Tüm Kategoriler


Sayfalar

gizliyaram' Profili


Toplam Yazıları: 37
Toplam Görüntülenme: 9904
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

gizliyaram Son Yazıları

Big Bang Teorisi (Byk Patlama)

Zaman yoktu, uzay yoktu kysacasy hibir ?ey yoktu evren yaratylmadan nce. Big bang teorisi evrenin syfyr hacminde, sonsuz bo?luktaki bir noktadan gnmzen 14 milyar yyl kadar nce byk patlamayla ba?layan hayaty bizlere anlatyyor. Allahyn evreni yoktan varetti?i gere?inin bilimsel bir kanyty.

Ebedi Bir Dava

Bir gelinli?in gzelli?i, onu giyenin gzelli?iyle btnle?ince anlam kazanyr. Hibir zaman gelip geici olmayan, hatta gn getike anlam kazanan yrek gzelli?i dy? grn?ten bir adym nde durmalydyr bence. nk gzellik gelip geicidir, zamanla solar gider. Hayat arkada?ly?yna seti?imiz ki?ini

Her Daim Yalnyz

Her zaman yalnyzyz aslynda. Bu dnyaya gzlerimizi aty?ymyzda da yalnyzdyk, ld?mz zamanda yalnyz olaca?yz. Artyk yle bir zamanda ya?yyoruz ki her?ey maddiyata ba?ly. Paran varsa ?u yalan dnyada hkmn srer, ?ayet yoksa o zaman durum vahim.Ynsanlaryn bu denli yapmacyk, mutluluklaryn ise b

Bomba

Bir ak?am evime gitmek zere dura?a do?ru yol almy?ken, dura?yn polisler tarafyndan evrilmi? oldu?unu ve evresinin bo?altylmaya aly?yldy?yny grdm. Gidip polis memuruna sebebini sordu?umda, ?pheli paket ihbary aldyklaryny ve bomba olabilme ihtimalinin yksek oldu?unu syledi. Bomba imha uzmanla

Tek Bilek Tek Yrek

Yrekler yandy yine en derinden, ?ehadet ?erbetini kana kana ien erlerimizin o acy haberini aldy?ymyzda. Kim bilir, yine ka ocuk babasyz kaldy, ka anne evlatsyz. Ka sevgili canda can olan yarinden, birtanesinden oldu. Geride kalanlaryn gz ya?ly belki ama hepsinin a?zynda bir tek cmle var; va

Elimizdeki Hazineler

nceden rehabilitasyon ve zel e?itim merkezleri o kadar yaygyn de?ildi. Ama ?u anda zeliklide Ankarada ok tanynyr hale geldi ve yaygynla?ty. Zihinsel, fiziksel birtakym engeli olan bireylerin e?itim aldy?y o yerler, gn getike stne d?len konulardan bir tanesi oldu. Hatta engellilerle ilgil

Zaman Geiyor

Zaman ylesine akyp gidiyor ki, farkyna varamyyoruz. Hayatyn a?yr ykn ta?ymak bazen gerektende ok a?yr geliyor insana. Yapmacyk insanlary, sahte mutluluklary grdke ki?i ya?amaktan bile so?uyor. Hayatla mcadele ne kadar zor olsada sevdiklerinin varly?y ve imany g veriyor insana. Her insan

Hasret

Eskiden ya?anylanlary anlata anlata bitiremez ya insan, hani o eskiye duydu?u zlemi anlatyrken bile gzlerinin ii gler ya, bendeki zlemde typky onun gibi. Eskinin z sz bir insanlaryna, yemye?il ormanlaryn ya da kylerin o gzelim kokusuna hasretim. ?imdi her ?ey o kadar de?i?ti ki, bazen ?eh

Gizli Yara

Hayat, gnlk tela?larla ya da birtakym ko?u?turmalarla geip gidiyor. Hatta bazen ylesine yo?un oluyor ki insan, tabiri caizse ba?yny ka?ymaya bile fyrsat bulamyyor. Ama ak?am olunca, d?nceleriyle ve kendiyle ba? ba?a kalynca insan, nerede iinden ykamady?y ya da kafasyna takty?y bir konu vars

rnek ift

Geen marketteyken bir iftle kar?yla?tym. Onlary di?er iftlerden ayyran ve dikkat eken en nemli zellik; ilerinden birinin konu?ma engelli olmasy, stelik kadyn hamile. Konu?ma diliyle o kadar gzel anla?yyorlardy ki, mutluluklary gzlerine yansyyordu sanki. Do?acak bebekleriyle mutluluk stne

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)