakat ocu?un ya?amynda babanyn nemi anneninki kadar fazladyr... Bebeklerde ses algylama yetene?i anne karnynda geli?meye ba?lady?yndan, ocuk babanyn sesini ilk olarak anne karnynda ?reniyor. Do?duktan sonra ise baba ile tany?yyor. Ne kada

Pi?manlyk Kefaretse

Kimi zaman hayatyn yk ok a?yr gelirde ta?yyamaz insan. Her?ey bo?, her?ey koskoca bir yalan gibi grnr gzne... Bir yky? kapysy, bir kurtarycy arar her zaman. Yindeki bo?lu?u doldurmak ister. Kalbi pi?mandyr belki i?ledi?i birtakym hatalardan ya da gnahlardan tr. Pi?manlyk bile affa

Big Bang Teorisi (Byk Patlama)

Zaman yoktu, uzay yoktu kysacasy hibir ?ey yoktu evren yaratylmadan nce. Big bang teorisi evrenin syfyr hacminde, sonsuz bo?luktaki bir noktadan gnmzen 14 milyar yyl kadar nce byk patlamayla ba?layan hayaty bizlere anlatyyor. Allahyn evreni yoktan varetti?i gere?inin bilimsel bir kanyty.

Ebedi Bir Dava

Bir gelinli?in gzelli?i, onu giyenin gzelli?iyle btnle?ince anlam kazanyr. Hibir zaman gelip geici olmayan, hatta gn getike anlam kazanan yrek gzelli?i dy? grn?ten bir adym nde durmalydyr bence. nk gzellik gelip geicidir, zamanla solar gider. Hayat arkada?ly?yna seti?imiz ki?ini

Her Daim Yalnyz

Her zaman yalnyzyz aslynda. Bu dnyaya gzlerimizi aty?ymyzda da yalnyzdyk, ld?mz zamanda yalnyz olaca?yz. Artyk yle bir zamanda ya?yyoruz ki her?ey maddiyata ba?ly. Paran varsa ?u yalan dnyada hkmn srer, ?ayet yoksa o zaman durum vahim.Ynsanlaryn bu denli yapmacyk, mutluluklaryn ise b

Bomba

Bir ak?am evime gitmek zere dura?a do?ru yol almy?ken, dura?yn polisler tarafyndan evrilmi? oldu?unu ve evresinin bo?altylmaya aly?yldy?yny grdm. Gidip polis memuruna sebebini sordu?umda, ?pheli paket ihbary aldyklaryny ve bomba olabilme ihtimalinin yksek oldu?unu syledi. Bomba imha uzmanla

Tek Bilek Tek Yrek

Yrekler yandy yine en derinden, ?ehadet ?erbetini kana kana ien erlerimizin o acy haberini aldy?ymyzda. Kim bilir, yine ka ocuk babasyz kaldy, ka anne evlatsyz. Ka sevgili canda can olan yarinden, birtanesinden oldu. Geride kalanlaryn gz ya?ly belki ama hepsinin a?zynda bir tek cmle var; va

Elimizdeki Hazineler

nceden rehabilitasyon ve zel e?itim merkezleri o kadar yaygyn de?ildi. Ama ?u anda zeliklide Ankarada ok tanynyr hale geldi ve yaygynla?ty. Zihinsel, fiziksel birtakym engeli olan bireylerin e?itim aldy?y o yerler, gn getike stne d?len konulardan bir tanesi oldu. Hatta engellilerle ilgil

Zaman Geiyor

Zaman ylesine akyp gidiyor ki, farkyna varamyyoruz. Hayatyn a?yr ykn ta?ymak bazen gerektende ok a?yr geliyor insana. Yapmacyk insanlary, sahte mutluluklary grdke ki?i ya?amaktan bile so?uyor. Hayatla mcadele ne kadar zor olsada sevdiklerinin varly?y ve imany g veriyor insana. Her insan

