Tüm Kategoriler


Sayfalar

polyanna' Profili


Toplam Yazıları: 92
Toplam Görüntülenme: 19531
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

polyanna Son Yazıları

Ah Şu Çenem!

Bir müdürümüz var. Bol muhabbetli, esprili, iyi bir insan. Kyrk yyldyr tanyyormu? gibi cana yakyndyr. Ge�en g�n mesai sonrasy yorgun argyn konuyu nasyl d�nd�r�p dola?tyrmy?ym anlamadym ama laf arasynda ben �enemi tutamayyp koskoca m�d�re "Sizin yanaklarynyz da

Ramazan Bayramy

Yeni bir bayram, yine bir bayram Her ne kadar eskiler gibi olamasa da, her ne kadar hzne biraz daha itse de yreklerimizi ve her ne kadar bir adym daha uzakla?sak da biz olmayy ba?aramamy? birbirimizden; bayram i?te Sarylyp boynuna sevdiklerimizin, yyllaryn yorgunlu?unu ta?yyan ellerini p

Ynsanlyk Hli

Ben ba?kalarynyn kusurunu aramadan nce kendi kusurlarymy grmeliyim. nce kendime bakmalyyym, kendimi lp-bimeliyim. Hi kimse mkemmel de?ildir, kar?ymdakini ele?tirmek bana d?er mi bir d?nmeliyim... Ayny zamanda, kendim ile bary?yk olmalyyym. Srekli kendimi ele?tirir, kusur arar, zle

Sevgili Gnlk

Ak?am olmu? bile. Havalaryn ysynmasy iyi geldi, balkonda ?yp ieri kamalarym son buldu. Hi balkon deyip geemiyorum, ka kere hasta ettim kendimi. Ynsanlar, caddeler, kediler, kpekler... Ne bileyim, dy?aryyy izlerken d?nmek daha bir anlamly. Sanki ba?ka bir lemde buluveriyor insan kendini.

Gz Ardyndaki Harikalar

Bir ?eyler yapasym geliyor iimden. Biraz okumak geliyor, biraz yazmak, biraz dertle?mek... Kendimi avutmak my oluyor yada bu gnlerime glp gemek mi oluyor, bilemiyorum. Bir sznde Allen der ki, Akylly ve vicdanly insan mutlulu?unu ba?kalarynyn mutlulu?unda arar. Biz byle bym?z zaten,

Temenna

Eskiler bir ba?kaymy?... Bunu d?ndren bir ok ?ey olmu?tur mutlaka ama benim dikkatimi en son "temenna" dedikleri selamla?ma hareketi ekti. Adyny yeni duydum. Osmanly dneminde insanlar birbirleriyle yolda kar?yla?tyklarynda selamla?yr, huzur, bary? ve esenlik diler, elleriyle de temenna ederler

Mutfaktaki Hnerli Eller

Pazarlar, manavlar, marketler e?it e?it meyveler, sebzeler, yiyeceklerle dolu. Her geen gn yeni ambalajlarda abur cuburlar, hazyr soslar, kremalar ykyyor. Bir de i?tahynyz yerinizdeyse artyk canynyzyn ekmeyece?i ?ey yok. Tabi bunlary mideye gtrmek kolay da, almasy o kadar kolay de?il. Herkes

Kayyplardasyn 9

Sen syrtynda bir uval mutlulukla, ben syrtymda bir uval huzurla geleyim ln tam ortasyna. Bir hasret a?lyyor ba?rymda ki sorma. ?u dnyanyn karga?asyndan uzakla?tyr beni. Al kalbinin stne oturt kalbimi. Ver omzun, uyut beni. Her?eyi bir kenara, bizi bir kenara koy. Greceksin yapabiliriz, ben

Necmettin Erbakan

Eski Ba?bakan ve Saadet Partisi Genel Ba?kany Prof. Dr. Necmettin Erbakan rutin tedavi iin gtrld? hastanede vefat etti. Erbakan 1926 Sinop do?umluydu. Babasy Trabzona tayin oldu ve orada ilkokulu birinci olarak bitirdi. Ardyndan Ystanbul Erkek Lisesini yine birincilikle bitirdi. Daha sonra Y

Hr Adam

Fragmanlary ve afi?leri dikkatimi ekmeye yetti. ok merak etti?im iin gitmedim filme aslynda, ama grsel olarak grp ?renmek istedi?im ?eyler vardy ve bunlary anlatan bir yapym bulmu?ken kayrmak istemedim. Hi bir?eyi d?nmeden ve nemsemeden girdi?im salondan etkilenerek ve gururla yktym. Sa

Sen

Ynsan bom bo? bir kalple ba?lamady ya?amaya, sevme olgusu yerle?ikti zaten, ama bir yerlerde bir "sen" katyldy hayatyna. Senin katylmasy demek, onun sen harici herkesi syradan, seni zel grmesi demekti. Daha do?rusu kalbine kalbinin zel gelmesiydi. "Sen" tm zamanlara ta?ynabilirdi ve herkes sen(e

