Tüm Kategoriler


Sayfalar

tugbal' Profili


Toplam Yazıları: 21
Toplam Görüntülenme: 6199
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

tugbal Son Yazıları

Anlama Zorlu?u

Son zamanlarda anlama zorlu?u ekiyorum. Aslynda yakla?yk 3 aydyr bunun nedeni birok ?ey olabilir, ne bileyim, mesela eskisinden fazla uyuyorum, okul bitti?inden bu yana hikitap okumuyorum, synav stresleriyle bo?u?uyorum. Bunlar belkide hem dikkat kaybyma yol aty hemde anlama kytly?yma. yle by

Glsem mi A?lasam my?

.S.S. synavynda baraj puanlary d?rlm?. Daha nce 160 olan nlisans puany 145, 185 olan lisans puany ise 165 olmu?. Her yyl e?itimde birok de?i?lik yapylyyor. Kafa kary?tyrmaktan ba?ka bir?ey de?il belki de... ?imdi sevinsem mi zlsem mi? Yoksa glsem mi a?lasam my; bilemedim do?rusu...

Kary?y?ym

Son gnlerde o kadar kary?y?ym ki, belki szlere vuramyyaca?ym ya da yazylara yazamayaca?ym kadar. Ynsanlaryn vyzyltylaryny, araba sesini, ku? sesini, annemin ba?ry?yny, yan kom?unun bebek sesini, elimde kyrdy?ym yarysy dolu bardak sesini ya da telefon sesini... Duymuyorum, anlamyyorum? Bazen dn ne

Condomla Kariyer

Geenlerde uzun sredir gr?emedi?im eski bir arkada?la gr?tm. O, bu, ?u derken sohbetimiz baya?y geni?ledi. Konumuz, niversiteyi bitirdik de i? olanaklaryna geldi. Trkiye´nin ekonomisinden ba?ladyk ve i?, kariyer derken, bana uzaktan kendi akrabasynyn yapty?y bir i? bulma yntemini anla

Kimisi

Kimisi bugn ne kadar ekmek alaca?yny d?nr kenar mahalledeki bayat ekmek veren sycak fyryndan, kimisi de Ak?am hangi gzde yerde takylsam diye, ykmaz sokaktaki e?lenceli bardan. Kimisi be? kuru? iin sabahtan ak?ama kadar aly?yr, Ak?am evime sayyly ekmek gtrebileyim diyerekten. yrpynyr,

Ne Yapmaya aly?yyorsun?

Erkek arkada?ymla ayry ?ehirlerdeyiz. Fazla uzak olmasa da ayny ilde oturmuyoruz. Bana dn iin gelece?ini syledi. Hatta bir de?i?iklik yapyp bu kez kendi arabasyyla gelecekti. Dn bulu?aca?ymyzy haftalar ncesinden belirlemi?tik. Her ?ey gzeldi. Ben uyanmy?tym ve bulu?aca?ymyzy sanyp, hazyrlanyp

Eyll Ak?amy

Bazy ?arkylar kendimize ve benli?imize ho? gelir.O ?arkyyy dner dner belki de st ste 10 kez dinleriz ama bykmayyz hala herzaman ki tazeli?iyle dinleriz.Sz ve mzi?ini "Erhan GLERYZ"n yazdy?y "Eyll Ak?amy" adly para bana o?u zaman hzn anlatyr.Ne kadar ok dinlesemde bykmam.Zaman eskise b

Ne Olur Gitme

Gitme! Yim acyyor, kalbim syky?yyor. Mmkn de?il seni iimden ykaryp atmam, mmkn de?il. Bu gidi?in, sn? olacak gzlerimdeki ate?in. Yanky vermez y?lyklarym, sehi- mmteni szlerim. Ben sensiz var olabilir miyim ey yar! Bir rzgaryn u?ultusuyla sesleniyorum sana; "ne olur gitme"...

AF Okuyanlaryn Dikkatine

Arkada?lar belki bu ba?lyk garip gelebilir ama aramyzda AF okuyanlar vardyr muhakkak. Bu ayk ?retim hakkynda pek bir bilgim yok. Okuldan veya herhangi bir yerden ne yazykki bizleri ayryntyly bilgilendirmiyorlar. Kitapyklarda da pek zellikli yazmyyor. Ben dz lise EA mezunuyum ve SS´de pu

Matematiksel Yemek

Hobilerimden biride yemek yapmaktyr. Bo? zamanlarda ve stresli oldu?um anlarda, genellikle yemek tr ?eylerle u?ra?mak hem ho?uma gider, hem de beni rahatlatyr. ?u da var ki, kendi yapty?ym yeme?i kendimde fazlaca yemem. Ayryca beceriksiz oldu?umda kesin! Pilavy bir trl yapamam. Bu yzden sykynty

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)