Tüm Kategoriler


Sayfalar

pink_angle' Profili


Toplam Yazıları: 9
Toplam Görüntülenme: 1708
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

pink_angle Son Yazıları

Hangisini Seerdiniz?

Hayatta bizler yle ili?kiler ya?aryz ki; nasyl unutaca?yz bu hayal kyrykly?yny diye d?nrz... evremizden gelen tepkiler ya; "sabret dzelirsin zamanla" ya da; "ivi iviyi sker" manty?yndadyr. Sizler e?er byle bir hayal kyrykly?yna u?rasanyz ne yapardynyz? Kaderinize boyun e?ip, sabredip onu

Ba?araca?ym

Bu aralar dilimde tek bir ?arky var. O da "Biri bana gelsin, o da sensin, beni kyrmy? olsan da". Biliyorum sen gelmeyeceksin. Hatta son gnlerimizi ya?yyoruz birbirimizi grmekle. Acy ama gerek; ben seni unutmayaca?ym be yyldyz gzlm. O ocuksu gl?n, o masum, saf baky?yny. Ama senden uzakla?ma

Sigara ve Genlik

Kapaly alanlarda sigara yasa?y uygulanyyor.Ama acaba ka firmada uygulanyyor bu yasak.Mesela restorantlaryn o?unda iiliyor,arabada vb. o?u yerde iiliyor.Ve d?nyorumda kapaly alanda bu yasak uygulanyyorda ayk alanlarda neden uygulanmyyor.nk ocuklarymyz genlerimiz dy?aryda insanlaryn elle

Sana Diyorum!

Ne oluyor anlamyyorum bu millete. Dn ak?am sitede birisi zelden "Sen mi geldin?" dedi. Cevap vermedim. Dn kendi konuma bir yorum yapty zemedim. Ynanmady MSN istedi, kamerayy amamy istedi. Yyi, tamam dedim kamerayy atym, beni grd ve kapattym. Hla inanmamakta ysrar eden ?ahsiyet! Sana sesl

Sen Yoktun

eli?kiyle dolu olan hayatymyn eli?kiye d?medi?i tek ?ey sendin sevdi?im... Baky?laryndaki masumiyet, gl?ndeki o tatlylyk... Hani yeni do?an bir bebek nasyl sevgiye muhta, nasyl korumasyz ve savunmasyz olurda annesi ona kol kanat olur ya , bizimde sevgimiz buydu i?te. Yani biz ikimiz sevgiye

Te?ekkr Ediyorum

Seni sevmek sana gre hataydy. Yani benim do?rularym herzaman ki gibi sana hata olarak grnyor. Ama bugn ya?ananlardan sonra zorda olsa acydan, sevgimden gebersem bile ne adyny a?zyma alaca?ym, ne yzne bakaca?ym, ne de sesini duyaca?ym. ok zor biliyorum ama bunu yapaca?ym.Bugn syledi?i

Mutluluk Synavy

Seni sana anlatmak istedim bu gece ama seni sana anlatamam. nk kelimeler basit, anlamsyz, ifadesiz kalyr. Can yakyyorsun diyorum ama anladym ki o yanmalar bile benim iin bir mutluluk. Bir insan bile bile ate?e yrr m, kendini yakar my ya da bu kadar kendine acy ya?atyr my diye d?nrdm. Ev

Sadece Sevdim

Seni seviyorum hesapsyzca. Biliyorum sonu yok bu sevdanyn. Olsun ben bile bile bu ate?e yryorum. Ve yine biliyorum ki canym ok yanacak, ok acy ekece?im ama olsun yanynda olmak bile bana yetiyor. Deli diyorlar arkada?larym byle bir sevdaya tutuldu?um iin ama ne bilsinler ki sen benim canymda

Ymkansyz A?k

Ykimiz iin ?arkylar tutuyorum. Sanyrym oyalanacak ya da kendimi avutacak tek ?ey bu ?imdilik. Sen hi bir zaman sana olan hislerimi bilmeyeceksin. Sen beni sadece bir i? arkada?y olarak greceksin. Oysa sana olan duygularymy bir bilsen, belki bir ?eyler de?i?ir diyece?im ama imknsyz olacak bunun d

Sayfa Gezinme: 1 (All)