Tüm Kategoriler


Sayfalar

Behramkale' Profili


Toplam Yazıları: 30
Toplam Görüntülenme: 13814
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Behramkale Son Yazıları

Bayramınız Mübarek Olsun

T�m M�sl�man aleminin ve saygy de?er site kullanycylarynyn m�barek Ramazan Bayramy hayyrlara vesile olsun. Nice bayramlary sa?lyk ve huzurlu olarak sevdiklerinizle ge�irmeniz dile?iyle, sa?lyk ve esinlikle kalyn.

2013e Do?ru

Yine yeniden Bu yeni yyl kavramy ne zaman icat olmu? bilmiyorum ama e?lenmek iin bahane arayan halkym iin, yylba?y denilen yepyeni olan gnn gecesi, bulunmaz bir fyrsattyr Herkesin inancyna saygymyz sonsuz ama her kim ne ?ekilde kutlarsa kutlasyn ly kayryp olayy abartmasyn. Canyny, insan

Mega İstanbul

Neden medyada, T�rkiye�de tek ?ehir olarak sadece Ystanbul varmy? gibi bir imaj yaratylyyor? Bazen anlamakta zorlanyyorum. Kar ya?dy ve megakent t�m haber kanallarynda dakikalarca haber yapyldy. Tamam yapylsyn l�kin �lkemizde kar altynda kalan onlarca ?ehir var ve kimsenin bu kadar dikk

Don Lasti?i(!)

Sabah servisle i?e gelirken byk bir reklam panosunda, tanynmy? bir oto lastik firmasynyn "Don Lasti?i" yazyly reklamyny grdm. Bana ok ilgin geldi ama belli ki bu reklam ok fazla dikkat ekecek.

Gncelleme

Hkmetin deyimiyle; gncelleme, muhalefetin deyimiyle; zam... Halkyn deyimiyle ise kazyk... Ady her ne olursa olsun sonuta fatura hepimize ykty. Fakat hkmet bu zamlaryn halky etkilemeyece?ini, zengin kesimi etkileyece?ini vurgulayan ayklamalarda bulunuyor. Do?ru sylyor; sigarayy zengin iiyo

Ge Gelen Kar

Yki gndr Ankaraya kar ya?yyor. Bu sene ky? o kadar ge geldi ki insanlar hazyrlyksyz yakalandy. Ankarada trafik fel Dn ak?am insanlar evlerine gidemediler ya da ok ge saatte gitmek zorunda kaldylar. ?imdi bunun sulusu aranmakta; belediye mi yoksa kar ya?dy?y halde hazyrlyksyz yola ykan s

Hayat Gzeldir

Sevmek gzeldir ama hak eden sevilir. Kimin hak edip etmeyece?i ancak ya?ayarak ?renilir. Ve bu bazen acy verir, pi?manly?y getirir beraberinde. Ama ne olursa olsun sevgi kar?ylyksyz, ykarsyz, amasyz olmalydyr. Kolayca harcanan, bir anda yok olan gerek sevgi de?ildir. Sevmek, gerekten sevebilme

Artyk Yeter!

Demokratik aylymy suiistimal ederek inlerinden ykan apulcular nerdeyse tm lkeyi kaosa srklemekte ve nedense kimsenin bu duruma dur demeye cesareti yok. Polis ta?lanyyor, belediye otobsleri ate?e veriliyor, insanlar yakylyyor ve bunun adyna demokratik tepki deniliyor. Bu gidi? iyi bir gidi?

Memur Eylemi

Bugn tm Trkiyede kamu emekileri i? byrakma eylemi yapmaktadyr. Hastaneler, kamu kurulu?lary ve okullarda hizmet aksamalary ya?anmasy beklenmekte. Memurlaryn ya?am ?artlarynyn iyile?tirilmesi ady altynda yapylan bu eylem kimine gre hakly, kimine gre haksyz bulunmakta. Peki sizce yapylan bu e

Domuz Gribi A?ysy

Son zamanlara lkemizi saran domuz gribi yznden herkes tedirgin. zellikle de ocuklary ilk?retim a?ynda olan aileler bu durumdan daha ok etkilemekte. "Acaba a?y yaptyrsam my, yaptyrmasam my?" endi?esi iindeyiz. Sa?lykly bir ayklama olmamasyndan dolayy da bu tedirginlik gn be gn artmakta.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)