Omuz Omuza

Az nce yeni takvimi astym duvara, elimde bu senenin son takvim yapra?y. Geip giden zamana kar?y olan hislerim bir saniye ncesine hissettiklerimden ok da farkly de?il; ne fkem, ne hznm, ne de kyrgynly?ym var. O hep akyyor zaten ve hafyzalara yy?ylyyor, alnymyza yazylyyor.aly?mak nasyl zor

Bu?ulu Cam

Savurganly?yn penesine d?tm d?ece?im. Hayata tutundu?um ipin ucu elimden katy kaacak. Mutlu etmeyi mi beceremiyorum, yoksa sevmeyi mi beceremiyorum, karamsarla?yyorum. ok mu fedakrlyk gerek, yada ben bencil birisi miyim, hatta ok mu kaygysyzym, tedirginle?iyorum. abuk mu pes ediyorum, ok

Kayyplardasyn 8

Tertemiz tebessmlerle yzne bakyp Allaha ?kretmek istiyorum. Huzur ve mutlulukla gzlerimizi kapayyp, huzur ve mutlulukla gzlerimizi aalym istiyorum. Seni sen gibi grmeyi, sana sen gibi de?er vermeyi, seni Allahyn ryzasyyla Allahyn huzurunda hellim olarak sevmeyi istiyorum. Sana muhabbet dol

Gl Yanym: Tutma Beni!

?imdiye dek her d??mde beni tutu?un iin, her a?lamamda beni susturu?un iin ve her boyun e?i?imde bana destek olu?un iin te?ekkr ederim gl yanym. Ama bu gece zayyf yanym hykyryklara bo?ulup a?lamak istiyor. Bu seferlik bana dokunma, byrak yykylayym, byrak biteyim, tkeneyim. Byrak! Yansyn

G Yetene Kadar

Belki de insan seviyor, seviyor seviyor. Ve yle bir an geliyor ki; sevgi iin ilgi ve alakayy esas alma kysmyny gei?tiriveriyor. Sevgi da?arcy?y klyor, sevmeye doyuyor. O an i?te belki ele?tirmeye ba?lyyor. Hata aryyor, kusur aryyor. Grmedi?i ?eyleri gryor. Batmayan ?eyler yeni yeni batyyor

Nefes Adedince Umut

Gne gzel ba?lady?ynda hayat gzeldir insana. Bir yudum iyilik yapar kendine; glmser. Gzel ?eyler d?nr ve gzel ?eyler ister sevdikleri iin. Hava gzel gelir, yol gzel, insanlar gzel. Komik gelir kula?a bunca gzellik, hatta sama bile gelir, nk irkinlikleri grmek gzellikleri grmekt

Yindeki Uyuyan Gzeli Uyandyr

Bir ?eyler bildi?ini zannetti?i iin ?renmeye d?man olanlary, ba?kalaryny mutlu etmeye aly?yrken ilerindeki kendilerini ihmal edenleri, de?i?ime ayk olup da "artyk ben de?i?meliyim" diyenleri, yada rast gele kitaby eline alan herkesi uyandyrmak iin hazyrlanmy? bir kitabyn ady; Yindeki Uyuyan

Sen misin Yardym Eden?

Hangi okul yada kurs olursa olsun, ?rencilik de, ?retmenlik de meziyet istiyor. Bir gn oturmu? src adayy bir ka arkada?la muhabbet ediyoruz. Birazdan di?er bir arkada? ve direksiyon hocasy yanymyza geldi. Hocasy ba?lady arkada?a takylmaya, "Anlatayym my, anlatayym my?" Arkada? da, "Yapmayyn h

Sycaktandyr

Malumunuz havalar olduka sycak. Geen gn kendi kendime sormak zorunda kaldym, "Acaba sycaklar insany sakar yapar my" diye. Dn evde kahvalty yaparken masadaki bo? bir taba?y kenara iteyim dedim. Ama tabak adeta fyrlady ve tabi sonu: tuz buz. Neyse dedim, olur arada. Annemin aferin demesi de bana

Synav Sonrasy

Tm slalemizin gzdesi kuzenimin geen haftalarda SS synavyny atlatmasyyla hepimiz biraz hafifledik. Kyzymyz bu yylki synavyn dersanelerdeki denemelerinden daha zor oldu?unu syledi, ama gzel bir netice almayy da umuyor. Bakalym hepimiz merakla bekliyoruz nereyi kazanacak. Hanymefendi synav bitti

Aylar

Bugn Receb ayynyn birinci gnyd. Allahyn elisi efendimiz buyurdular ki: "Receb Allahyn ayydyr. ?aban benim ayym, Ramazan da mmetimin ayydyr." aylarda yapylan iyiliklerin sevaby di?erlerinden misliyle fazladyr. Gelin biz de Peygamberimizin bu ayda yapty?y duayy birlikte okuyalym. "Ey Allahym.

Ve Y?te ?ampiyon: Be?ikta?!

