Tüm Kategoriler


Sayfalar

sehrazat' Profili


Toplam Yazıları: 13
Toplam Görüntülenme: 3099
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

sehrazat Son Yazıları

Topal Karga

Hayatymda hibir erkek kendime olan saygymy bu kadar yok ettirmedi. ?u anda kendimi gurursuz haysiyetsiz bir bayan olarak gryorum. Hepsini ve btn her ?eyi hak ettim. Ama ok sevdim ondan ba?kasyny gzm grmyordu. Gururumu bir kenara attym son 1 aydyr pe?inde ko?uyordum. Ve yine gr?meye ba?la

Ah Bu Akylsyz Ba?ym

Yine ayny son ve yine zlen ben oldum. Sekiz senedir hayatyma girip ykan beni de kendisi gibi dengesizle?tiren o adam tarafyndan yine kandyryldym. Ortada hi bir ?ey yokken istemiyorum deyip bitirdi. Tabi kendimi bu durumda kullanylmy? hissediyorum. Gr?elim tekrar ba?layalym deyip yalvaran k

?imdi Sen D?n

Sevdi?im unutamady?ym adamy aylar sonra tekrar aradym ve yine bana olmadyk hakaretler etti. Bana; "Seninle konu?mak istemiyorum, midemi bulandyryyorsun ve benim iin hi bir ?ey ifade etmiyorsun. Sesini bile duymak istemiyorum." dedi. O an resmen bittim, nefes alamadym. Biz byle ayrylmamy?tyk ve be

Masum Yavru

Bu aralar yine zor durumdayym. Hatyrlarsanyz evli biriyle birlikteydim. O insan bana ok ektirmi?ti ve a?za alynmayacak hakaretler ediyordu. Ben de sevgisizli?ine, de?ersizli?ine ve saygysyzly?yna ok sevdi?im iin katlanyyordum. O benim yre?imi yakty, hep a?ladym hep ona kyzdym. gn nce

Yazyk

Eski sevgilim aylar sonra beni arady ve bana biri beni rahatsyz ediyor dedi. Bana byk bir iftira atty ve sensin o arayan dedi. Ben yeminler edip ben seni hi aramadym dememe ra?men bana inanmady ve sanki delili varmy?asyna emin konu?up olmadyk hakaretler etti. Ynanyn ?u anda ?oktayym ve by

Glym ve Mutluyum

Ben a?k acysyny ok ektim. Bu sitede o kadar ok itirafym var ki. Ynanyn nefes alamyyordum ve sizden ba?ka kimse bu acymy bilmiyordu, mecburdum sizlere anlatmaya. nk imknsyzy sevdim, evet o evli ve bana ok ektirdi. Ystemeden bazen haberlerini alyyorum, ?imdi yeni sevgilisi de varmy?. Ama

Unutaca?ym!

Sevdi?im insandan ayrylaly epey zaman oldu. Ama onu hala unutamadym. Hem de yapty?y onca ?eye ra?men. Bu zaman iinde onu hi aramadym. Daha sonra bir gn o beni arady ve benden olumsuz cevap alynca yine a?yr konu?maya ba?lady. Bana hakaretler ya?dyrdy, ok i?ren ?eyler yazdy. Benim iin; aynaya b

Ben mi Aptalym?

Arkada?lar yardymynyza yine ihtiyacym var. Eski sevgilim aylar nce tekrar arayyp "bir daha bana ?ans ver" dedi. Bende "bir daha asla olmaz" dememe ra?men sonunda beni ikna etmeyi ba?ardy. Bu lanet insan 2 ay boyunca yine oynady benimle. Beni kaybetmek istemiyorsan aramak yok, mesaj yok ve 15 gnde

Terkedildim

Sevgilimden ayryldyk, daha do?rusu terk edildim. Ayrylmamyzyn sebebi de yok. Ystemiyorum artik, burada bitsin, hayatim boyunca da istemeyece?im, numarany siliyorum sende benimkini sil" dedi. Bunlary sylerken, ben telefonda a?lyyordum. Resmen ok iime oturmu?tu szleriOnu aramak istiyorum

Evliymi?

Geen sefer ki ayrylyktan sonra tekrar bary?tyk ve yine ayryldyk. Bu sefer guzellikle bitirdik. Bir ay geti mesaj yollayyp, "ok ktym, sana ihtiyacym var" dedim. O da arayyp, "beni rahatsyz ediyorsun, arama bir daha ve git hayatyny kur evlen" dedi. "Ben evli ve ocuk babasyyym" dedi. ?ok oldu

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)