Tüm Kategoriler


Sayfalar

ladysorry' Profili


Toplam Yazıları: 23
Toplam Görüntülenme: 4074
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ladysorry Son Yazıları

Her ?ey Dozunda Gzel

Evet, her ?ey dozunda gzel arkada?lar mutluluk zlem hatta ve hatta znt, keder bile. ?unu ?rendim yakyn zamanda hayattan. Dozunda zlyorum, dozunda glyorum, dozunda a?lyyorum, dozunda yalnyz kalyyorum, dozunda ya?yyorum. Bylelikle i huzuru yakaladym, herkese tavsiye ederim. Gere?inden faz

Ne Zaman

Arkada?lar hayatyn yorucu temposunun ve bizlerin bir ?eylere sahip olma abasynyn yanynda hayatta kayrdy?ymyz bir ok fyrsatyn ne zaman farkyna varabilece?iz? Neden hi birimiz mutlu de?iliz? Kendimden ve bir ok tanydy?ymdan rnek vermek istiyorum, kimse ya?ady?y hayata layyk olmady?yny d?nyor

U?ak Tarhanasy

Aranyzda adyny-tadyny bilen var my bilmiyorum ama bir U?akly olarak size me?hur tarhanamyzy tavsiye edebilirim. U?ak tarhanasy, annelerimizin evde yapabildi?i ok ?ifaly bir orbadyr. Yinde yediden fazla baharat e?idi vardyr. Grip, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk vb. bunlara ok iyi gelmektedir.

Ma Sevdasy

Siz erkeklere soruyorum; Allah a?kyna nedir ?u matan toptan anlady?ynyz? Tamam, anlarym hobiniz olabilir ama yakynymdakinden rnek vereyim; haftada kez haly saha may, hafta sonlary arkada?larla ma izlemeye gitmeler, eve geldi?inde de spor programy izlemeler. Ynanyn ye?il saha ve top grmekten

Neden?

Saat 23.30 kimse yok evde. Btn mutlu gnlerim gzmn nnden geiyor. Eve gelmesi iin bekledi?im insanyn, hayatyma daha girmedi?i zamanlar mutluymu?um me?er ben. Ben ok sevdim, a?yk oldum, kendimden ok onu d?ndm. Ama bana mutlulu?u hi bir zaman veremedi a?k kelimesiyle adlandyrdy?ymyz ve h

A?yk Oldum

Konuya ?yle ba?layayym; seviyorum ve fazlasy ile de?er veriyorum. Aslynda ben byle bir insan de?ilimdim, her konuda dozunda hareket eden, a?yryya kamayan biri oldum bu gne dek. Oysa bu kez durum farkly, ben a?yk oldum. Ne yapmaly ve duygularyma nasyl yn vermeliyim bilmiyorum. Kendimi fazla

Sahte Yzler

De?er verdi?im sevdi?im, her ?eyimi payla?ty?ym, hibir ?eyimi esirgemedi?im, karde?im dedi?im arkada?ym da bana kalkyp yalan sylyorsa inanyn her ?ey bo?tur bu dnyada. Bydke gryorum sahte yzlerini, gerek sandy?ym insancyklaryn. "Hayat kumdan kale yapmaksa deniz kenarynda, dalga hesaby yap

Sefiller

Dnya klasiklerinden bir kitap ve Victor Hugo ya ait ok srkleyici bir romandyr. Herkese tavsiye ederim. Fransa da ya?ayan bir krek mahkumunun ba?yndan geenleri anlatyyor. Bunu yaparken de oradan oraya srklyor insany. Daha bitirmedim kitaby ve pek fazla yorum yapamayaca?ym ama okumanyzy

erkekler yznden

kyzlar biraz d?nn bakalym evli veya bekar olmanyz farketmez,erkekler yznden bugne kadar nelerimizi kaybettik haydi d?nelim ve nelerimizi bizden almy?lar grelim ;)

Yerin Hl Dolmuyor

Yine ben, yine yalnyzlyk, yine sensizlik sevdi?im. Kimsenin gnahy yok; iimi acytan sensizlik. Syle! Hangimiz istedi bu kt seimleri ya da kim isteyebilir ki? Yre?im ilk kez sende arpty, seviyorum seni ben; hl a?y?ym ve yerin hl dolmuyor. Seni bekliyorum. ok yalnyzym, kimsesizim

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)