2008-2009 sezonunun ?ampiyonu belli oldu. Be?ikta? tm rakiplerini geride byrakarak ligi birincilikle bitirdi. Geti?imiz haftalarda Trkiye Kupasyny da alan Be?ikta?yn ba?arysy taraftaryny sevindirdi. Bu zorlu maratonda yer alan tm takymlary kutluyor, Kara Kartala ileriki yyllarda ba?arysyny

Mayonez

Her trl tost, sandvi, omlet, yzgara, makarna, salata, kumpir ve kyzartmaya ne yaky?yr bilin bakalym? Tabii ki mayonez. Geri ya?ly oldu?u iin ok syhhatli de?il ama, en azyndan ok fazla katky maddesi iermiyor. zellikle son zamanlarda havalaryn ysynmasyyla birlikte so?uk aperatiflere ilgi by

Ynanmak

Ynsan grd? ?eye de?il, grmedi?i ?eye inanyr. Grd? ?eyin varly?y zaten ortadadyr; "var oldu?una inanyyor musun?" diye sormaya gerek yoktur. Ki?i grd? ?eye inanmaz; onu bilir. Grmedi?i ?eye ise ya inanyr, ya da inanmaz. Ynanmak kelimesinin tarifinin nasyl yapylabilece?ini hi d?nmemi?tim;

Konu?an Sessizlikler

"Gkyz gkyzdr. Hikyeler hikyedir. Hatyralar hatyradyr. Hayaller hayaldir. Ve gerekler gerektir" diyen bir gecenin sabahyna uyanyyorum. Gerekesi dalgalara saklanmy? bir tebessmle gerekle?en duygu selimin srkledi?i sahildeyim sonra. Tarifsiz bir teselliye kucak amy?ym. Kendi kendin

Kuyucakly Yusuf

ykcl? ile tanynan Sabahattin Alinin ilk romany olan Kuyucakly Yusuf, 1937 yylyndan bu yana a?ynmamy?, nemini yitirmemi? bir roman olarak grlyor. Yusufun acykly hikyesi dokuz ya?ynda annesini ve babasyny kaybetmesiyle ba?lyyor. Salhattin Bey onu evlatlyk alyyor ve gen adam Salhatti

Trkiye - Yspanya

Y?te son Avrupa ?ampiyonu Yspanya ile oynanacak ma gn geldi atty. Bu geceki mcadelede Milli takymymyza ba?arylar dileriz. Umaryz oynayanlar da, izleyenler de, dinleyenler de e?lenirler.

?irinler Ky

Bir ?irinler ky kuralym aramyzda, ne dersiniz? ?irinlerin bazylary ?yleydi: Uykucu ?irin, Ressam ?irin, ?air ?irin, Ahy ?irin, Usta ?irin, ?irin Baba, ?irine, Tembel ?irin, aly?kan ?irin, Sevimli ?irin, Somurtkan ?irin, Obur ?irin, fkeli ?irin, Hayalci ?irin, Sakar ?irin, Bilge ?irin, ?akacy ?

Git Kendini ok Sevdirmeden

Hani kimimiz "hayatymy yazsam roman olur" deriz ya, i?te roman olmu? bir hayatyn kitaby; Git Kendini ok Sevdirmeden. Yazara byk bir okur kitlesi kazandyran ve ilk romany olan bu kitapta, Arda isimli bayanyn nostaljik gen kyzly?y, hayatyndaki ve etrafyndakilerin a?k kyryklyklary, evlili?i, hayaty

Her?ey Olacaksyn

Syrasy olmayacak ne oldu?unun, nk syradan olmayacak hibir ?ey. Her ?ey olacaksyn. nce ?ok olacaksyn. Heyecanlanacaksyn. Hem a?layacaksyn, hem gleceksin, hem ?a?yracaksyn, hem kyzacaksyn ama kyzgynly?ynyn sebebini bulamayacaksyn. Bulmak istemeyeceksin. Bir foto?raf makinesi olacaksyn. Sevdi?in

A?ka Dair ykler

Geenlerde bir kitapynyn nnden geiyordum ki gzm ayk pembe kapakly bir kitaba takyldy. Ba?ly?y ve kapa?yndaki o iekleri, o kelebek ve o ku?u da grnce, elime alyp incelemeden edemedim. Senai Demircinin o yrek ok?ayan kaleminden "A?ka Dair ykler" kitabyndaki minik hikayecikleri gerekten

Dy?aryda Kar Ya?yyor

Nasyl anlatsam, nasyl tarif etsem ki. Pencereden bakmaya kyyamyyorum. Doyamyyorum. Her yer bembeyaz. Vakit gece olmasyna ra?men gzme y?yl y?yl geliyor. yle tatly ya?yyor ki kar. Pamuk gibi hafife szlyor, rzgarla bir o yana bir bu yana uu?uyorlar. Ve yerde birikiyorlar. Yollarda a?yr a?yr gi

Bir Tutam zlem

Her?eyde ve heryerde kolayca bulabildi?imiz hayattan bir para belki de zlem. Ylkokuldaki hatyra defterime bakty?ymda o zamanlar ya?ady?ym ?ehri, tanydy?ym insanlary zlyorum mesela. Ya da hi grmedi?im tarihi hallerini merak ediyorum ?ehirlerimizin. Hi tanymasam da zlyorum eski toprak insanla

Gze Almy?

