Tüm Kategoriler


Sayfalar

mutlulukiki' Profili


Toplam Yazıları: 21
Toplam Görüntülenme: 5940
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

mutlulukiki Son Yazıları

Bir Yara Daha!

Bugn eskilere gittim. Ba?ymdan geen bir olayy daha sizlerle payla?mak istedim... Bir gn hasta var denildi. Kyn birine gitmemiz gerekiyordu. Baktym arkada?lardan ses ykmyyor. Ne oldu?unu geri gittikten sonra anladym niye arkada?lar gitmek istememi?! Neyse ben ve bir arkada?ym, (o tabiki iste

Aldatyldym!

Pazar gn o?lumla evdeyiz zil aldy, kapyyy atym. Kar?ymda 4045 ya?larynda bir bey ezik, zavally bir ?ekilde; Dilenci de?ilim diye sze ba?lady. ok zor durumdaymy?, belli ki yardym istiyor. Bir dakika dedim, hemen antamdan bir miktar para ykartyp verdim. Ba?ka bir ?eye ihtiyacynyz var my?

Duyarly Olalym

Ambulans ve itfaiye... Ykisinin de siren sesi beni hep rktm?tr. Seslerini duyunca her zaman korkarym. Birinde acil hasta vardyr yeti?tirilmesi gereken. br de yangyna yeti?mek zorundadyr. Acil yardym aralarydyr. Yolda grd?mde sirenleri ayk bir ?ekilde giderken hep korkarym ve iimi znt

Asil Kadynlar

Asil kadyn olmak ve asil kadyn olarak ya?amak ok zor de?il aslynda. Bu szde olmamaly grn?tede. Bir kadynyn ruhu asil olmaly her ?eyden nce. Gururlu, onurlu, ba?y dik kadyndyr. Varly?y da yoklu?u da bilen kadyndyr. Pahaly giyinmesine gerek yoktur. Her zaman ?yktyr ve yaky?tyryr kyyafetlerini. E

Adam Gibi Adam

Adam gibi adam deyince ilk aklyma gelen denge ve dengeli erkek oldu. Yrekli, merhametli, sadyk, yalan sylemeyen, yalaka olmayan, sznn eri bir erkek Kyz karde?ine, kyzyna, karysyna de?er veren onlary incitmeyen, alnynyn teriyle para kazanan, kazandy?y her lokmayy ailesiyle payla?an,

Bu da Benim Ybadetim

Namaz kylmyyorum, oru tutamyyorum. Be? vakit namaz kylmayy ve orucumu tutmayy ok istiyorum ama yapamyyorum, beni engelleyen bir ?ey var sanki. Y?imi ok severek yapyyorum. Ne yaparlarsa yapsynlar insanlary ok seviyorum. Hele hasta olarak kar?yma geldiklerinde iim eriyor. Ya?lylar a?kym, yaky?y

Bulunmaz Hint Kuma?y myydyn?

Kendini kaf da?larynda gryordun. Ne oldu? Yyi ki gittin. zldm, evet ama ?imdi ok ama ok mutluyum. Hatta ikinci baharymy ya?yyorum. Yyi ki gitmi?sin. Sensiz hayat daha kolay, daha gzelmi?. Bo?una emek vermi?im sana. Ne yazykki bunu ?imdi anlyyorum. Kendimi buldum. "Her i?te bir hayyr vardyr"

Yazmak Ystemiyorum

o?u zaman "sende yaz"y tykladym. Bir?eyler karaladym, sonrada sildim. o?u yeler, grd?m yazyyy do?ru dzgn okumadan yoruma geiyorlar. Sonrada geyi?e dn?tryorlar. Konu konuluktan ykyp, kar?ylykly tarty?maya, bazen kavgaya dn?yor. Bunu zaman zaman bende yaptym. Ytiraf ediyorum ama h

A?yk Oldum

O kck yzne, kara kara gzlerine, saynyn kesimine hatta keline bile a?y?ym. O uzaktan mell mell baky?yna artyk dayanamyyorum. Bekliyorum, ayl artyk bana, ekinme. Zaman akyp gidiyor her gnmz kayyp kara gzlm. Bekliyorum seni sempatik suratlym.

Sevmiyorum

Ykiyzlleri yalan syleyenleri, aldatanlary, kendini be?enip "Alak da?lary ben yarattym" diyenleri, ukalalary, kendini okbilmi? sanyp ta hi bir ?ey bilmeyenleri, yalakalyk yapanlary, mevki ve parasyna gre davrananlary sevmiyorum.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)