Tüm Kategoriler


Sayfalar

Turkcan' Profili


Toplam Yazıları: 8
Toplam Görüntülenme: 1604
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Turkcan Son Yazıları

Msn de Flrt

A?k ?arkylaryndaki yalanlaryn kurbanlaryyyz hepimiz... Ynsanlar melek de?ildir ve rumuzlary melek anlamyna gelen angel bile olsa kadynlar hi melek de?ildir.Dnyanyn sandy?ym gibi temiz, gvenilir ve ya?amaya de?er bir yer oldu?una dair inancymy yitirdim. Erkekler iin: amacymyz kyzla flrt etmek,

Gz Yumma Sessiz Kalma!

Ba?bakanly?yn hazyrlatty?y bro?rde, aile ii ?iddet konusuna yer verilmi?. Fiziksel ?iddetle ilgili konular zaten bilindik ?eyler... Ben psikolojik, cinsel ve ekonomik ?iddetle ilgili konulary aktaryyorum size: Szl- Duygusal- Psikolojik ?iddet: Ba?yrmak, kfretmek, tehdit etmek, korkutmak,

A?ky Ba?ka Yerde Arama

O kadar ho?uma gidiyorduki syleyi?i... Ona adyny sordum yeniden; "Simone" dedi. Simone ...Cennet tepesinde oturuyorduk. Ayvalyk krfezi ayaklarymyzyn altynda... Beni seviyor musun? dedi. Cevap vermedim. "Bana a?yksyn sen" dedi. "A?ky ba?ka yerde arama , ben a?kyn ta kendisiyim" dedim. Ba?yny omu

A?k Olsun

Son zamanlarda a?k zerine okudu?um acyly yazylar, bu konuda yazy yazmaya itti beni. Cinsiyet farklyly?y usuz bucaksyz bir ma?ara gibi. Bazy ?eyleri ke?fedelim. Kadynlar ili?kilerini sohbet ederek ilerletiyor. Erkekler ise beraber yapylan etkinlikler sayesinde ba?lanyyorlar. Kadynlar hem anlayy?; h

Dnya Sorunlary

Dnya sorunlaryyla hi ilgilenmiyoruz. Yakyn evremize ?yle bir bakalym: Ege Denizi: Dnyanyn en sorunlu denizi Baty Trakya: Avrupada i?nenen azynlyk haklary Kuzey Yrlanda: Bir etnik ve din milliyetilik sorunu Bask Blgesi: Yspanyada ayrylykylyk sorunu Korsika: niter

Krd?m

Aklyma gelen bazy dnya sorunlaryny syraladym. Me?er ne ok sorunumuz varmy?: Alyk, AIDS, arylar lrse, ay kimin? Bireysel silahlanma, dikkat! sular kesiliyor, hava kirlili?i, ekolojik denge, evsizler, ysynma, beyaz e?ya, iftiler ve tarym, enfeksiyon hastalyklary, insan haklary, insan kaak

Ah Gzel istanbul!

Ystanbulun fethini nasyl da tersyz etmek istiyorlar bilseniz. New York Timesda bir yazy ykmy?. Dany?tayyn iptal etti?i plany biliyorsunuz. Bundan 2 yyl nce pazarlamaya ba?lamy?lar gzel ?ehrimizi. Kltr, turizm, finans, ticaret ve hizmet merkezi olacakmy?yz. Bu yazyya dayanarak yapty?ymyz ta

Marjinal

Eskiden marjinal tipler; kenardakilerdi. Farkly ve syra dy?y olanlar, ?imdilerde ortalama bir insan tipi haline dnverdi. Marjinal olmak iin bir yerlerini yyrtan ki?ilerle doldu evremiz. Hyristiyanly?a zenenler, trban takmakla Mslman oldum zannedenler, seksle a?ky birbirine kary?tyranlar, zen

Sayfa Gezinme: 1 (All)