Bir zamanlar birisi varmy?. Bazen mutlu, bazen hznl, bazen sabreden bazen ?kreden, bazen zlen bazen sevinen herkesten biri. Cesaret ona biraz uzakmy?, ama gven ona yakyn. Durum byle olunca d?nm?; en son ne zaman doya doya ocukla?my? da gzlerinin taa ii glm?, ne zaman kendini kanatlar

Hayyrlysy Olsun

Bir yarymy burada byrakaca?ymy, bir yarymy yanymda gtrece?imi biliyordum. Canymyn bir parasy sevdiklerimle, di?er parasy hznl olarak benimle kalacakty; hissediyordum. zlem ve hasret ba?layacakty. Yine d?nceli hallerde synyftan synyfa ko?acaktym; tahmin ediyordum. Bir engel yoktu, gide

Kayyplardasyn 7

?imdi aklyma sz geirip unutturamam seni. O yzden kalbime sesleniyorum; Kalbim! Unut kendini! lp biti?imde en hafif geleni sen olmalysyn mantyk terazimde. Kimseye syleyip haykyramyyor olmam en a?yr geleni. Nasyl oldu?unu zemesem de aklym, fikrim, manty?ym, hislerim seninle dolu. En ku

Niyeti Yoktur

Uzaktan ya?anan sevdalaryn ilacydyr kavu?ma umudu. Kimilerine ayry da olsa nefeslerine bir para olur, kimilerine a?yr gelir ve bir nokta konur o sevdaya. Sigarayy bile kyskanyr kimisi, duman birisinin ci?erine gider ama, tekinin g?sn yakar. Gzel cmleleri tketmeyip kendine saklar insan bazen,

Dolunay ve Ben

Yimde birikenleri biraz hafifletmek ve soluklanmak iin bir?eyler yazmam gerekti?ini artyk hissettim bu gece. Bir yandan yeni bir eve ta?ynma tela?y, bir yandan di?er ?ehirlerdeki akrabalary ziyaret ve stne stlk henz gidilmemi? bir ka gnlk tatil umudu ile gnler bir birini kovalyyor bu yaz.

Reelle?irsek Biteriz Biz

Reelle?irsek biteriz biz. Biz payla?arak mutlu olan ki?ileriz. Reelle?irsek biteriz biz. Sevgiyle yazylan payla?ymlary tebrik ederiz. Herkesin bildi?i bir site, herkesin gnderdi?i yorumlar, herkes gibi de?iliz biz. Belki biraz deli dolu, belki biraz suskunuz, ama reelle?irsek biteriz biz. Ye?il tah

Bulu?sun mu? Bulu?masyn my?

Tam 5 yyl nce ba?lyyor arkada?ymyn hikayesi. Kendisi 13 ya?larynda cyvyl cyvyl bir ocukken, bir arkada?y onu telefonda abisi ile tany?tyryyor. Ve bu arkada?ym ile 18 ya?ynda olan o o?lan telefon aracyly?y ile sohbete ba?lyyorlar. Ayry ?ehirdeler fakat iyi gnde, kt gnde, mutluluklarynda, hznl

Hepimiz Mini?iz

Minik varlyklaryz. Minicik ?eylerden kyrylabilen minik kalplerimiz var. Hayatyn kocaman grn?ne aldansakta, kktr hayat oysa. Mini mini nlklerle ba?laryz ?renmeye. Ama minik hayatlarymyz, minik syralarda ba?lamaz. Ne zamanki o minik syralardan geer, tebe?irin kokusunu duymaz oluruz, o zama

Te?hisi Basit nk Durum Geici

Gn getike belirli szcklerin manasyny daha iyi ke?fediyor insan. nceleri rast gele kullandy?ymyz kelimelerin, zamanla o kadar da basit anlamlar ta?ymady?yny anlyyoruz. zellikle de insanlar arasy beraberliklerde kullanylan kavramlaryn ?ekilden ?ekile girer oldu?undan haberdaryz. A?yrly?yny kayb

Sabyr

Sabryn ne oldu?una de?inelim istedim bu gn. Neye sabyr deriz, sabretmek nasyl olur; zetle bakalym. Sabyr ncelikle iyi bir huydur. Misal, fkelenmemek sabyrdyr. Beklemek ve mit etmek sabyrdyr. Sevmedi?imiz bir ?eye dayanyyorsak sabrediyoruzdur. Acyya dayanmak ta byle. Oruluyken aly?a dayanyyor

Yalnyzlyk Yalnyz Kalsyn

Nasyl da d?rm? gnler bizi yorgun. Eller yorulmu?. Yrek yorgun. Kalem yorgun. Ady hzndr duygu nehirlerini dolduran berrak suyun. Etraf karanlyk ?u an, havada hafif toz duman. Rzgary sarmy? bir hazan. Ah bir g bulsam da, yy?ylyp kaldy?ym yerden kalksam. Kendimi kendime byraksam da artyk dik

Benden Sana Emanet

Kalypla?my? szcklerden kurtardym kendimi. Zaten her kalyptan ayny anlam beklenmemeliydi. Kaybettiklerimin arasyndan ykardym sevgimi. Yoklu?una dayanmak kolay gzkse de, niye yok olasyn ki sebepsiz yere. Ben bile kaybetmi? olabilirim seni. D?ndm de, seni bulaca?ym yer belli. Belki ben bulmak i

