Tüm Kategoriler


Sayfalar

Behramkale' Profili


Toplam Yazıları: 30
Toplam Görüntülenme: 12202
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Behramkale Son Yazıları

vey Evlat

Bir ka gn nce Tv programlarynyn birinde ?yle bir tarty?ma vardy; ´´Evlatlyk aldy?ymyz biriyle evlenebilir miyiz?´´ Bu nasyl bir soru ve nasyl bir tarty?ma konusu; bunun iin saatlerce tarty?yldy. Bence insanyn nce midesi olmaly evlatlyk aldy?yn birine byle duygular besl

Pekin Olimpiyatlary

Trkiye olimpiyatlarda yine byk bir hsrana u?rady. Synyrly sayyda katyldy?ymyz bran?larda ?imdiye kadar bir altyn aldyk. Y?in ilgin tarafy Trkiye adyna yary?anlaryn o?unun aslynda sonradan Trk vatanda?ly?yna geen yabancylar olmasy. Yetmi? milyonluk bir lkede bayra?ymyzy gururla dalgal

Sa?lyk Dramy

Dn bir haber vardy gazete ve televizyonlarda. Katarakt ameliyatyna girdi ama kk bir yanly?lyk sonucu rahmi alyndy. Gz ameliyatyna giriyor ve bir kadynyn reme organlary alynyyor! Ne kadar basit bir olay de?il mi? Trkiye de olacak ?eyler bunlar nk hibir canlynyn lkemizde de?eri yok. Ba

Kary-Koca Yli?kileri

Sabah i? yerine gelmek iin servis bekledi?im noktanyn hemen yanynda bir aile var. Onlar da ba?ka bir yerin servisini bekliyorlar. Bu sabah ben onlardan biraz erken geldim ve bir ka dakika sonra aile geldi. Fakat kadyn o kadar sinirliydi ki kocasyna hakaret derecesine varan szler sarfediyordu. Bu

Tatil Zamany

Yaz geldi okullar kapandy, ?imdi tatil zamany. Tatil iin gzel bir yer tavsiye edebilecek arkada?lar, yazylarynyzy ve yorumlarynyzy bekliyorum.

Cumhuriyet Savcysy

Neden sadece savcylara Cumhuriyet Savcysy denilir? Cumhuriyet Ba?bakany, Cumhuriyet Bakany, Cumhuriyet Mste?ary, Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet Bykelisi olmuyor da, Neden Cumhuriyet Savcysy?Savcylara neden bu imtiyaz? Atatrk, Bozkurta Ne diyorsun? diye sorar

Camyn mr

Elinizden kaydyryp kyrarsanyz onlary, bir daha eskisi gibi olmazlar. Hasar az bile olsa; dikkatli hibir gzden kamaz beceriksizce yapylmy? tamirler. Artyk onu ba?k?eye de koysanyz, kyryktyr i?te. Atlas halylarla d?eli salonlarda da oturtsanyz; altyn sulara da bulasanyz, kyryktyr. Kaprisinden

Yasak A?k

Uzun zamandyr u?rayamady?ym bir arkada?yma ak?am i? yky?y u?ramy?tym. Yz hafif tebessml fakat biraz d?nceli olarak kar?ylady beni. Biraz oturduktan sonra "Senin bir sorunun var karde?im, nedir?" diye sordu?um da her?eyi anlatty. Yasak bir a?k ya?ady?yny syledi. Evli bir kadyna a?yk olmu?tu.

Ahlaki k?

Televizyonda seyretti?imiz magazin programlarynda sanatylaryn nasyl bir hayat ya?ady?yny ve bugn sevgilisi olanyn, yaryn bir ba?kasynyn nasyl sevgilisi oldu?unu seyrediyoruz. Bunu ok nemli bir habermi? gibi insanlara lanse eden yapymcylaryn, yeti?mekte olan yeni genli?e kt rnek oldu?unu male

Assos

Arkada?lar; anakkale taraflarynda Midilli Adasy´yla kar?y kar?yya bir yer, ady Assos. Bir di?er ady Behramkale, Aristo´nun ya?ady?y topraklar. Bozulmamy?, bakir yerlerden biri. Do?ayla ba? ba?a kalabilece?iniz, tertemiz suyu ve do?asyyla huzuru arayanlaryn gidebilece?i ender yerlerden.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)