Tüm Kategoriler


Sayfalar

yolcu24_' Profili


Toplam Yazıları: 8
Toplam Görüntülenme: 2491
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

yolcu24_ Son Yazıları

Mavi Kapaklar

Yki gen grdm pazarda. Ellerinde po?et, yerden bir ?eyler topluyorlardy. Baktym ki pet su ?i?elerinin mavi kapaklaryny topluyorlar. Hatta bir tanesi arabanyn altyndaydy, genlerden biri zorlanarak uzandy aldy. Merak etmeme ra?men sormadym, vardyr bir bildi?i dedim kendi kendime ve fazla ilgilenm

Yki Yzllk Yyidir

Yakla?yk on yyldyr sanal ortamyn iindeyim. Bu ortamda Ahmet oldum Mehmet oldum Yolcu oldum. Ynsanlarla tany?tym, reelde tany?ty?ym arkada?larym da oldu. Yakla?yk alty yyldyr da bu sitedeyim. Site gemi?ime bakty?ymda itiraf sitesi oldu?u halde hi itirafta bulunmamy?ym. Evet, sitede bulunan ar

Kk Bir Umut

Dn ak?am Ilgaza iki yolcum vardy. Listeme baktym, gndz kyzymyz satmy? biletleri. Saat 19.00 da 55-60 ya?larynda bir bay ve yakla?yk 60 ya?larynda bir bayan geldi. Ykisinin birlikte olmalary mmkn de?il gibiydi. Bayan havaly, bakymly, gzler fyr dnyor. Amcada bildi?imiz syradan kyl bir vatan

Haksyz myyym ?

Bildi?iniz gibi otobs yazyhanesinde aly?yyorum. Dn ak?am bir vatanda? geldi. Merkezimizin telefonunu istedi, verdim. Saat 22.00 syralarynda yine geldi. Elindeki zarfy gsterip patronunuzla konu?tum bu zarfy Ankaraya gnderece?im dedi. Adamyn derdi zarfy Ankaraya gndermek, ama byk takylyyor

Ss Balyklary

Biti?i?imizdeki nakliyecinin japon balyklary ile dolu bir akvaryumu var. Ev nakliyesi i?i ile ilgili aly?tyklaryndan srekli i?yerinde bulunamyyorlar. Bu nedenle balyklary beslemek de bana kalyyor. Kapyyy aty?ymda beni gren balyklar akvaryumun belli bir k?esine toplanyp yem istiyorlar ben de ver

Yktidar Yalakalary

12 Eyll 1980 askeri darbesinin do?al sonucu olarak sindirilmi? sesini ykseltemeyen sorgulamayan aman benim ba?ym belaya girmesin de ne olursa olsun tavryyla kaderci bir millet olduk. Darbe sonrasy ANAP (Anavatan Partisi) belirgin bir o?unlukla iktidar oldu. Syrasyyla DYP (Do?ru Yol Partisi), RP (

Camdaki Ka?yt

Bilindi?i gibi havalar so?udu ve kapylary kapatmak zorunda kaldyk. Ancak insanlar yaz ayyndan aly?kanlyk gere?i kapyyy ayk zannederek dmdz ieriye girmek istedi?inden (hele birde gzlkl ise kaynylmaz oluyor)kapy camyna arpyyor. Kapy camy kalyn oldu?unda ?imdiye kadar kt bir kaza ya?anmady.

Bu da Benim Cezam

?leden sonra ba?layyp gece on ikiye kadar aly?ty?ym i?yerinin biti?i?ine akvaryum evi ayldy, daha do?rusu petshop. Be? ay nce ?ehir iinde olmasyna ra?men koca koca cins kpekler kapy nne ba?lanmaya ba?landy, haliyle kpekler etrafy kirletmeye ve olumsuz grntler olu?turmaya da ba?ladylar. B

Sayfa Gezinme: 1 (All)