Tüm Kategoriler


Sayfalar

oyku' Profili


Toplam Yazıları: 51
Toplam Görüntülenme: 20165
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

oyku Son Yazıları

Başlayalım mı?

 Biraz canlandıralım mı buraları? Geçmişten temizlenerek gelmek ve hala burayı bulmak müthiş bir duygu... Tabi bir eksikle! Umarım onu da bulurum. Yayınla admin yazımı! Devam etsin her şey yeniden.

İyiyim ama Değişmedim

  Özledim mi, evet özledim... Ağzıma geleni savurmayı, susmamayı, ağız dolusu kahkahamı, avaz avaz bağırmalarımı... Sword'u, Widely'i, Emine'yi ve nickini unuttuğum bir sürü güzel insanı...  Belki haber alamayanlar, merak edenler vardır; iyiy

Müzik Bank

  Kore’nin en ünlü pop sanatçılarının Cumartesi gecesi Ülker Arena’daki konseri... Evet, gittim. Planlanmış bir şey değildi. Davetli biletim vardı ve gittim. Ne mi gördüm? Karışık bir şekilde sahne alıp birlikte, hiç kası

Kardelen Öyküsü

Topra?yn her zerresinde kardelen misali dik ba?ly� Ben kendi se�medi?im, her zerresine kardelen tohumlanmy? bir �yk�y�m... Yaldyzly topa�laryn ipe ba?ymlyly?y misali d�n�?�m, her ba?a geldi?imde t�kenmi?li?im ve tarlasyny s�ren elleri emekli bir �ift�i Diyarbakyr! S�rm

Özel Mesaj

Günümüzde sosyal sitelerde, fikir paylaşıp görüş belirtmek için açık platformlar olmasına rağmen, hiç tanımadığınız birine gönderilen özel mesajlar nedendir?

Mutlu Pazarlar (Sularda)

Anlatyp duruyorlar ocuk yeti?tirme temsili zerinden mmkn mertebe Ynsancylla?tyrmaya ynelik cady masaly bu, artyk yorgan altynda dinlenmeyen. Bir varmy? bir yokmu? de?il alty varmy?, geri dnlmyor. Kk ye?il ormanda kyrmyzy ba?lykly kyz ykmyyor kurt karnyndan. Bunun imkny yok biliyor h

Annem

Gecenin karanly?y, cam arasyndan gelen tiz sesli rzgar, gzlerimi aralady?ymda korkma kyzym, sadece rzgar diyen annem... Gne?ten yanmy? yzn bir de hznl bakan gzlerin ?imdilerde hayal gibi bana, yyllar nce kk parmaklaryny yznde gezdiren minik kyzyn seni ok zledi. Senin hakkynda ta

Neye Kısmet...

Bu sabah bir ti?�rt bulmak umuduyla kaldyrdy?ym bazanyn k�?esine d�?m�? bir k�?yt! Belki 6-7 ay �ncesi yazmy?ym bilmiyorum. Arama �ubu?umda bile ilk syrada de?il artyk. Baktym sayfanyn ortalaryna d�?m�?. Neyse u?radym i?te� Ylk sayfadaki yazylar yabancy gibi bana.

Katykly Ekmek

Tm uyku mahmurlu?uyla oturup ba?yna, srlemiyorsa sabah kahvaltysynyn keyfi, ne anlamy kalyyor sabah ayazynda sokaktaki ilk adymda gne?le ysynmaya aly?manyn Pastanenin ayakst yenen st susamly po?aalary, ii zeytin veya peynirle katyklanmy? olsa da doyurabiliyor mu insany? Sonrasynda de

Rya Tamircisi

Dn gecenin bir yarysy evde bulunan tek ses benim parmak tykyrtylarym ve bula?yk makinesinin maharetli sesiydi. Birden kendi sesim aklyma geldi. Ben de ?arky sylemeye ba?ladym. nce sessizce Kara ?im?ek´in mzi?ini myryldandym. Sonra ba?ymy bir sa?a bir sola evirip szlere devam ettim. Szle

Bir An

Camyn nnde oturmu? d?nyorum. Ya?adyklarym hep gzmn nnden film ?eridi gibi geiyor. Her birine dakikalarca bakyyorum. Hi bir ?ey anlamyyorum. Her ?ey yerli yerinde bu gne kalan hi bir ?ey yok diyorum. Hah i?te, bu Ykitelliden sanayiye inen henz amur bir yoldayym. Kar?y tarafta bir simi

Dnden Bugne

Hayat bana byraktyklaryyla var oluyor her defasynda. Yykyk kent sevdasy gibi her ?eyi yykyp geen bir kan damlasynda var sevgim. Buz ie?i ellerim; ysynmyyor, ysytmyyor. Yimdeki iyiyi uurumlardan byrakmak zoruma gidiyor. Sze byle ba?lamak; hi bir ?eyin de?i?medi?ini mi, yoksa her ?eyin de?i?