Onu Susturamayyz

Sessizli?i biliriz. Kyymetinin ne oldu?unu da. Sessizl?in faydalaryny da biliriz. Sessiz olmayy da. Susmasyny da biliriz. Susturmasyny da. Peki neyin grlts bu? Nedir bu susmayan? Anlat anlat bitirilemeyen, dinledike zevk veren, okuduka co?turan, ama yine de fke olu?turmayan. Bu ses de neyin

Sade Gecemin Sessiz Ss Ol

Bu geceyi sessizlikle ssledim sayende. Usulca Aya kstm, yyldyzlara nazlandym, olur da acylarym diner diye. Yinde senin oldu?un gnler nasyl bu kadar gzel, d?ncelerimi me?gul edi?in niye bu kadar tatly, merak ediyorum. Sz geiremesem bile, artyk yre?ime kyzmyyorum. Beni dinlemedikleri iin,

Grnd? Kadaryny izelim

Bir izimde anlatalym bu sefer sevgiyi. Noktalaryn birle?ti?i yerde, bo?luk olmayan bir ?ekil olsun bizimkisi. Ne olurdu lmek gerekmeseydi zmek iin sevgiyi? Geri znrl?nden de emin olunmuyor ki. Bir trl sayylarla, ?ekillerle, sembollerle anlatamadyk gitti. ieklere benzetsek, arylaryn

Yz Yfadeleri Yazyya Dklrse

Yazylaryn konu?tu?u bir ortamdayyz. Ama yalnyzca yazmyyoruz. Virgller, parantezler, iki nokta st steler, tyrnak i?aretleriyle de glyoruz, kyzyyoruz, a?lyyoruz, dil ykartyyoruz, gz kyrpyyoruz. Peki, bu ?ekillere aly?ynca neler olaca?yny d?ndk m? Ben not defterlerimde bile cmlelerin sonuna

Sakar Derken Kastedilen Ne?

Dz yolda yrrken, minik bir ta?a takylyp d?m?sem, kesin ok sakarymdyr. Bula?yk yykarken barda?y elimden d?rm? ve kyrmy?sam, tam bir sakarymdyr. Not alyrken ikide bir hataly yazmy?sam, belgeli sakarymdyr. Yeme?e tuz ekerken elimdeki tuzlu?un kapa?y aylmy?sa, sakarlaryn nde gideniyimdir. Ele

En Gzel Hediye

Bugn aklyna my geldim? Beni mi hatyrladyn bir ara? Bir u?rayyp merhaba diyesin geldi, ama vaktin mi olmady? Minik bir mesaj yollamak istedin, ama kontrn m yoktu? Gzel bir mail atmak istedin, ama yazmak zor mu geldi? Bir yerde oturup ay ysmarlamak istedin, ama i?in mi oktu? En azyndan bir hedi

K?yt Tasarrufu

A?alaryn k?yt haline gelene kadar, okca i?lemden geti?ini hepimiz biliriz. Kolay elde etmedi?imiz ?eyleri, kolayca ve umursamazca da tketmemeliyiz. Dosya k?ytlaryny, defter k?ytlaryny, hatta peete ve tuvalet k?ytlaryny tasarruflu kullanmalyyyz. Belki ok minik bir katky, ama atty?ymyz her k

Hedef 60

Geti?imiz bir yyl ierisinde yakla?yk yedi kilo almy?ym. Bilirsiniz, bu durum genelde biz bayanlary rahatsyz eder. 67 kilodan 60 kiloya inmek iin, diyetisyene gitme niyetim yok. Kendimce dikkatli beslenmeye ve egzersiz yapmaya aly?aca?ym. Gyda ve spor konusunda toplady?ym bilgiler var. Bunlary uy

Trplemeli mi?

Kimisi kendisine rahat batty?yndan ?ikayet eder, kimisi batacak rahat bulamady?yny syler. Ki?i rahatlyktan rahatsyzlyk duyulabilirse, rahatsyzlyktan rahat olmak ta mmkndr belkide. Yyilik nimettir kimileri iin, kimilerine iyi olmak batar. Sessizlik kimilerine yarar, kimilerine de batar. Ne isted

Aileye Sevgi ve Saygy

Kk ya?larda ba?lar anne ve babaya sevgi. Bydke sevgi de byr, ve yanyna saygy eklenir. Bu nedenle iyiki insan byyor aslynda. Artyk annemle ve babamla yeti?kin cmleler kurarak konu?uyor, sohbet ediyorum. Annemle hele, bu durum ok mutlu ediyor beni. Babam iin de ayny ?ey geerli ama baba

Hafif Uyku - A?yr Uyku

Uykusu hafif olanlar bilirler. Minik ?eylere uyanmak bazen canymyzy sykar. Ama bir trl uyanmak bilmeyenlerle kendimizi kyyaslady?ymyzda, iyi ki uykumuz hafifmi? diye seviniriz. Tabi ok a?yry hafif olanlarda da, uyuma problemi olur. Saatlerce yatakta dn dn, uyuyamazlar. Bu yzden, a?yr uykusu ol

