Tüm Kategoriler


Sayfalar

Behramkale' Profili


Toplam Yazıları: 30
Toplam Görüntülenme: 12200
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Behramkale Son Yazıları

Nihat Hoca

Mbarek Ramazan ayy ba?lady ba?layaly televizyon kanallarynda iftar ve sahur programlary olanca hyzyyla sryor. Her kanal farkly bir ismi, bu konuda ilim yapmy? ki?ileri izleyici kar?yna ykaryyor ve izleyiciler zaman zaman telefonla programa katylyp kafalaryna takylan sorulary soruyorlar (bazy sor

Ci?erlerimiz Yanyyor!

Yaz mevsimi gelince malesef lkemizin de?i?ik yerlerinde orman yangynlary da ba?lyyor. Bu yangynlar sonucu byk aply orman kayyplary veriyoruz. En son iki gn nce ba?layyp Kuzey Ege`de, Kazda?y`ndaki ormanlarda ykan yangynlar iki farkly blgede ba?layyp ancak ertesi gn ?leye do?ru kontrol alty

Katliam

Yki gndr acy haberle sarsylyyoruz. Uygur Trkleri maalesef hunharca katledilmekte. Olayyn nedeni tam olarak netlik kazanmasa da ortada olan bir gerek var; tecavz edilip ldrlen kadyn ve erkekler Dnya ve Trkiye buna seyirci. Nereye kadar peki? ldrlen insanlar Trk olmayyp da ba?ka bir m

Ara Muayene ilesi

Ara muayenesine gidenler sylyorlardy, ara muayene ettirmek ileye dn?t diye. Ynsanyn ba?yna gelmeyince anlamyyormu?, dn ba?yma gelince maalesef ne demek istediklerini ok iyi anladym. Ynsanlara eziyet etmek iin her ?eyi yapyyorlar. Ara muayene etmek iin de?il aralarda mutlaka kusur bul

Halk Adyna Sava?mak Bu mudur?

Bugn Ystanbulun gbe?inde bir aty?ma ya?andy! Bir polis ve bir sivil vatanda? hayatyny kaybetmi?. Bir ki?i bunca saat silahly aty?ma yapyyor ve l ele geiyor! "Ne iin?" denildi?in de ise; "halk iin sava?yyoruz" diyerek... Bu nasyl halk iin sava?mak? Masum bir vatanda?y ve grevini yapan b

Ydamlyk Baba

Bugn internette gazete okurken bir haber grdm. nce inanamadym, Bu gerek bir haber olamaz diye d?ndm. Haberin ba?ly?y ?yle, "z kyzyna tecavz edip hamile byrakty!" Yazyyy okuduktan sonra bir kez daha bu insanyn bir baba olmayaca?yny daha iyi anladym. Zihinsel zrl ocu?una bunu yapabil

Sorumsuz Baba

Dn ak?am durakta e?imi bekliyordum. Arabanyn arka tarafyndan ocuk sesleri geldi?ini duyunca, merak edip arabadan inip baktym. kk ilk?retim ?rencisi ?m? ve korkmu? bir ?ekilde kendi aralarynda konu?uyorlardy. Vakit ocuklaryn dy?aryda olmamasy gereken saatti, Yanlaryna yana?yp korku

Yerel Seimler

Yerel seimler yakla?yyor ve belediyeler bizim verdi?imiz vergilerle Sosyal Devlet olmanyn gereklili?inden, bol miktarda kmr da?ytmakta. Peki, bu ne kadar do?ru? Byk ?ehirlerde geceleri soka?a ykty?ynyzda zeriniz is kokmakta ve hava kirlili?i had safhaya ula?maktadyr. Peki, yerel seimd

Nereye Gidiyoruz?

Dn bir haber okudum; ?retmen, e?inin bo?azyny kesmi?. ok acy verici bir haber aslynda. Toplum olarak yldyrmak zereyiz. Nedir insanlary bu kadar bunalyma, gerginli?e iten ?ey? Geim zorlu?u mu yoksa toplum olarak psikolojik bunalyma my giriyoruz? Arabasyyla kaza yapty?y iin e?iyle tarty?mak

Yspatlamayan ?erefsizdir!

Son zamanlaryn modasy, T.C. Ba?bakany ile muhalefet partisi milletvekilleri ve genel ba?kanlary arasynda geen diyaloglar. Milletin gz nnde haberlere konu; Yspatlamayan ?erefsizdir. Bu nasyl bir zihniyet; insan bazen anlamakta zorlanyyor. lkeyi ynetmesi gereken sayyn yneticiler,

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)