Tüm Kategoriler


Sayfalar

8_numaram' Profili


Toplam Yazıları: 32
Toplam Görüntülenme: 7704
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

8_numaram Son Yazıları

Evlenilecek Kyz

Bu sorum erkeklere; evlenecek kyz seerken nelere dikkat edersiniz? Fiziki zellik mi yoksa i gzelli?i mi? Ba?ka biriyle evlenmeden ilik?iye girmi? bir bayanla evlenmeyi d?nr msnz? Yani evlenilecek kyz nasyl olmaly?

Tuhaf ama Gerek

Bir kom?umuz var, st-ba?y da?ynyk, bakymsyz ve pis biri. Ne kendine ne de evine bakyyor. Bildi?im kadaryyla herkes ondan i?reniyor. Mbarek Ramazan ayynda ok gnah biliyorum ama bugn bizdeydi, kola falan ikram ettik. Onun iti?i barda?y attym. Bu huyumu hi sevmiyorum ama elimden de bir ?ey gelm

Ylk Masumca Y?ledi?im Hatamsyn

Bir ma da grdm seni, aniden dikkatimi ekmi?tin. Sanki ilk gr?te a?yk olmu?tum sana. Tesadflerle yregimi de ilk sana atym ya, seni tanymyyorken. Bilmiyorum i?te, bugne kadar daha nce hi ya?amady?ym hissetmedi?im ?eydi yasayyp, hissetti?im. Ylk kez sana hem de sen bana sylemeden seni sevi

Beni zleyen Yok mu?

Uzun zamandyr gr?emiyoruz. Ama baktym ki kimse beni zlememi?. Ben burada yokken bile beni d?np do?um gnm kutlayan biri olur mutlaka demi?tim. Hatta do?um gnm de kesin arkada?larym ben olmasam da simdi bensiz do?um gnm kutluyorlardyr dedim. Do?um gnm getim. Su 8 numara alyngan Kybry

Asla Vazgeme

Bir ?eyi ka kere denersiniz? Bir, iki, belki de vazgeersiniz erkenden? Ben size bir hikaye anlatayym. Bir akvaryumu cam ile ortadan ikiye ayyryyorlar. Bir tarafa kpek baly?yny, di?er tarafa ise fok baly?yny koyuyorlar. Kpek baly?y, fok baly?yny yemek iin bir ka kez deniyor. Ama herdene

Umutsuz Bir Anda Sevmek

Umutsuz oldu?u bir anda sevmek ister her insan. Birazcyk ?anslyysan neden olmasyn? Kendinden emin de?ilsen sevme, bensiz mutluysan hep yle kal. E?er her gece yatty?ynda byl d?ler sana benden bahsediyorsa, hemen tatly uykundan uyan. nk ben hi uyuyamam, seni d?nd?m zaman. Belki sevmekten

Editrlerle Arkada? Olmak

Sevgili aramyzda kalsyn sitesinin de?erli editrleri ile arkada? olmanyn avantaj ve dezavantajlaryny kysaca anlatmak istiyorum size. Ylk nce avantajlaryndan ba?layalym 1. Onlarynda sizin gibi syradan biri oldu?unu anlamanyz kolayla?yr. 2. Sizi daha iyi anlamasyny ve tanymasyny sa?larsynyz. 3.

Bana Biraz Glmse

Merhaba glen gzl arkada?ym. Hayat yormu? seni, yypratmy?, canyny yakmy?. Sen ok gl birisin. Gitmek yaky?yr my sana? Yaky?maz tabi ki. Hadi gel iyi ynden bakalym arkada?ym, barda?yn dolu tarafyndan bakmayy ?renmelisin. Ya?ady?yn kt anlary bir yana, iyileri bir yana koy. Ne kadar de?erlisin

Seni ok Seviyorum Baba

Her zaman sevgini belli edemezsin biliyorum. Ama beni ok sevdi?ini biliyorum. Gzlerinden anlyyorum. Canym yanarken gzlerin ele veriyor sevgini. Ameliyat oldu?um zaman, canymyn yandy?y zaman hep gzlerin ele verdi seni. aresizli?ime dayanamayy?yny grdm. Kelimelerle ifade etmedin hi ama gzler

Seni zledim Dede

Bugn yine seni mezarlykta ziyaretine gittim dede. Aramyzdan ayrylaly 2 sene oluyor. Ama aniden veda bile etmeden gidi?in dn gibi aklymda. ?imdi bile yre?im ?le byk bir acyyla dolu ki nasyl anlataca?ym bilmiyorum. Arkandan ke?kelerim oldu dede. Sebebim yokken size gitmeyi?imi ocuklu?uma bile v

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)