Tüm Kategoriler


Sayfalar

polyanna' Profili


Toplam Yazıları: 92
Toplam Görüntülenme: 19528
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

polyanna Son Yazıları

Sen

Ynsan bom bo? bir kalple ba?lamady ya?amaya, sevme olgusu yerle?ikti zaten, ama bir yerlerde bir "sen" katyldy hayatyna. Senin katylmasy demek, onun sen harici herkesi syradan, seni zel grmesi demekti. Daha do?rusu kalbine kalbinin zel gelmesiydi. "Sen" tm zamanlara ta?ynabilirdi ve herkes sen(e

Omuz Omuza

Az nce yeni takvimi astym duvara, elimde bu senenin son takvim yapra?y. Geip giden zamana kar?y olan hislerim bir saniye ncesine hissettiklerimden ok da farkly de?il; ne fkem, ne hznm, ne de kyrgynly?ym var. O hep akyyor zaten ve hafyzalara yy?ylyyor, alnymyza yazylyyor.aly?mak nasyl zor

Bu?ulu Cam

Savurganly?yn penesine d?tm d?ece?im. Hayata tutundu?um ipin ucu elimden katy kaacak. Mutlu etmeyi mi beceremiyorum, yoksa sevmeyi mi beceremiyorum, karamsarla?yyorum. ok mu fedakrlyk gerek, yada ben bencil birisi miyim, hatta ok mu kaygysyzym, tedirginle?iyorum. abuk mu pes ediyorum, ok

Kayyplardasyn 8

Tertemiz tebessmlerle yzne bakyp Allaha ?kretmek istiyorum. Huzur ve mutlulukla gzlerimizi kapayyp, huzur ve mutlulukla gzlerimizi aalym istiyorum. Seni sen gibi grmeyi, sana sen gibi de?er vermeyi, seni Allahyn ryzasyyla Allahyn huzurunda hellim olarak sevmeyi istiyorum. Sana muhabbet dol

Gl Yanym: Tutma Beni!

?imdiye dek her d??mde beni tutu?un iin, her a?lamamda beni susturu?un iin ve her boyun e?i?imde bana destek olu?un iin te?ekkr ederim gl yanym. Ama bu gece zayyf yanym hykyryklara bo?ulup a?lamak istiyor. Bu seferlik bana dokunma, byrak yykylayym, byrak biteyim, tkeneyim. Byrak! Yansyn

G Yetene Kadar

Belki de insan seviyor, seviyor seviyor. Ve yle bir an geliyor ki; sevgi iin ilgi ve alakayy esas alma kysmyny gei?tiriveriyor. Sevgi da?arcy?y klyor, sevmeye doyuyor. O an i?te belki ele?tirmeye ba?lyyor. Hata aryyor, kusur aryyor. Grmedi?i ?eyleri gryor. Batmayan ?eyler yeni yeni batyyor

Nefes Adedince Umut

Gne gzel ba?lady?ynda hayat gzeldir insana. Bir yudum iyilik yapar kendine; glmser. Gzel ?eyler d?nr ve gzel ?eyler ister sevdikleri iin. Hava gzel gelir, yol gzel, insanlar gzel. Komik gelir kula?a bunca gzellik, hatta sama bile gelir, nk irkinlikleri grmek gzellikleri grmekt

Yindeki Uyuyan Gzeli Uyandyr

Bir ?eyler bildi?ini zannetti?i iin ?renmeye d?man olanlary, ba?kalaryny mutlu etmeye aly?yrken ilerindeki kendilerini ihmal edenleri, de?i?ime ayk olup da "artyk ben de?i?meliyim" diyenleri, yada rast gele kitaby eline alan herkesi uyandyrmak iin hazyrlanmy? bir kitabyn ady; Yindeki Uyuyan

Sen misin Yardym Eden?

Hangi okul yada kurs olursa olsun, ?rencilik de, ?retmenlik de meziyet istiyor. Bir gn oturmu? src adayy bir ka arkada?la muhabbet ediyoruz. Birazdan di?er bir arkada? ve direksiyon hocasy yanymyza geldi. Hocasy ba?lady arkada?a takylmaya, "Anlatayym my, anlatayym my?" Arkada? da, "Yapmayyn h

Sycaktandyr

Malumunuz havalar olduka sycak. Geen gn kendi kendime sormak zorunda kaldym, "Acaba sycaklar insany sakar yapar my" diye. Dn evde kahvalty yaparken masadaki bo? bir taba?y kenara iteyim dedim. Ama tabak adeta fyrlady ve tabi sonu: tuz buz. Neyse dedim, olur arada. Annemin aferin demesi de bana

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)