Tüm Kategoriler


Sayfalar

mutlulukiki' Profili


Toplam Yazıları: 21
Toplam Görüntülenme: 5781
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

mutlulukiki Son Yazıları

Kancyk(!)

Yazacaklarymyn uzaktan yakyndan alakasy olmayan kadynlary tenzih ederek konuma ba?lamak istiyorum. Ben ok kkken bazy kadynlar iin "kancyk" kelimesinin kullanyldy?yny duyardym. Bu kelimeye ok sinirlenirdim. Ne anlama geldi?ini zamanla ve de bu anlama oturan kadynlary grdke anladym. Anlamy; d

Ortaokul Arkada?ym

Her nedense son yyllarda bir bir okul arkada?larymla kar?yla?maya ba?ladym. Okul arkada?ynla kar?yla?yp ?u an da ne yapty?yny bilmek ve gemi?ten anylardan bahsetmek tarifsiz bir tat veriyor insana. Bu sefer de hi aklymda yokken tamamen tesadf eseri ortaokul arkada?ymla kar?yla?tyk. Ama bu biraz f

Maganda Terr

Trk milleti olarak gelenek ve greneklerimizde silah kullanymy var. Bunu inkr edemeyiz. Eski Trk´lerde ?ey namus sayylmy?tyr; At, avrat, silah! Bu ?ey iin sava?ylyr, ya?anylyrdy. Gnmze bakarsak; Atyn yerini (hipodromlarda kumar amaly kullanymy mevcut) araba almy?tyr. En eskisinde

Bu ?ehir

Sana geldi?im gn hatyrlyyor musun? Baba oca?yndan ilk kopu?umdu bu. Ylklerimi ya?ayacaktym sende. Ylk a?kym e?imle, her?eyim, evim, yuvam, ocuklarym olacakty sende. Ben gencecik, co?kulu, heyecanly birazda ocuksu, sevdi?im adamyn, a?kymyn omzundaydy ba?ym. Onun elleri salarymda dola?yyordu. Sen

Ylk Yardym

Kimin, neyle, ne zaman, nasyl kar?yla?aca?y belli olmaz. Onun iin birka ki?inin bile ilk yardym konusunda bilgisi olursa bir hayat kurtarylabilir. Bo?ulmalardaki ilk yardym konusunda herkesin ani hareketle yapty?y en byk yanly?. Bo?ulmu? hastayy ters evirip sallayarak yuttu?u suyu ykarmaya al

Havalandym da Duruldum

Bu sefer de Ankaradayyz. Bir haftaly?yna bir grup e?itime katylaca?yz. Bize tatil gibi oldu?u iin ne kadar ?yk, gzel kyyafetim varsa topuklu ayakkabylarym dhil hepsini gtrdm. Arkada?larla bir gn Anytkabiri gezelim dedik. Bir gzel Anytkabiri gezdik. Tabii bende topuklu ayakkabylar, kyzlar

Otel

E?itim amacyyla gnl?ne byk bir ?ehre gittik. Devlet kalaca?ymyz oteli ayarlamy?, be? yyldyzly lks bir otel. Be? bayan arkada? ayny otelde kalyyoruz. Oteli bir gezelim dedik, havuzu, saunasy, hamamy falan varmy?. Biz be? kafadar a?a?yya indik, bir baktyk erkekler havuzun ba?ynda bornozla otu

Gemi?ten Gelen Bir Ses

Bir gn ellerim dolu pazardan dnyorum. Kalabaly?yn iinden bir ses ismimle a?yryyor; abla abla diyerek. Dndm baktym tanydyk bir yz ama yyllar ya?landyrmy?. Abla gel bir bardak ayymy i dedi. Masaya oturduk, o syrada e?i e yanymyza geldi. Kk bir dnerci dkkny amy?, e?iyle birlikte ha

93lk apkyn

Bir gn nbet alaca?ym, servise geldim. Arkada?lar bana aman abla bu gece dikkatli ol, serviste ya?ly bir hasta var 93 ya?ynda ortaly?y kyryp geiriyor dediler. Aksi mi aksi ters mi ters, kfrn biri bin para. Kyzlar illallah etmi?ler, doktoru bastonuyla kovalamy?. Arkada? odaya girmi? dede kolu

ocuklu?umu zledim

ocuklu?umu zledim! Olduka kalabalyk bir ailem var. Yaramazlyklarymyzy, kavgalarymyzy, annemin dayaklaryny bile zledim. Bykannemi, bykbabamy, kydeki meyve hyrsyzlyklarymyzy, fyndyk toplarken ?arky sylemelerimizi zledim. Abilerimin beni hoplatarak sevmelerini, annemin sabah erkenden kalkyp

Bir Yara Daha!

