Tüm Kategoriler


Sayfalar

By_Mutsuz' Profili


Toplam Yazıları: 2
Toplam Görüntülenme: 617
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

By_Mutsuz Son Yazıları

A?lak Kadynlar

Kadynlaryn sevmedi?im bir ok huyunun yanynda en tiksindi?im yanlary a?lamalary, bunu da do?ru zaman ve yerde yapabilmeleridir. aly?makta oldu?um ?irkette ne zaman bir kadynyn ba?y syky?sa hemen a?lamaya ba?lar. Bununla hem stat kazanyr hem de sykyntysyndan kurtulur. Kazandy?y staty yiyeyim, siz

Masum Gnahym

Gecenin bir yarysy oldu yine... Bir yandan yazyyorum, di?er yandan acaba bu defa sana ula?acak my diye d?nyorum? Sen bana bir mr uzakken "Ben sana nefes kadar yakynym sevdi?im" desem... Diyemiyorum. Sevdi?im bile diyemiyorum sana ,korkuyorum. Seni grememekten korkuyorum. Gelmeyece?

Sayfa Gezinme: 1 (All)