Tüm Kategoriler


Sayfalar

oyku' Profili


Toplam Yazıları: 51
Toplam Görüntülenme: 20158
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

oyku Son Yazıları

Bana Alty Saat Verin

Tm ya?ady?ym bir gn ko?u?turmayla geiyor. Normalde bana -drt saat uyku yetiyor. Yani uykuyla sorunum yok ama gn iinde yapaca?ym i?ler iin yirmi drt saat yetmiyor. Bazen bir gn otuz saat olsa gibi bir d?ncem oluyor. Drt saat uyusam yirmi saat aly?sam kalan alty saatte de yemek dinlenme

Ben Bunu Seviyorum

So?uk ve sessiz... Ben bunu seviyorum. Daha dingin olmama bir bahane oluyor. Bahede iek gremesem de, hayal edebiliyorum. Herkesin so?uktan ?d?ne ve biraz sycak bir ?eyler arady?yny d?np anlamaya aly?yyorum onlary. Ben mi? Ben ?myorum. Ama sycak bir ?eyler oldu?undan de?il, umursamaz o

Krd?m

Uzun zamandyr bir ?eyler yazmyyordum sizlere. Oysa bugn neden bilmem iimde kopan fyrtynalary payla?mak istedim. ?imdi imla hatalarym yznden bu yazy hemen yayynlanmayacak ve ben kimbilir ne zamana kadar bir-iki ki?inin gzel bir ?ey yazmasyny byk bir merakla bekleyece?im ve ilk yazana hemen c

Bir Kadyn

Bir kadyn mutlu, huzurlu, iyi. Bir kadyn bunlarla avunan.Yazynyn ba?langycy byle olmalyydy byle geli?meye ba?lamalyydy ve merak uyandyrmalyydy. Merak neydi ki ben sadece bu hzn nakliyesini merak ediyorum. Hi mi izin almaz, hi mi ykn tartmaz? Sahip olmady?ym hi bir ?ey iin benim demedi

Yalnyzlyk

Yalnyz kaldy?ym gnden beri kimseyi istemedim ben hayatymda, taba?ymy de?i?tirmeyi terliklerimi bulmayy, geldi?imde y?y?yn yanmasyny ve kapynyn aylmasyny hi istemedim. Yalnyz ve sessiz her ?ey daha iyiydi. Yykylmady da hi bir ?ey, yok olmadym da, yalnyzlyk sa e?er bu hayatyn dl ben onu oktan

Protokol

Dilimize eski Latin dilinden gemi? bir szck; Protokol. Szck anlamy iki farkly kelimeyle birle?erek olu?uyor. Ylki proto ve birinci demek, ikincisi ise kolos, bu ise poponun o?ulu. Yani birle?tirdi?imizde Latin dilindeki anlamy ile nde gelen popolar, Trkede ise birinci popolar demek.

Sus

Sus ben bu kadar kalabaly?yn iinde y?lyklarymy bile kendime evirmi?ken sen susmayy bilemiyor musun? Yalnyzly?ymy anla bu sesler korluyor beni. Sen bana sy?amadyn hep sesini dy?arydan duydum tykadym kulaklarymy. Ayrylyk bir parasyny bende byrakmayy becerdi de ben silip atmayy my ba?aramadym? Tm

Bilmiyorum

Anlamady?ym ?eyler ya?yyorum ?u aralar. A?acy anlamyyorum, gne?i anlamyyorum, topra?y anlamyyorum, nceden anlamly myydylar onu da bilmiyorum. Hep bir anlam yklyorum her ?eye, bunu bulamady?ymda iyice kary?yyorum. D?nmek d?ten treme diye biliyorum, d? kurmayy beceremiyorum, ama d?nebiliyor

Yok!

Dn gece oktandyr okumady?ym kitabyn sadece bir blmn okumak geldi iimden. Diyordu ki; Senin nargile iti?ini hi grmedim ve di?eri diyordu ki; Bo? vakitlerimi hep ayhane kahvehane k?elerinde, tanymady?ym kimselerle sohbet arasy nargile imekle geirdim ben. Sonra bir de televizyona dn

Karmakary?yk

Saat sabahyn sekizi ve benim bir ?eyler yazasym var, ama tam olarak toparlayamyyorum. Yine bir cihangir azmiyle kendimle sava?yyorum. Bunu syk aralyklarla yapyyorum her nedense. Ne yapaca?yma da tam karar vermi? de?ilim. Mesela ?u an karnym a ama ben ne yiyece?ime bile karar veremiyorum, onu da byr

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)