Tüm Kategoriler


Sayfalar

enes' Profili


Toplam Yazıları: 13
Toplam Görüntülenme: 3130
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

enes Son Yazıları

Kazanova

Kazanova kimdir? Benim bildi?im Kazanova uzun boylu yaky?ykly ve a?zy iyi laf yapan biri. Bu zelliklerini ok iyi kullanarak zengin bayanlaryn dikkatini ve ilgisini ekerek paralaryny yedi?i anlatylyr. Bir de gnmzde Kazanova tabir edilen bay ve bayanlar vardyr. Bunlar ise para yemekten ok egola

Yyilik Yap Denize At

Gnmzde bazy de?erleri gerekten yitirmeye mi ba?ladyk? Biri size iyilik yapyyor ve yle zaman geliyor ki o yapty?y iyili?i ekinmeden ben sana ?u iyili?i yapmy?tym diyebiliyor. Bunun neresi iyilik olarak kaldy?Birine yardym edersin, iki gn sonra o yardymy yzne vuracak olduktan sonra yardymyn n

Ystekler

Birok ki?i ya?amy sona erene kadar birok ?ey isteyecektir . Ysteklerimizin tamamyna kavu?amasakta bu istekler hi bitmeyecektir. Ama isteklerimizi d?nrken kaynyn gerek oldu?unu veya kay gerekle?ebilir diye d?ndnz m? Bence birok insan ne istedi?ini biliyor ama neyi hak etti?ini anlamy

A?k ve Para

Para yoksa a?kta yok. A?k insanyn kafasyny durdururken para tam tersine insanyn kafasyny aly?tyryyor. Bu erkek iin geerli oldu?u kadar kadyn iinde geerlidir. Tabi ki insanyn kafanyn ii bo? de?ilse. Parasyz pulsuz a?k ne kadar srer, samanlyk seyran olur mu? Bence parasyz erkekte kadynda hangi

Dy? Grn? Yalany

Arkada?lar, size "Bir ili?kiye ba?layaca?ynyz ki?inin dy? grn? ne kadar nemli?" diye sorsalar eminim bir o?unuz, "Dy? grn? fazla nemli de?il" dersiniz. Gerekten yle mi acaba? Mesela, ok alymly gzel bir bayan, neden insanlaryn yanyna dahi yaky?tyrmady?y gbekli, konu?mayy, giyinmeyi ve

Hayaty Sevdiren Ynsan

Bir o?umuzun hayatynda olumlu ya da olumsuz iz byrakan bir ok insan olmu?tur. Bazen kar?ymyza yle biri ykar ki, insanlyktan so?utur veya kar?ymyza ykan kt a?k, a?ktan so?utur. Yine de her?eye ra?men ktlklerin iinden yle gzel insanlar ykar ki; insany hayata ba?lar, hayatyn gzel oldu?un

Bizim ?arkymyz

Yki insan arasynda yer alan ve hayat boyu hatyralar ta?yyan ?arkylar vardyr. Kimine ya?ady?y a?ky, kimine yakyn bir arkada?yny, kimine ailesini hatyrlatyr. Size hangi ?arky, neyi hatyrlatyyor ?

Samalayan ?arkycy

lkemizde sesi gzel veya de?il bir sr ?arkycy ve ?aklaban var. Bence artyk gerek ?arkycy ve ?aklabanlaryn yerinin ayrylmasy gerekiyor. Hatta bazylary bizlerin parasy ile bir yerlere gelerek ahkm kesiyor. Neymi?, o?lu olsaymy? askere gndermezmi?! Ben anlamyyorum, bunu diyen ki?inin bu memlekete

Hatyrla Beni

Bir ok bayan arkada? sevgililer gnnde sevgilisinden, e?inden bir hediye beklemedi?ini sylyor. Ben buna inanmyyorum nk bir bayan mutlaka bir hediye bekler, beklemeli de. Akylly kadyn hediye aldyrtmasyny bilmeli. Elbette insanlaryn birbirini sevmesi, sevgisini gstermekten ok hissettirmesi n

Adaletsiz Avrupa

Son gnlerde televizyonda birok ki?i seyretmi?tir Hrant Dink cinayeti ile ilgili haberleri. Zira Trk televizyonlary bu konuya ok nem veriyor bizim ?ehitlerimizi pek anmasalar da. Neyse, esas protesto nedenime geleyim. Avrupa; Sabancynyn ve daha birok nde gelen Trkn katillerini yargylamazke

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)