Tüm Kategoriler


Sayfalar

polyanna' Profili


Toplam Yazıları: 92
Toplam Görüntülenme: 19530
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

polyanna Son Yazıları

Bulu?sun mu? Bulu?masyn my?

Tam 5 yyl nce ba?lyyor arkada?ymyn hikayesi. Kendisi 13 ya?larynda cyvyl cyvyl bir ocukken, bir arkada?y onu telefonda abisi ile tany?tyryyor. Ve bu arkada?ym ile 18 ya?ynda olan o o?lan telefon aracyly?y ile sohbete ba?lyyorlar. Ayry ?ehirdeler fakat iyi gnde, kt gnde, mutluluklarynda, hznl

Hepimiz Mini?iz

Minik varlyklaryz. Minicik ?eylerden kyrylabilen minik kalplerimiz var. Hayatyn kocaman grn?ne aldansakta, kktr hayat oysa. Mini mini nlklerle ba?laryz ?renmeye. Ama minik hayatlarymyz, minik syralarda ba?lamaz. Ne zamanki o minik syralardan geer, tebe?irin kokusunu duymaz oluruz, o zama

Te?hisi Basit nk Durum Geici

Gn getike belirli szcklerin manasyny daha iyi ke?fediyor insan. nceleri rast gele kullandy?ymyz kelimelerin, zamanla o kadar da basit anlamlar ta?ymady?yny anlyyoruz. zellikle de insanlar arasy beraberliklerde kullanylan kavramlaryn ?ekilden ?ekile girer oldu?undan haberdaryz. A?yrly?yny kayb

Sabyr

Sabryn ne oldu?una de?inelim istedim bu gn. Neye sabyr deriz, sabretmek nasyl olur; zetle bakalym. Sabyr ncelikle iyi bir huydur. Misal, fkelenmemek sabyrdyr. Beklemek ve mit etmek sabyrdyr. Sevmedi?imiz bir ?eye dayanyyorsak sabrediyoruzdur. Acyya dayanmak ta byle. Oruluyken aly?a dayanyyor

Yalnyzlyk Yalnyz Kalsyn

Nasyl da d?rm? gnler bizi yorgun. Eller yorulmu?. Yrek yorgun. Kalem yorgun. Ady hzndr duygu nehirlerini dolduran berrak suyun. Etraf karanlyk ?u an, havada hafif toz duman. Rzgary sarmy? bir hazan. Ah bir g bulsam da, yy?ylyp kaldy?ym yerden kalksam. Kendimi kendime byraksam da artyk dik

Benden Sana Emanet

Kalypla?my? szcklerden kurtardym kendimi. Zaten her kalyptan ayny anlam beklenmemeliydi. Kaybettiklerimin arasyndan ykardym sevgimi. Yoklu?una dayanmak kolay gzkse de, niye yok olasyn ki sebepsiz yere. Ben bile kaybetmi? olabilirim seni. D?ndm de, seni bulaca?ym yer belli. Belki ben bulmak i

Onu Susturamayyz

Sessizli?i biliriz. Kyymetinin ne oldu?unu da. Sessizl?in faydalaryny da biliriz. Sessiz olmayy da. Susmasyny da biliriz. Susturmasyny da. Peki neyin grlts bu? Nedir bu susmayan? Anlat anlat bitirilemeyen, dinledike zevk veren, okuduka co?turan, ama yine de fke olu?turmayan. Bu ses de neyin

Sade Gecemin Sessiz Ss Ol

Bu geceyi sessizlikle ssledim sayende. Usulca Aya kstm, yyldyzlara nazlandym, olur da acylarym diner diye. Yinde senin oldu?un gnler nasyl bu kadar gzel, d?ncelerimi me?gul edi?in niye bu kadar tatly, merak ediyorum. Sz geiremesem bile, artyk yre?ime kyzmyyorum. Beni dinlemedikleri iin,

Grnd? Kadaryny izelim

Bir izimde anlatalym bu sefer sevgiyi. Noktalaryn birle?ti?i yerde, bo?luk olmayan bir ?ekil olsun bizimkisi. Ne olurdu lmek gerekmeseydi zmek iin sevgiyi? Geri znrl?nden de emin olunmuyor ki. Bir trl sayylarla, ?ekillerle, sembollerle anlatamadyk gitti. ieklere benzetsek, arylaryn

Yz Yfadeleri Yazyya Dklrse

Yazylaryn konu?tu?u bir ortamdayyz. Ama yalnyzca yazmyyoruz. Virgller, parantezler, iki nokta st steler, tyrnak i?aretleriyle de glyoruz, kyzyyoruz, a?lyyoruz, dil ykartyyoruz, gz kyrpyyoruz. Peki, bu ?ekillere aly?ynca neler olaca?yny d?ndk m? Ben not defterlerimde bile cmlelerin sonuna

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)