Kayyplardasyn 6

Kirpiklerim yslak ama yanaklarym kuru. Gzlerim bu?ulu ama mitlerim duru. Senin iin atyyor bu yrek, heyecan dolu. Artyk belli olmuyor hislerimin sa?y solu. Ne olur, mutluluk olsun bu hikayenin sonu. Seni kaybetmek iimde ayry bir korku. Sen merak etme ben beklerim hasretle yolunu. Gnlm ok ?k

Kayyplardasyn 5

Bu aralar pek esiyor, malum havalar ayaz. Gnlmde bir bahar, iimde sycacyk yaz. Satyrlarym pembe ama, artyk sayfam beyaz. Hatta farkettim de, gl kokuyor biraz. Sanki senli d?lerdeyim, elime de almy?ym bir saz. Trk sylyorum kendimce, myryldanyyorum avaz avaz. Bakyyorum da, hi stne alynmyyo

Kayyplardasyn 4

Seninle ne zaman tany?tym bilmiyorum. Hangi dili konu?tu?unu, neye inandy?yny, nereli oldu?unu hi sormadym. Hi bir fikrim yoktu ba?ta. Ama anladym ki yreklerimizin dili ayny, inancy ayny ve mekany ayny. Sana nasyl hitap etmeliyim hi d?nmedim. nk seni d?nmeden sevdim. Sevgin o kadar muhte?

Neden Polyanna?

Polyanna olmak iin bir sahne ve oyuna gerek duymadym. Bu bir rol de?il, gerek karakterdi benim iin. Ne hikayesi, ne filmi, ne de izgi filmi Polyanna´yy tam olarak tarif edemedi hi. Yyi bakmak, iyi grmek Polyanna yapmady beni. Yyiyle i ie de olmadym her zaman. Polyannaly?yn de?il, nce

Romantizm mi? O da Ne?

Bir �o?umuzun bildi?i gibi sevgililerin ve e?lerin beraberliklerinde �nem verdi?i de?erlerden birisi romantizmdir. A?k ve sevgilerini doyasyya ya?arken romantizmin de ili?kilerine renk getirdi?ini �o?u �ift �ne s�rer. Her bireyin romantizm anlayy?y farkly olabilir: kimisi mum y

Çay ve Biz

Asyrlardyr kahvalty sofralarymyzyn olmazsa olmazydyr. �ay. Bir arkada?ymyzy i? yerinde ziyaret ederiz, �ay ysmarlar. Bir kom?umuza oturmaya gideriz, �ay ikram eder. Tiryakiler bir sigara yakar, yanynda �ay g�r�r�z. Bilgisayaryn kar?ysynda otururken masamyzyn �st�ne so?uyan

Saygynyn Gzelli?i

Saygyya de?er vermeyen ki?iler ne kadar byk kayyptalar de?il mi? Saygy gsteren o?unlukla kar?yly?ynda saygy bulur. Mtevazi, kibar, anlayy?ly olmanyn yany syra saygyly olabilmeyi ba?armak bamba?ka bir gzelliktir. Saygy ailelerin iinde, saygy okulda, saygy arkada?larda, hatta saygy sokakta dah

Kendini Ke?fetmek

Bazen nasyl varlyklar oldu?umuzu d?nmeden edemiyorum. Her ?eyle alakalyyyz, her ?eyi istiyoruz, her ?eyden etkileniyoruz. Y?te bu sebeple mutlu olmamyz zor, mutsuz olmamyz da bir o kadar kolay. Hayatymyzdan keyif almamyz ise hemen hemen imkansyz.Peki biz yzyyllar boyu mutsuz mu olaca?yz? Bug

Torpil

zel bir koleje giden bir kuzenimin, en ok yakyndy?y ?eydir torpil. Bir ?rencinin ailesi okulda iyi tanyndy?y ve maddi aydan yksek standartlarda oldu?u srece, ?renci istedi?i kadar ba?arysyz olsun ya da istedi?i kadar disiplinsiz olsun, yine de di?er ?rencilerden fazla el stnde tutuluyor.

Sevgiliye Sahip Olmanin Avantajları

Ge�en g�n bir ka� kyz arkada? konu?uyorduk ki, ortaya "erkek arkada?" konusu a�yldy. Ya?lary 15 ile 22 arasynda olan bu arkada?laryn, her birinin zamanynda erkek arkada?y olmu?. Bir arkada?yn d�?�nceleri olduk�a ilgin�ti ve sizlerle payla?mak istedim. Ona g�re; bir kyzyn sevgili

İlk İşim İlk Maaşım

Bir bu�uk ay �nce hayatymyn ilk i?ine ba?ladym. Bir �?renciye ders vererek �zel �?retmenlik yapyyorum. Olduk�a akylly, hirsly, konu?kan bir �?renci ve ?u ana kadar iyi ge�ti �ok ?�k�r. Fark ettim ki, yeni ?eyler �?retmek, e?itmek, �devlerinde yardymcy olmak �ok g

Beklentilerim Olmaly My?