Ben Varym!

oktandyr yazmady?ymy fark ettim. Kalemde vardy k?ytta ama i? yazmaya niyetlenmekte. Bir baktym yaz gelmi? yine gne? tepede. Tabi ben yine a?a?ydan bakyyorum ona. Geen hafta aldy?ym gne? gzlklerimi de takmyyorum. Klimayy da amyyorum artyk. Bir de yeni ?rendim arabayy bo?ta kullandy?ym za

Mazeretim Var; Yine Mutluyum

Yime fenalyk geldi, sabahtan beri oturuyorum monitrn ba?yna tam bir ?eyler yazmaya ba?lyyorum, kalkmam gerekiyor yazymda yarym kalyyor. Sonrada unutuyorum ne yazaca?ymy. Ama ba?lyyorum artyk. Biliyorsunuz son bir aydyr hayatymda birok ?eyi de?i?tirmenin mutlulu?unu ya?yyorum. Bunu sizlerle de pa

zledim!

Ben ekmek kytyrynyn bayatlady?ynda ve fkenin yzne haykyrdy?ynda yok oldu?unu ?rendim. Yoklu?una ra?men bir tek seni sevmekten vazgemeyi ?renemedim i?te. Uzak kaldy?ym her an ok zledim seni. Bir anlyk a?laman bile ok geldi bana. Arkamdan yle umarsyzca baky?yny hi unutamadym. Oysa ne ok g

Oldu Y?te

Evet, sonunda oldu. Ben de mutluyum, sanki bir rzgr esti, uurdu btn kasvetimi. Ya da ?u me?hur e?ek inadyny kyrdy ve sonunda sudan dnd. Karnym da doymu? olabilir tabi. Neyse ne... Bu aralar kendimi mutlu hissediyorum i?te. Bu benim iin iyi mi kt m tam farkynda de?ilim ama bir de?i?im var

Sorun Sorunsaly

Hayatymda hep sorun mu olmasy gerekir? Ya da ben hep sorun mu olmak zorundayym? Ama seviyorum ya rmcek a?laryny bozmayy. Kk bir kalem diyorum. Sayfaya yazyyorum bitmiyorum. Kalemtyra? dayanabilir mi? Pasta yemek nede zevklidir oysa, ama iindeki fystyklar hep bayat. Bir pastacyda taze koyamaz m

Olmuyor Y?te

Bir ka siyah dut ellerimde ko?uyorum. Annem gene yryemiyor yine dvyor beni ellerim kirlenmi? diye. Ah be annem zaten kirliydi ki ellerim. Evet, annem her sykyntyda ko?tu?um, hi zm bulamasan da dinledi?in, anlayamady?yn, a?lady?yn, kyzdy?yn, ba?yrdy?yn seni ok zledim ben. ?imdi yine yany

Zoru Ya?yyorum

Yoktun daha ncesinde. Ben bilmiyordum bile ne oldu?unu, bilmezlik nede gzeldi seninle. Sonra sende so?udun buz kestin. Kyzarmy? ekmek dilimi gibi kurudun benimle. Belki ben hatalyydym. Tek ya?arken her anymy seni kary?tyrmamalyydym. Benim d?lerim yok, ben o d?leri yollarda byrakaly ok oldu. Hem

Ah Ahmet Ah!

