Tüm Kategoriler


Sayfalar

-barmencan-' Profili


Toplam Yazıları: 29
Toplam Görüntülenme: 6456
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

-barmencan- Son Yazıları

Aldatmanyn ?ekli

Aldatmanyn ?ekli-?emli olur mu olmaz my bilinmez ama ne var ki gnmzde bazy aldatma unsurlary var ki bunlara kaamak denilip geilmekte. rne?in; biri ile ciddi bir birlikteli?iniz var. Aranyzda ya?anan ufak bir problem sonucu kslk oldu?unda, ?eytana uyup gn birlik biri ile birlikte olursa

Hayaller ve Gerekler

Her birimizin kendince gerekle?en veya gerekle?memi? bir ok hayalleri vardyr.rne?in; benim hayalimde iyi bir futbolcu olmakty ama ne yazyk ki yetene?inde olsa benim zamanymda torpilin vede elinden tutan kimse yoksa hayalden teye gememekte istekleriniz.Peki sizinde hayattynyzda ocukluk dn

Etki mi Tepki mi?

Her insanyn bu hayatta iyi veya kt bir birlikteli?i olmu?tur. Kimimiz severek evlenip-ayrylmy?yzdyr, kimimiz sevdi?imizden ayrylmy?yzdyr. Bir ili?kiye ba?larken kimse bitmesini istemez ama ortaya zlmesi zor anla?mazlyklar ykty my insan ister istemez bu iyi giden birlikteli?ine ve evlili?ine so

Tek ?ans

Hayatta her insan tek kaldy?ynda veya yata?yna yatty?ynda gemi?ini d?nr. Yyi veya kt belli olaylary kafasynda hayal eder. Gemi?imize bir seferlik olmak ?arty ile dnme fyrsatymyz olsaydy, acaba hangi kt olaylary dzeltmek veya hangi ya?amy? oldu?unuz gzel anlary tekrardan ya?amak isterdini

Ynn´den Bir Derbi Daha Geti

Zor olmasa da Fenerbahe istedi?i puany ve morali Ynn´den Be?ikta?´y geen sene yendi?i gibi 2-1 net bir skorla aldy. Yn?allah bu skor Fenerbahe´ye moral olur, ayny skorla Chelsea´yy da yeneriz. Tm Trkiye´ye moral olur. Bir gn herkez Fenerli olacak sz gerekle?e

A?kyn Ya?y

Her birimiz hayatta bir a?k ya?amy?yzdyr. Kimimiz kendimizden ya?ca kk birine, kimimiz kendimizden byk birine, neden dengimiz olan birileri kar?ymyza ykmaz bilemiyorum. Bu nllerde bile var. rne?in; Pynar Altu?, kendinden kk biri ile birlikte gzel bir a?k ya?amakta. Tabii a?kyn ya?

Leyla ile Mecnun

Dillerde destandyr Leyla ile Mecnunun a?klary, bir o?umuz imrenmi?izdir. Byle bir yce a?ky neden bizler de ya?ayamyyoruz acaba? Ne eksi?imiz var bizim ya?amy? oldu?umuz a?klarda merak ediyorum ama hayatin bizlere neler getirece?ini ve bir o kadar da neler gtrece?ini bilememekteyiz. Her

Bir Kitap Bir Adam

lkemizde ve yurt dy?ynda, tanynmy? nl kitap yazarlarymyz bulunmakta. Bizler ise ne kitap okumaya ne de kitaba de?er vermemekteyiz. Japonya da yylda ki?i ba?yna 25 kitap, Yngiltere de 12, ABD de 8, Fransa da 7 kitap basylyrken; Trkiye de 12089 ki?iye 1 kitap d?yor yani lkemizde okuma orany %

?ans

Bazylary "do?arken ?ansly do?ulur" derler. Gerekten do?ru bir kelime, bunu bire bir ya?amy? biriyim. Nedendir bilinmez, etrafymda o kadar ?ansly insan var ki bir bana u?ramayan bu ?ansy, nasyl yakalayaca?ymy asla bilemiyorum. Geri ya?amy? oldu?umuz hayat bilinmezliklerle dolu. Ne yapsak hayaty

Gvenmek ve Ynanmak

Her insan kendine yakyn buldu?u ki?iye gvenir ve inanyr. Ama nereden bilecek ki kar?ysyndaki insan iki yzl, riyakar, bir o kadar da dzenbaz. Her insan kendisi iyi ise kar?ysyndaki insany da kendi gibi grr ama ne var ki her zaman olmasa da bazy zamanlarda yanylyr. Benim ba?ymdan da byl

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)