Tüm Kategoriler


Sayfalar

emine' Profili


Toplam Yazıları: 89
Toplam Görüntülenme: 23090
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Önemli değil kaç kez yenildiğin. Önemli olan; kaç yenilgiden sonra doğrulabildiğin...

emine Son Yazıları

Yüksel Yurttaş

Senin o g�len g�zlerin var ya; neler �?retiyor bana bir bilsen� �G�ven bana� diyor mesela. G�ven! �yle yarym-yamalak de?il, t�m ruhunla ve kalbinle g�ven! Sonra g�l�msemeyi �?retiyor hastalyktan solmu? g�zlerime. Ve inanmayy da� �nce sana, sonra yaptyklaryna, son

Yolun Ayk Olsun!

Ayrylyk ?akasy yok bunun. Artyk yorgunum; biliyorsun. Ka gece uykularymla bo?u?tum; saymadym. Ka gece ci?erlerimin skl?n Ve nefes alamayy?larymy Saymadym hangi kprnn altyndan ka metrekp su geti?ini ve sensizli?e aly?maya aly?ty?ym anlarda canymyn bedenimi yyrtarak beni terk edi?ler

Bitmesin Ayrylyk

Sol yanymda depremler oluyor; sen ?iddetinde Sa?ym-solum enkaz altynda. Son bir nefesle ba?yryyorum yre?imin en dip k?esinden: SESYMY DUYAN VAR MIII?" Kyzma bana telefondan yle uzaktan uza?a Sen hem ana hem baba olmak nedir bilir misin? Ben sensizli?i ?erbet gibi ierken, yarama tuz basar

Yine Sana Dndm!

ok a?ladym seni terk edip giderken Ellerini byrakty?ym gn hayaty byraktym saydym. Ystemeden ama kar?y da koyamadan gittim. Hi aly?amadym oralara, hi sevemedim. Her gn hasta oldum, her gn zldm. Ve her gn seni zledim. Ne zaman dedim hep, ne zaman Bu kavu?ma ne zaman... Bu kucakla?ma

Ey Erci?! Seninle Birlikte Ben de Yykyldym

aresizlik Yalnyzca Vandaki halkyn ya?ady?y bir duygu de?ildi bu. En acysyny, en yakanyny, en zalimini ya?yyorum bu aresizlik denen melanetin Erci?te ya?anan bu trajedide benim de bir satyrlyk hikyemin olaca?y hi aklyma gelmemi?ti. Amcalarym, kuzenlerim, halalarym Yykylmy?lyk iinde

Ho?geldin Arif Bebek!

Bir gn bir gn bir ocuk Eve de gelmi? kimse yok ocuklu?umuzun ?arkysydyr bu ?arky ocuk olmanyn aslynda beraberinde nice tehlikeleri getirdi?inin en e?lenceli ?ekilde ?retili?idir. Kck ellerimizle nice tehlikeleri eker, kck aklymyzla nice bykleri ynetirdik Onlary parm

Ah Tatil Ah!

Tatly bir ak?am rzgrynyn yzmz ok?ady?y o sahil kenarynda kaldy yre?im. Huzur dedikleri bu olsa gerekti. Telefonlarym kapaly, bilgisayarym kapaly, kapylarym kapaly Dy?arydan herhangi bir mdahale yok, ses yok, rahatsyz eden yok Kavga-grlt atlatylmy? koca bir yylyn acysy ba?ka nasyl ykary

Bir Garip Haller

Ba?lady yine gkyzmde asyly duran sitemkr yakary?lar Ya?murdan sonra aan gkku?a?y gibiyim. Ya?murla gne?in meyvesiyim; tatlyyym, grkemliyim, esrarengizim Hep uzaktan bakylan, hi dokunulamayanym. Hakkynda bin bir sylentiler olan ama asla ne oldu?unu ortaya koyamayanym. Oysa ne ok isterdi

Dany?mak Ystiyorum

Aramyzda.Kalsin.comdan de?erli yelerine bir yenilik daha Uzun zamandyr hayata geirmeyi d?nd?mz ancak yeterli zemin ve gerekli ?artlary olu?turamady?ymyz hedefimizi bugn gerekle?tirmenin ve sizlerle payla?manyn mutlulu?unu ya?yyoruz. Dany?mak Ystiyorum kategori ba?ly?yyla sizlere uzma

Syrtymdaki Un uvaly

Nasyl damlayaca?ymy, nasyl dklece?imi bilemiyorum. Sanki yyllardyr syrtymda bir un uvaly; adym adym bkm?m belimi, dolanyyorum ortalarda bir yerlerde... Velhasyl zormu? kimsesizlik... Yetim olmak, ksz kalmak Hele ki hayatta olduklary halde onlarsyz ya?amakTutamadym... Bir bir kayyp git

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (All)