Sizinle, beni ok ?a?yrtan gldren, hayretler ierisinde byrakan ve hatta beni benden alan bir olayy payla?aca?ym. Buradaki beni benden alma tabi ki mecazi yoksa bir yere gitti?im yok. aly?ty?ym firma sanayinin en kuytu k?esinde, yani insan gemez, y?yksyz bozuk yollardan geiyoruz. Hal bu ki o

Bana Alty Saat Verin

Tm ya?ady?ym bir gn ko?u?turmayla geiyor. Normalde bana -drt saat uyku yetiyor. Yani uykuyla sorunum yok ama gn iinde yapaca?ym i?ler iin yirmi drt saat yetmiyor. Bazen bir gn otuz saat olsa gibi bir d?ncem oluyor. Drt saat uyusam yirmi saat aly?sam kalan alty saatte de yemek dinlenme

Ben Bunu Seviyorum

So?uk ve sessiz... Ben bunu seviyorum. Daha dingin olmama bir bahane oluyor. Bahede iek gremesem de, hayal edebiliyorum. Herkesin so?uktan ?d?ne ve biraz sycak bir ?eyler arady?yny d?np anlamaya aly?yyorum onlary. Ben mi? Ben ?myorum. Ama sycak bir ?eyler oldu?undan de?il, umursamaz o

Krd?m

Uzun zamandyr bir ?eyler yazmyyordum sizlere. Oysa bugn neden bilmem iimde kopan fyrtynalary payla?mak istedim. ?imdi imla hatalarym yznden bu yazy hemen yayynlanmayacak ve ben kimbilir ne zamana kadar bir-iki ki?inin gzel bir ?ey yazmasyny byk bir merakla bekleyece?im ve ilk yazana hemen c

Bir Kadyn

Bir kadyn mutlu, huzurlu, iyi. Bir kadyn bunlarla avunan.Yazynyn ba?langycy byle olmalyydy byle geli?meye ba?lamalyydy ve merak uyandyrmalyydy. Merak neydi ki ben sadece bu hzn nakliyesini merak ediyorum. Hi mi izin almaz, hi mi ykn tartmaz? Sahip olmady?ym hi bir ?ey iin benim demedi

Yalnyzlyk

Yalnyz kaldy?ym gnden beri kimseyi istemedim ben hayatymda, taba?ymy de?i?tirmeyi terliklerimi bulmayy, geldi?imde y?y?yn yanmasyny ve kapynyn aylmasyny hi istemedim. Yalnyz ve sessiz her ?ey daha iyiydi. Yykylmady da hi bir ?ey, yok olmadym da, yalnyzlyk sa e?er bu hayatyn dl ben onu oktan

Protokol

Dilimize eski Latin dilinden gemi? bir szck; Protokol. Szck anlamy iki farkly kelimeyle birle?erek olu?uyor. Ylki proto ve birinci demek, ikincisi ise kolos, bu ise poponun o?ulu. Yani birle?tirdi?imizde Latin dilindeki anlamy ile nde gelen popolar, Trkede ise birinci popolar demek.

Sus

Sus ben bu kadar kalabaly?yn iinde y?lyklarymy bile kendime evirmi?ken sen susmayy bilemiyor musun? Yalnyzly?ymy anla bu sesler korluyor beni. Sen bana sy?amadyn hep sesini dy?arydan duydum tykadym kulaklarymy. Ayrylyk bir parasyny bende byrakmayy becerdi de ben silip atmayy my ba?aramadym? Tm

Bilmiyorum

Anlamady?ym ?eyler ya?yyorum ?u aralar. A?acy anlamyyorum, gne?i anlamyyorum, topra?y anlamyyorum, nceden anlamly myydylar onu da bilmiyorum. Hep bir anlam yklyorum her ?eye, bunu bulamady?ymda iyice kary?yyorum. D?nmek d?ten treme diye biliyorum, d? kurmayy beceremiyorum, ama d?nebiliyor

Yok!

Dn gece oktandyr okumady?ym kitabyn sadece bir blmn okumak geldi iimden. Diyordu ki; Senin nargile iti?ini hi grmedim ve di?eri diyordu ki; Bo? vakitlerimi hep ayhane kahvehane k?elerinde, tanymady?ym kimselerle sohbet arasy nargile imekle geirdim ben. Sonra bir de televizyona dn

Karmakary?yk

Saat sabahyn sekizi ve benim bir ?eyler yazasym var, ama tam olarak toparlayamyyorum. Yine bir cihangir azmiyle kendimle sava?yyorum. Bunu syk aralyklarla yapyyorum her nedense. Ne yapaca?yma da tam karar vermi? de?ilim. Mesela ?u an karnym a ama ben ne yiyece?ime bile karar veremiyorum, onu da byr

Ben Byleyim

Yine bir konu yznden ba?yma kakylan ?u tersli?imle, kar?y kar?yyayym. Ben iyi gzel laflar edemiyor muyum?, hep gzel ?eyleri basite mi alyyorum?, hayatla ilgili de?il miyim? Bu sorular bana geldike bende d?nyorum artyk ama dzelmek iin bir abamda yok. O zaman daha da kt anla?yl

