Tüm Kategoriler


Sayfalar

limo0on' Profili


Toplam Yazıları: 2
Toplam Görüntülenme: 464
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

limo0on Son Yazıları

Byle mi Olmaly?

Hep merak etmi?imdir, neden evlilik sonunda aileye katylan yeni insanla, aile fertleri bir zaman sonra anla?amaz olur ve olmadyk ?eyler iin birbirlerini kyrmaya ba?larlar? Bu merakymy ayny olay ba?yma gelince, gidermi? oldum bir bakyma. Bir insan (karde?iniz), hayatyny birle?tirdi?i insan iin, o i

Ylle de Vatanym

Ben bu cehenneme ok uzun de?il, bir ka sene nce gelmi?tim. o?u insanyn kurtulu? olarak grd?; benim iin ise anlamyny yitirmi? bir viraneden ba?ka bir ?ey de?ildi burasy. yle uzun bir zaman olmady buraya ta?ynaly. Belki belki drt seneydi. Ama bu kysa zaman diliminde yle kayyplar verdim k

Sayfa Gezinme: 1 (All)