Tüm Kategoriler


Sayfalar

oyku' Profili


Toplam Yazıları: 51
Toplam Görüntülenme: 20146
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

oyku Son Yazıları

Ben Byleyim

Yine bir konu yznden ba?yma kakylan ?u tersli?imle, kar?y kar?yyayym. Ben iyi gzel laflar edemiyor muyum?, hep gzel ?eyleri basite mi alyyorum?, hayatla ilgili de?il miyim? Bu sorular bana geldike bende d?nyorum artyk ama dzelmek iin bir abamda yok. O zaman daha da kt anla?yl

Sondan Bir nce

Ya?lyly?ymla ilgili ipulary verecek olsam syrasyyla bunlar olabilirdi herhalde: 1-Kyry?yklyklarym olacak ok gld?m ve ok ka?larymy atty?ymdan. 2-Salarym beyazlamy? ama ben hala boya kullanmamakta ysrar edicem. 3-Etek giymiyce?im kesin bi kot bi bluz yeter. 4-Yemek yapmayy hala bilmeyecek ol

Yine Gidiyorum

Leyle?i havada da grmedim ama evet, gidiyorum. Bu koca ?ehri byrakyp yine gidiyorum. Bu sefer i?imle ilgili. Firmanyn di?er kolunun bulundu?u Bursada alyyorum yaryn solu?u. Drt ay kadar da oradayym. Bu ak?am yola ykyyorum, yaryn Bursadan gr?rz.

Yol D?leri

Yorgun dizleri merdivenleri ko?arak ykyyordu. Elleriyle istasyonun eskimi? tahta merdiven korkuluklaryna tutunuyor, g almaya aly?yyordy. Trenin sireni almy?ty bile ama daha fazla gc yetmemi?, yy?ylyvermi?ti oraya. atlak bir el hissetti birden. Kafasyny kaldyrdy?ynda, karanlyktan ok da s

yk

Politikadan ya da dnyada ya?anan yzyylyn hareketlerinden bahsetmek bana gre de?il ya da bahsetti?imde ok derine iniyorum ki sykyyor beni. Ben daha ok, bu ya?anmy?lyklardan insanyn ykardy?y sonularla ilgileniyorum. Yani satyrlardaki yazy biimini Arial puntosu 12 olarak de?il; alty izgili, ka

Mayyn Tarlasy

Mayyn tarlasyna korkuluk dikmek gcn azaltabilir mi ya da onu daha masum kylabilir mi? Zemheri her yrek bir mayyn tarlasy mydyr ki bir ocuktan korkulurgibi dikenli tellerleevrilir ve ardyna bakmadan gidilir. Oysaki ilk zaman set ve yivden ykan her?eye g?s gerilmi?ti. ?imdi set ve yivden

Tokalarym ve Dertlerim

Kyrmyzy ete?imi abucak giyip ko?tum soka?a, arkamdan annem tokalarym elinde ko?tu. Tm ocukluklaryyla oyun oynayan salarym birden snverdi, toplanyverdi bir lasti?in iine... zerinde kelebek vardy ama uan kelebekti, salarym de?il! Hi sevmezdim tokalarymy... Annem her gn rengarenk alyrdy ba

Ba?lyksyz

Dn ak?am eski e?im Trkiye´ ye geldi. Beni arady?ynda saat 6.30 du. Sevindim, o?lum zlemi?ti babasyny nk... Y?yerinden aldy beni, alty aydyr ilk defa gryordum onu... ok de?i?mi?, itici geldi bana... O?lumun anaokuluna gittik. Deli gibi saryldy babasyna, arabada bile kuca?ynda oturdu.

Cyzz Sinek ldrc

Dn ak?am sahil kenarynda cafe tarzy bir yere gittik. Arkada?larla glp e?leniyorduk ki gzme, kar?ymda tavana asyly duran kafesli, iindeki uzun ubukta parlayan ve ses ykaran bir ?ey grdm. Sonra dikkat ettike fark ettim ki uan her ?ey oraya gidiyor ve o ubuktaki y?ykta yanyyorlardy. Grd?

Bir Halk Otobsnden

Bugn her zamandan farkly hayatyn iinden bir yazy yazmak istedim size. Geen hafta arabam bozulup yolda kalynca otobse binmek zorunda kaldym. Ben Taksimde idim, gidece?im yer Bahe?ehir. Bu durumda Taksim-Bahe?ehir otobsne binmek zorundaydym ki ancak orta kapydan binebildi?im otobsm gelmi?t

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)