Hasret

Eskiden ya?anylanlary anlata anlata bitiremez ya insan, hani o eskiye duydu?u zlemi anlatyrken bile gzlerinin ii gler ya, bendeki zlemde typky onun gibi. Eskinin z sz bir insanlaryna, yemye?il ormanlaryn ya da kylerin o gzelim kokusuna hasretim. ?imdi her ?ey o kadar de?i?ti ki, bazen ?eh

Gizli Yara

Hayat, gnlk tela?larla ya da birtakym ko?u?turmalarla geip gidiyor. Hatta bazen ylesine yo?un oluyor ki insan, tabiri caizse ba?yny ka?ymaya bile fyrsat bulamyyor. Ama ak?am olunca, d?nceleriyle ve kendiyle ba? ba?a kalynca insan, nerede iinden ykamady?y ya da kafasyna takty?y bir konu vars

rnek ift

Geen marketteyken bir iftle kar?yla?tym. Onlary di?er iftlerden ayyran ve dikkat eken en nemli zellik; ilerinden birinin konu?ma engelli olmasy, stelik kadyn hamile. Konu?ma diliyle o kadar gzel anla?yyorlardy ki, mutluluklary gzlerine yansyyordu sanki. Do?acak bebekleriyle mutluluk stne

lm

Mezarlyk. Oraya girince insan daha iyi anlyyor bu dnyada ebedi kalamayaca?yny. Gelecek adyna hayalini kurdu?umuz o kadar ok planymyz var ki, acaba bunlary gerekle?tirmeye mrmz yetecek mi? Bazy ?eyleri srekli erteliyoruz. Nasylsa gencim sonrada yaparym, daha vakit var diyoruz. Halbuki bir da

Misafir Güvercin

Ankara, me?hur ayazyyla tanynyr. Ge�enlerde evimizin b�c�r cadysy pencereden dy?aryya bakarken dikkatini �atynyn alt kysmyndaki su borularyna t�neyen g�vercinler �ekmi?. Belli bir s�re onlary seyrettikten sonra, gelip yanyma ne sorsa be?enirsiniz? �Hava �ok so?uk o g�vercinl

Tek Gere?im

Hani nefes alyp vermeden ya?ayamaz ya insan, alyp verdi?im nefes kadar de?erlisin benim iin. Tutundu?um tek dalym, varly?yna her daim ?kretti?im, ?u yalan dnyadaki tek gere?imsin. Benim sana hissetti?im yle herkesin ba?yna gelen, gelip geici bir sevgi de?il. Seninle bir mr, ebedi bir davayy

Hakkyny Helal Et Babacy?ym

Hayat yolunda bir yaprak misali oradan oraya savrulurken, babamyn varly?y en byk destek oldu benim iin. Tkezleyip d?t?m de o tuttu ellerimden. Hatalar yanly?lar da yapsam bamba?kaydy onda yerim, farkyndaydym bunun. Ne de olsa ilk gz a?rylaryydym. Yeri geldi ok zdm onu, dertlerinin st

Askerlerimiz

Gece yarysy herkes uykusunun en tatly anynda iken, onlar Hakkaride, Vanda... Onlar ?yrnakta, Bitliste do?unun ?u zemheri so?u?unda vatani grevlerini yerine getiriyorlar. Geti?imiz gnlerde yylba?yna ikilerle, e?lencelerle girilirken onlaryn gzleri uykusuz, nbetteler. So?u?un o titreten ayazy y

?kretmeli

Bazen hayatymyzdaki monotonluktan sykylyp isyan ediyoruz hayata. Bir ?eyleri yitirmeden de?erini anlayamyyoruz. Bizim yerimizde olmak isteyenleri hi d?nmyor, isyanla ?krden uzak devam ediyoruz ya?amymyza. Geenlerde stajym iin zel e?itim kurumuna gittim. Stajymyn daha ilk gnyd, fizyote

İndigo Çocuklar

İndigo çocuk; daha önce genel olarak g�r�lmemiş, yeni �zellikler ve davrany? bi�imi g�steren varlyklardyr. Beyinlerinin her iki lobunu da kullanan indigo �ocuklar ayny anda birden fazla konuyla ilgilenebiliyorlar fakat okula ve ya?ytlaryna uyum g�steremiyorlar, gelecek

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)