Sondan Bir nce

Ya?lyly?ymla ilgili ipulary verecek olsam syrasyyla bunlar olabilirdi herhalde: 1-Kyry?yklyklarym olacak ok gld?m ve ok ka?larymy atty?ymdan. 2-Salarym beyazlamy? ama ben hala boya kullanmamakta ysrar edicem. 3-Etek giymiyce?im kesin bi kot bi bluz yeter. 4-Yemek yapmayy hala bilmeyecek ol

Yine Gidiyorum

Leyle?i havada da grmedim ama evet, gidiyorum. Bu koca ?ehri byrakyp yine gidiyorum. Bu sefer i?imle ilgili. Firmanyn di?er kolunun bulundu?u Bursada alyyorum yaryn solu?u. Drt ay kadar da oradayym. Bu ak?am yola ykyyorum, yaryn Bursadan gr?rz.

Yol D?leri

Yorgun dizleri merdivenleri ko?arak ykyyordu. Elleriyle istasyonun eskimi? tahta merdiven korkuluklaryna tutunuyor, g almaya aly?yyordy. Trenin sireni almy?ty bile ama daha fazla gc yetmemi?, yy?ylyvermi?ti oraya. atlak bir el hissetti birden. Kafasyny kaldyrdy?ynda, karanlyktan ok da s

yk

Politikadan ya da dnyada ya?anan yzyylyn hareketlerinden bahsetmek bana gre de?il ya da bahsetti?imde ok derine iniyorum ki sykyyor beni. Ben daha ok, bu ya?anmy?lyklardan insanyn ykardy?y sonularla ilgileniyorum. Yani satyrlardaki yazy biimini Arial puntosu 12 olarak de?il; alty izgili, ka

Mayyn Tarlasy

Mayyn tarlasyna korkuluk dikmek gcn azaltabilir mi ya da onu daha masum kylabilir mi? Zemheri her yrek bir mayyn tarlasy mydyr ki bir ocuktan korkulurgibi dikenli tellerleevrilir ve ardyna bakmadan gidilir. Oysaki ilk zaman set ve yivden ykan her?eye g?s gerilmi?ti. ?imdi set ve yivden

Tokalarym ve Dertlerim

Kyrmyzy ete?imi abucak giyip ko?tum soka?a, arkamdan annem tokalarym elinde ko?tu. Tm ocukluklaryyla oyun oynayan salarym birden snverdi, toplanyverdi bir lasti?in iine... zerinde kelebek vardy ama uan kelebekti, salarym de?il! Hi sevmezdim tokalarymy... Annem her gn rengarenk alyrdy ba

Ba?lyksyz

Dn ak?am eski e?im Trkiye´ ye geldi. Beni arady?ynda saat 6.30 du. Sevindim, o?lum zlemi?ti babasyny nk... Y?yerinden aldy beni, alty aydyr ilk defa gryordum onu... ok de?i?mi?, itici geldi bana... O?lumun anaokuluna gittik. Deli gibi saryldy babasyna, arabada bile kuca?ynda oturdu.

Cyzz Sinek ldrc

Dn ak?am sahil kenarynda cafe tarzy bir yere gittik. Arkada?larla glp e?leniyorduk ki gzme, kar?ymda tavana asyly duran kafesli, iindeki uzun ubukta parlayan ve ses ykaran bir ?ey grdm. Sonra dikkat ettike fark ettim ki uan her ?ey oraya gidiyor ve o ubuktaki y?ykta yanyyorlardy. Grd?

Bir Halk Otobsnden

Bugn her zamandan farkly hayatyn iinden bir yazy yazmak istedim size. Geen hafta arabam bozulup yolda kalynca otobse binmek zorunda kaldym. Ben Taksimde idim, gidece?im yer Bahe?ehir. Bu durumda Taksim-Bahe?ehir otobsne binmek zorundaydym ki ancak orta kapydan binebildi?im otobsm gelmi?t

Yyi ki Do?dun!

