Tüm Kategoriler


Sayfalar

polyanna' Profili


Toplam Yazıları: 92
Toplam Görüntülenme: 60738
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

polyanna Son Yazıları

Ah Şu Çenem!

Bir müdürümüz var. Bol muhabbetli, esprili, iyi bir insan. Kyrk yyldyr tanyyormu? gibi cana yakyndyr. Ge�en g�n mesai sonrasy yorgun argyn konuyu nasyl d�nd�r�p dola?tyrmy?ym anlamadym ama laf arasynda ben �enemi tutamayyp koskoca m�d�re "Sizin yanaklarynyz da

Ramazan Bayramy

Yeni bir bayram, yine bir bayram Her ne kadar eskiler gibi olamasa da, her ne kadar hzne biraz daha itse de yreklerimizi ve her ne kadar bir adym daha uzakla?sak da biz olmayy ba?aramamy? birbirimizden; bayram i?te Sarylyp boynuna sevdiklerimizin, yyllaryn yorgunlu?unu ta?yyan ellerini p

Ynsanlyk Hli

Ben ba?kalarynyn kusurunu aramadan nce kendi kusurlarymy grmeliyim. nce kendime bakmalyyym, kendimi lp-bimeliyim. Hi kimse mkemmel de?ildir, kar?ymdakini ele?tirmek bana d?er mi bir d?nmeliyim... Ayny zamanda, kendim ile bary?yk olmalyyym. Srekli kendimi ele?tirir, kusur arar, zle

Sevgili Gnlk

Ak?am olmu? bile. Havalaryn ysynmasy iyi geldi, balkonda ?yp ieri kamalarym son buldu. Hi balkon deyip geemiyorum, ka kere hasta ettim kendimi. Ynsanlar, caddeler, kediler, kpekler... Ne bileyim, dy?aryyy izlerken d?nmek daha bir anlamly. Sanki ba?ka bir lemde buluveriyor insan kendini.

Gz Ardyndaki Harikalar

Bir ?eyler yapasym geliyor iimden. Biraz okumak geliyor, biraz yazmak, biraz dertle?mek... Kendimi avutmak my oluyor yada bu gnlerime glp gemek mi oluyor, bilemiyorum. Bir sznde Allen der ki, Akylly ve vicdanly insan mutlulu?unu ba?kalarynyn mutlulu?unda arar. Biz byle bym?z zaten,

Temenna

Eskiler bir ba?kaymy?... Bunu d?ndren bir ok ?ey olmu?tur mutlaka ama benim dikkatimi en son "temenna" dedikleri selamla?ma hareketi ekti. Adyny yeni duydum. Osmanly dneminde insanlar birbirleriyle yolda kar?yla?tyklarynda selamla?yr, huzur, bary? ve esenlik diler, elleriyle de temenna ederler

Mutfaktaki Hnerli Eller

Pazarlar, manavlar, marketler e?it e?it meyveler, sebzeler, yiyeceklerle dolu. Her geen gn yeni ambalajlarda abur cuburlar, hazyr soslar, kremalar ykyyor. Bir de i?tahynyz yerinizdeyse artyk canynyzyn ekmeyece?i ?ey yok. Tabi bunlary mideye gtrmek kolay da, almasy o kadar kolay de?il. Herkes

Kayyplardasyn 9

Sen syrtynda bir uval mutlulukla, ben syrtymda bir uval huzurla geleyim ln tam ortasyna. Bir hasret a?lyyor ba?rymda ki sorma. ?u dnyanyn karga?asyndan uzakla?tyr beni. Al kalbinin stne oturt kalbimi. Ver omzun, uyut beni. Her?eyi bir kenara, bizi bir kenara koy. Greceksin yapabiliriz, ben

Necmettin Erbakan

Eski Ba?bakan ve Saadet Partisi Genel Ba?kany Prof. Dr. Necmettin Erbakan rutin tedavi iin gtrld? hastanede vefat etti. Erbakan 1926 Sinop do?umluydu. Babasy Trabzona tayin oldu ve orada ilkokulu birinci olarak bitirdi. Ardyndan Ystanbul Erkek Lisesini yine birincilikle bitirdi. Daha sonra Y

Hr Adam

Fragmanlary ve afi?leri dikkatimi ekmeye yetti. ok merak etti?im iin gitmedim filme aslynda, ama grsel olarak grp ?renmek istedi?im ?eyler vardy ve bunlary anlatan bir yapym bulmu?ken kayrmak istemedim. Hi bir?eyi d?nmeden ve nemsemeden girdi?im salondan etkilenerek ve gururla yktym. Sa

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)