Benim ne insanlardan, ne hayvanlardan, nede hayattan pek bir beklentim olmady. rne?in, belki benim iyilik yapty?ym, arayyp sordu?um, hediyeler verdi?im ki?iler oldu ama asla kar?ylyk beklemedim. Hi kimseden ve hi bir ?eyden bir beklentim yok. Ben bir yandan insanlara, hayvanlara ve evreme k

Blk Blk Olmu?uz

Biliyorum ki dergilerden, kitaplardan, internetten ve daha bir ok kaynaktan bilgi edinme imkanym var. Ama ben, dizinin dibine oturup a?zyndan yalan ve gerek dnyayla ilgili faydaly bilgiler ?renebilece?im birisinin olmasyny ok ama ok isterdim. Ysterdim ama nafile... Zira blk blk olmu?

Bu Kadaryna Pes

Ya bir gz atyyoruz, ya ylesine rast geliyoruz ama bir ?ekilde magazin haberleriyle ara syra da olsa kar?yla?yyoruz. Bazen abarty buldu?umuz bazen de uydurma oldu?unu d?nd?mz olaylar kar?ymyza ykyyor. Ama geti?imiz gunlerde st ste iki tane farkly p?me haberi kar?ysynda a?zym ayk kaldy,

Tadilaty Olmayan Yaraly Bir Sevda

Hani hayallerimiz vardy, sen dizime ba?yny koyup uzanyrken salarynyn kokusu ellerimde kalacakty. Hani umutlarymyz vardy, yan yana uyurken dahi ellerimiz birbirine dokunacakty. Hani mitlerimiz vardy, birlikte kek yaparken kek hamurunu tepsiye dkp kapta kalanyny birlikte syyyracaktyk. Hani ryalar

Serseri Gnl?

Yer Ankara, mevsim yaz Lisede okuyan arkada?ymyn daveti zerine drt gn onlarda kaldym. Ylk ak?am evlerinin ordaki parkta yry?e yktyk. Arkada?ym yrrken bana, "Poli, bizim mahalledeki arkada?lary da a?yrsam olur mu? Tatile girdi?imizden beri gr?emedim de," diye sordu. "Tabi a?yr," dedim.

Yeni Aylan Bir Yelken

Iki adym tende, bir adym berinde. Aslynda hibir yerde, nk her yerde. A?k ne gzelmi?, kapyyy almadan gelince. Kapylarymda bir tykyrty olunca biliyorum, ne gelen var ne de giden. Duvarlarymy yikyyorum, pencereleri yakyyorum, sy?masyn a?kym odalara. A?ky lememek ne gzelmi?, evimi kapysyz byra

Anneniz Gibi Olsaydi

Kimi kyzlar babalaryyla ok iyi geinir, "e?imin de babam gibi olmasyny isterdim" derler. Kimileri babalariyla sorun ya?ady?yndan babalary gibi erkeklerden uzak dururlar. "Anasyna bak kyzyny al" szu ne kadar geerli bilinmez ama hi "babasyna bak o?luna var" gibi bir sz duymamy?yzdyr. ?imdi merak

Son Sz Erkek Syler

Erkeklerin kullandy?yna ?ahit olunmu?, kalypla?my? ve gnmze kadar gelmi? bir szdr "son sz biz syleriz". Demek ki evin reisi erkekler o?unlukla "benim dedi?im olur" demi?ler ve son sz onlar sylemi?ler. Son sz hala beyler sylyor arkada?lar. Hatta ?ahit oldu?um kadaryyla bir bey di?er a

Hyrsyzlyk

Akylly, dikkatli, anlayy?lu, esprili, kibar ve maddi durumu ok iyi olan bir arkada?ynyz, insanlaryn paralaryny alyyor olsaydy ne d?nrdnz? Ynanyn ok zgnm. Bu ilk yada ikinci hyrsyzlyk olayi de?il. Etrafymdaki arkada?larym iki ayda, be? kere hyrsyzlyk olayy ya?adylar, kurbanlardan biri beni

A?lamak Gzeldir

Glmenin, glmsemenin, ne?eli hissetmenin yerini birden sessizlik alyverir, bizler farkynda olmadan. Sevincin dahi kyymetini bilmek gerek, de?erini korumak gerek. Mhim olan bu gelen sessizli?e de "ho?geldin" diyebilmek. Ortalyk sakinle?sin biraz, beynin ihtiyalaryndan biridir sessizce d?nmek. S

Zararly ?eyler Neden Caziptir?

Biliyorum ki insan kendisi isterse, bazy ?eylerin nne geebilir. Yanyndakiler ona kt rnek olsalar dahi o kendi haddini bilip kendine hakim olabilir. Madem bu hal byle, benim de kolayca bu durumu a?mam gerekiyor. Ama ya kendime laf geiremezsem? Mesele: sigara. Kokusu rahatsyz eder beni, o

Acy Olmazsa Olmaz

Arkada?ymyz bizi arkamyzdan vurur, yre?imiz acyr. Sevdi?imiz bizi aldatyr, iimiz acyr. Ailemiz bizi anlamaz, dostlar halimize acyr. Kirada otururuz, ev hayallerimiz acyr. Yavrumuzu kaybederiz, ci?erimiz acyr. Yalan syleriz, vicdanymyz acyr. ok konu?uruz, enemiz acyr. ok gleriz, karnymyz; ok