Acylar iinde bir gecenin sabahy ve ben glmsemeyi unutmamy?ken hla, gzya?yny ya?mur zannederken, krebede hla ebeyken, gece korktu?umda yata?yn altyna saklanacakken; sen ykageldin o?lum. Kollarymla tutamadym seni, pemedim, koklayamadym, acykmy?tym umursamadym. Sen geldikten sonra yedi?im ilk

A?ladym

Dn ak?am herkesten uzak evimin balkonunda bir sigara yaktym ve d?ndm. nk bana byrakty?yn tek ?ey d?nce. Sevmiyorum seni dedim ya geen gn; alyndyn my yine? Astyn my suratyny bilmem ama ben glmsedim kendimce. Diyorum ki kendime Syky?my? kalmy?syn bu ta?ly yolda. zerine bir bardak

Sevmiyorum Seni

Eskisi gibi gelmiyor sesin bana. Sanki bo?ulmu? gibisin. Sesini kysan trenin acy sesi gibi etti?in szlerin mi yoksa arkamdan atty?yn kahkahalar my? Geen ak?am eski koltu?a oturmu? elma yiyordum, o an fark ettim ki elma ye?ildi. Hlbuki sen bana hep kyrmyzy elma alyrdyn. Sen de?il miydin o? Bilmiyo

Kimsin?

Can sykyntysy bu, ba?ka bir ?ey de?il. Bazen deniz kenarynda byrakyrym seni, bazen evimin iindesin. Bazen zerine basyp hyzla gemek isterim hayaty seninle ama bir muz kabu?u olursun kayyp d?erim. Sizin de bu d?nceleri hissetti?iniz biri var my?

Daha nce Kimdiniz?

lm bazen acy olsada acaba yeni bir ba?langy mydyr? diye soruyum kendime. Acaba lm ardyndan yeni bir hayat ba?larmy? Reenkarnasyon, yani ba?ka bir deyi?le yeniden dnyaya gelme, len birinin ruhunun ba?ka bir vcutta yeniden hayat bulaca?y.Ben reankarnasyona inanyyorum hatta daha nceki haya

niversiteli Olmak

niversite, potansiyel fark = akim x diren gibi denklemler ?retiyor bana. Ve ben bunu ?renince, benim niversiteye gitmeyen bir insandan ne farkym var? diyorum kendi kendime. Sadece ben bu bilgiyi ?renmi? olurum, o kadar. Bu bende daha da ba?ka bir de?i?ikli?e sebep olmaz. Di?er alanlarda in

Patronlarym

aly?ty?ym yerin iki orta?y var, biri ok mutahasyp di?eri ise alabildi?ine ayk gr?l. Ve arada her nedense hep ben kalyrym. Ayk giyinsem biri tafra yapar, kapaly giyinsem di?eri, bu ne kyz hacymy oldun? der. Birbirleriyle anla?amazlar solu?u bende alyrlar. Biri gider barda harcama yapar, di?e

Hadi Glmse

Bazen daraldy?ymda bir kahve ve bir sigara iyi gelir bana. Byk bir kitabyn tek satyryny okuyup byrakmak ve ysyrmak ekme?in topuzundan kocaman. ?a?kyn baky?lar iinde pijamalarla bakkala gitmek. Evet, benim mutluluklarym ok ucuz, ama bana koca bir kahkaha gibi geliyor. Ben bunlarla mutlu oluyorum

Te?ekkr Ederim

Bugn ayyn son gn. Yine batacak gne? ama bu sefer sen varsyn yanymda. O?lum! Gzmn nuru! Yoktun daha ncesinde. Bir gevrek siyahtym, bir bekleme salonuydu sessizli?im. Tek gl?n yetti bozmaya. Biraz da?ynykty sen geldi?inde ortalyk ama affet, ben da?yttym. Sen yoktun, ben da?ynyktym, yalnyzdy

Mutsuz

Bu siteyi ilk bu sabah buldum. Yimdekileri tanymady?ym, bilmedi?im insanlara anlatmak daha kolay gelir sandym. Ama sanki yine yapamyyorum, yine susuyorum herzamanki gibi. Belkide bazy zamanlar susmak en iyisi. Artyk glemiyorum zaten eskisi gibi, sadece bir tebessm yetiyor bana. Aslynda ok byk

Byktym Artyk

Hep ayny ?eyler sabah kalk bir kahve bir sigara i. Giyin ve i?e do?ru yol al, kafan atlayana kadar aly?, sonra tut evin yolunu. Ne bulursan onu ye (kim yapacak ki zaten) televizyon izle veya kitap oku, sonra zybar yat. Byktym artyk bu hayattan.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)