Tüm Kategoriler


Sayfalar

gizliyaram' Profili


Toplam Yazıları: 37
Toplam Görüntülenme: 9880
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

gizliyaram Son Yazıları

lm

Mezarlyk. Oraya girince insan daha iyi anlyyor bu dnyada ebedi kalamayaca?yny. Gelecek adyna hayalini kurdu?umuz o kadar ok planymyz var ki, acaba bunlary gerekle?tirmeye mrmz yetecek mi? Bazy ?eyleri srekli erteliyoruz. Nasylsa gencim sonrada yaparym, daha vakit var diyoruz. Halbuki bir da

Misafir Güvercin

Ankara, me?hur ayazyyla tanynyr. Ge�enlerde evimizin b�c�r cadysy pencereden dy?aryya bakarken dikkatini �atynyn alt kysmyndaki su borularyna t�neyen g�vercinler �ekmi?. Belli bir s�re onlary seyrettikten sonra, gelip yanyma ne sorsa be?enirsiniz? �Hava �ok so?uk o g�vercinl

Tek Gere?im

Hani nefes alyp vermeden ya?ayamaz ya insan, alyp verdi?im nefes kadar de?erlisin benim iin. Tutundu?um tek dalym, varly?yna her daim ?kretti?im, ?u yalan dnyadaki tek gere?imsin. Benim sana hissetti?im yle herkesin ba?yna gelen, gelip geici bir sevgi de?il. Seninle bir mr, ebedi bir davayy

Hakkyny Helal Et Babacy?ym

Hayat yolunda bir yaprak misali oradan oraya savrulurken, babamyn varly?y en byk destek oldu benim iin. Tkezleyip d?t?m de o tuttu ellerimden. Hatalar yanly?lar da yapsam bamba?kaydy onda yerim, farkyndaydym bunun. Ne de olsa ilk gz a?rylaryydym. Yeri geldi ok zdm onu, dertlerinin st

Askerlerimiz

Gece yarysy herkes uykusunun en tatly anynda iken, onlar Hakkaride, Vanda... Onlar ?yrnakta, Bitliste do?unun ?u zemheri so?u?unda vatani grevlerini yerine getiriyorlar. Geti?imiz gnlerde yylba?yna ikilerle, e?lencelerle girilirken onlaryn gzleri uykusuz, nbetteler. So?u?un o titreten ayazy y

?kretmeli

Bazen hayatymyzdaki monotonluktan sykylyp isyan ediyoruz hayata. Bir ?eyleri yitirmeden de?erini anlayamyyoruz. Bizim yerimizde olmak isteyenleri hi d?nmyor, isyanla ?krden uzak devam ediyoruz ya?amymyza. Geenlerde stajym iin zel e?itim kurumuna gittim. Stajymyn daha ilk gnyd, fizyote

İndigo Çocuklar

İndigo çocuk; daha önce genel olarak g�r�lmemiş, yeni �zellikler ve davrany? bi�imi g�steren varlyklardyr. Beyinlerinin her iki lobunu da kullanan indigo �ocuklar ayny anda birden fazla konuyla ilgilenebiliyorlar fakat okula ve ya?ytlaryna uyum g�steremiyorlar, gelecek

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)