Bugn eskilere gittim. Ba?ymdan geen bir olayy daha sizlerle payla?mak istedim... Bir gn hasta var denildi. Kyn birine gitmemiz gerekiyordu. Baktym arkada?lardan ses ykmyyor. Ne oldu?unu geri gittikten sonra anladym niye arkada?lar gitmek istememi?! Neyse ben ve bir arkada?ym, (o tabiki iste

Aldatyldym!

Pazar gn o?lumla evdeyiz zil aldy, kapyyy atym. Kar?ymda 4045 ya?larynda bir bey ezik, zavally bir ?ekilde; Dilenci de?ilim diye sze ba?lady. ok zor durumdaymy?, belli ki yardym istiyor. Bir dakika dedim, hemen antamdan bir miktar para ykartyp verdim. Ba?ka bir ?eye ihtiyacynyz var my?

Duyarly Olalym

Ambulans ve itfaiye... Ykisinin de siren sesi beni hep rktm?tr. Seslerini duyunca her zaman korkarym. Birinde acil hasta vardyr yeti?tirilmesi gereken. br de yangyna yeti?mek zorundadyr. Acil yardym aralarydyr. Yolda grd?mde sirenleri ayk bir ?ekilde giderken hep korkarym ve iimi znt

Asil Kadynlar

Asil kadyn olmak ve asil kadyn olarak ya?amak ok zor de?il aslynda. Bu szde olmamaly grn?tede. Bir kadynyn ruhu asil olmaly her ?eyden nce. Gururlu, onurlu, ba?y dik kadyndyr. Varly?y da yoklu?u da bilen kadyndyr. Pahaly giyinmesine gerek yoktur. Her zaman ?yktyr ve yaky?tyryr kyyafetlerini. E

Adam Gibi Adam

Adam gibi adam deyince ilk aklyma gelen denge ve dengeli erkek oldu. Yrekli, merhametli, sadyk, yalan sylemeyen, yalaka olmayan, sznn eri bir erkek Kyz karde?ine, kyzyna, karysyna de?er veren onlary incitmeyen, alnynyn teriyle para kazanan, kazandy?y her lokmayy ailesiyle payla?an,

Bu da Benim Ybadetim

Namaz kylmyyorum, oru tutamyyorum. Be? vakit namaz kylmayy ve orucumu tutmayy ok istiyorum ama yapamyyorum, beni engelleyen bir ?ey var sanki. Y?imi ok severek yapyyorum. Ne yaparlarsa yapsynlar insanlary ok seviyorum. Hele hasta olarak kar?yma geldiklerinde iim eriyor. Ya?lylar a?kym, yaky?y

Bulunmaz Hint Kuma?y myydyn?

Kendini kaf da?larynda gryordun. Ne oldu? Yyi ki gittin. zldm, evet ama ?imdi ok ama ok mutluyum. Hatta ikinci baharymy ya?yyorum. Yyi ki gitmi?sin. Sensiz hayat daha kolay, daha gzelmi?. Bo?una emek vermi?im sana. Ne yazykki bunu ?imdi anlyyorum. Kendimi buldum. "Her i?te bir hayyr vardyr"

Yazmak Ystemiyorum

o?u zaman "sende yaz"y tykladym. Bir?eyler karaladym, sonrada sildim. o?u yeler, grd?m yazyyy do?ru dzgn okumadan yoruma geiyorlar. Sonrada geyi?e dn?tryorlar. Konu konuluktan ykyp, kar?ylykly tarty?maya, bazen kavgaya dn?yor. Bunu zaman zaman bende yaptym. Ytiraf ediyorum ama h

A?yk Oldum

O kck yzne, kara kara gzlerine, saynyn kesimine hatta keline bile a?y?ym. O uzaktan mell mell baky?yna artyk dayanamyyorum. Bekliyorum, ayl artyk bana, ekinme. Zaman akyp gidiyor her gnmz kayyp kara gzlm. Bekliyorum seni sempatik suratlym.

Sevmiyorum

Ykiyzlleri yalan syleyenleri, aldatanlary, kendini be?enip "Alak da?lary ben yarattym" diyenleri, ukalalary, kendini okbilmi? sanyp ta hi bir ?ey bilmeyenleri, yalakalyk yapanlary, mevki ve parasyna gre davrananlary sevmiyorum.

Seviyorum

Yapty?ym her?eyi seviyorum. Hayatymy, pi?manlyklarymy, verdi?im olumlu olumsuz kararlarymy. Beni kyranlary, zenleri, affedemediklerimi seviyorum. Sensiz olmayy sensizli?i bile seviyorum. Ba?yma dolu ya?arken tipide yrmeyi bile seviyorum. Ynsanlaryn ktlerini, iyilerini, herkesi, her?eyi, Allahyn

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)