Onlarca Fayda Bir Arada

Aslynda sa?lykly olmak artyk neredeyse tamamen bizim elimizde. Hele de ?u egzersiz yapma olayy. O kadar gzel faydalary varki. Hadi kilo kontrol ve vucudu ?ekillendirmeyi bir kenara byrakalym, cilt ve sa gzelli?i iin bile egzersizi nermek mmkn. ok daha ho?uma giden di?er bir yany ise strese

devsiz Tatil

Ne zaman yil ierisinde bir haftalyk yada daha uzun bir sre tatilimiz olsa, tatilde bitirmek zere verilmi? devlerimiz oluyor. Bayram tatili iin ?imdiden btn devleri verdiler. ?ikayetim yok, devlerden ok yararlanyldy?yny d?nyorum. Ama devsiz bir tatil nasyl olurdu merak etmiyor da de?ili

?ren ?ren Bitmiyor

Yenice farketti?im bir?eyi payla?mak istedim. Hayattaki bilgileri ?ren ?ren bitirmek imkansyz. Allah´yn ilminin synyrsyz ve sonsuz oldu?unu biliriz fakat birka gne kadar ?ahsen hi bu derecede kavrayamamy?tym. Beynimiz ne muhte?em bir kapasiteye sahip. Bilgiyi ykledike daha da kuvvetleni

Biti?ler Ynsany Bitirmemeli

evrede gzlemledi?imiz, duydu?umuz ve tespit edebildi?imiz kadaryyla biten ili?kiler zannedersem ba?layanlardan daha ok. Efendim, sevdanyn iinde yalan varsa, o?unlukla biter. Aldatma varsa, basbaya?y biter. ykar varsa, yine biter. Ylgisizlik varsa, elbet biter. Kaba kuvvet varsa, er ge bite

Dualara Cevap

Hepimizin umutlary, dilekleri, hayalleri, dualary var. Bazy anlar olur, dile?imiz gerekle?ti?i icin seviniriz. Bazen, ne zaman gerekle?ecek diye bekleriz. Bazen acaba hi gerekle?meyecek mi merakyn da kalyryz. Daha dn bir kapyda asyly oldu?unu grd?m ve okudugum bir sz o kadar ho?uma gitti ki

Lazer Yle Gz Ameliyaty

Her ameliyat gibi lazer ile gz ameliyaty da olduka byk bir risk. Bir gz doktorunun muayenesinden geip onun verece?i karara bakaca?ym. Fakat sizin evrenizden ve tanydyklarynyzdan grme bozuklu?undan dolayy, lazer ile gz ameliyaty olanlar var my? Nasyl gemi?? Sormak istiyorum. Gzlk kullanym

Affola

Sen aken biz tok yattyysak, sen a?larken biz gldysek, sen yplakken biz giyindiysek, sen susuzken biz suyu horca harcadyysak affola. Sen muhtaken biz pe attyysak, seni susturup biz konu?tuysak, sana laf syleyenlere kar?y seni koruyamadyysak, seni kk grp kendimizi byk grdysek affola.

Biri Gider Biri Gelir

o?unlu?umuz bilgisayar operasyon sistemi olarak Windowsu kullandy?y iin, Windows lkesiyiz diyebiliriz. Macintosh sistemini kullananlar ok nadirdir. Windowsu be?enerek kullananlardanym. 94, 95, 98, 2000 ve ME versiyonlary derken, XP ykty. ok ho? bir dizayny ve kullanycyya ynelik kolaylyklary d

Besin Zehirlenmesine Dikkat

Mutfaktaki bayanlaryn dikkatine! Besin zehirlenmesini ele alan bir konferansta bahsettiklerine gre, orta aply bir ara?tyrma yapylmy?. Evde, ki?ilerin kendi hazyrladyklary yiyeceklerden zehirlenme oranynyn, dy?aryda, lokanta ve restoranlar da yiyenlere gre daha yksek oldu?u ortaya ykmy?. Bu d

Hele Bir Evet De

Karde?im bir futbol hayranydyr. Hem arkada?laryyla oynamaya, hem de ma lary izlemeye bayylyr. Ynternetten Roberto Carlosun, Cristiano Ronaldonun, Ronaldinionun gol hareketlerini izleme de bir numaradyr her halde. Sayesinde ben bile bu adamlaryn isimlerini ?rendim. Hatta elinde olsaymy?, bana fu

Ders aly?ma Tekni?i

Farkly farkly tekniklerle ders aly?ylabilir. Sesli okuyarak, yazarak, ezberleyerek, vs. Peki siz nasyl bir strateji nerirdiniz? Elbetteki anlama a?yrlykly olmasy en mantyklysy. Fakat hangi yntem en iyi ?ekilde anlayarak aly?mamy sa?lar? Fikirlerinizi payla?manyz beni mutlu eder.

Sanal Kitap

  Unutuluyor yavaş yavaş kitap yapraklarının ve mürekkebinin kokusu. Kulaklar gittikçe sayfaların hışırtısını daha az duyuyor, eller gittikçe sayfalara daha az dokunuyor. "En iyi arkadaşımız" dediğimiz kitaplar hakkındaki son araştırmaların birisi H

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)