Tüm Kategoriler


Sayfalar

lal-' Profili


Toplam Yazıları: 90
Toplam Görüntülenme: 30131
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

lal- Son Yazıları

Ady Bende Sakly

Rehabcenter ve Pi Grup ara?tyrma ?irketi yapty?y bir ankette engellilere baky? aysyny arastyrmy?. Ankete katylan erkeklerden yzde 40.58i "Engelliyle duygusal ili?ki ya?arym ama evlenmem", kadynlaryn ise yzde 21.72si "duygusal bir ili?ki ya?amazdym" cevabyny vermi?. Bu arada kadynlary kutluyoru

Irk nemli mi?

Amerika tarihinde ana partilerden birinin ba?kan adayy olmayy ba?aran "Ylk siyah" olan Obama, ba?kan adayly?y nseim srecini galibiyetiyle noktalady. Peki, ABD siyah ba?kan seer mi? Siyaset bilimcilerine gre, hayyr. Beyaz semenlerde, yrk hla nemli bir unsur olarak grlyor. Almanyada ise

Yki ?ey

Bugn bir arkada?ym bu maili yollady bana, cok ho?uma gitti ve sizlerle payla?mak istedim. Ya?ama anlam ve boyut katan iki ?eyin nemi. Yki ?ey Kalitesiz Ynsanyn zelli?idir:1-?ikayetilik 2-Dedikodu Yki ?ey zmsz grnen problemleri bile zer : 1-Baky? aysyny de?i?tirme

Anket

Bu anket sorum erkeklere. Bir kadyn tarafyndan tecavze u?ramak sizi korkutur mu? 1.Tecavz eden kadyna gre de?i?ir. 2.Hayyr, korkutmaz. Hatta ho?uma gider. 3.Evet, korkutur. Neticede namus meselesi. 4.Ben fikirlerimi ?yle dile getireyim:... 5.Benim iin syradan bir ol

?iir Gibisi Var my?

Ya?adyklarymdan ?rendi?im bir ?ey var:Ya?adyn my, yo?unlu?una ya?ayacaksyn bir ?eyiSevgilin bitkin kalmaly plmektenSen bitkin d?melisin koklamaktan bir ie?iYnsan saatlerce bakabilir gkyzneDenize saatlerce bakabilir, bir ku?a, bir ocu?aYa?amak yeryznde, onunla

Fetva

27 Martta Endonezyada dzenlenen Dinler ve Bary? Konferansyndan; "E?cinsellik Yslamda caizdir" fetvasy ykmy?. Pek ok Yslam uzmanynyn katyldy?y toplantyda, Kurandaki Hucurat Suresini esas aldy?yny ve e?cinselli?in yalnyzca ?ehvetten kaynaklanmady?yny, e?cinselli?in Allahtan geldi?ini, do?al o

Hey Gidi Ynsan!

Bir Japon kadyn 89 yyl, bir Botswanaly kadyn sadece 39 yyl ya?yyor. Rusyada yylda 12 binin zerinde kadyn aile ii ?iddeten hayatyny kaybediyor. inde 44 milyon kadyn kayyp. 2002 idamlaryn yzde 81i ABD, in ve Yranda gerekle?di. ABDde her inek iin verilen gnlk 2,5 dolar sbvansiyon Afrikanyn

Evlen Dayak Yeme

Aile iinde ?iddete maruz kalanlary koruma yasasy olarak da bilinen 4320 sayyly "Ailenin Korunmasyna Dair Kanun" 1 Martta yrrl?e girdi. Yasa, her ne kadar aile iinde kadyny ?iddetten korumak amacy ta?ysada, bu yasaya gre "Aile olmayan" yani resmi nikah iinde olmayan kadynlar, ?iddetten korunm

Sevdi?im Yazylar

Bir "Adam" yazyyor. Erkek bakymly kadyn ister. Tersini syleyen tek adam bulamazsynyz. Karysy bakymly olunca kyskanan adam, bakymly alymly kadynlara bakmaktan geri kalmaz. Erkeklik, nne geilemeyen bir takym hayvansal igdler ve zentilerle dolu. Cinsellik bizim iin nemli. Kadyn ekici

Devlet Baba

Gaziantepde bir aile, 4 ocuklu. Baba asgar cretle aly?yyor. Malum, drt ocuk ve asgar cret, geinmek zor. Buraya kadar ola?an dy?y yada haber niteli?inde bir ?ey yok tabiki. Taki ailenin en kk bireyi olan 18 aylyk Yasinin "Langerhans Hcreli Histiyositozis" diye adlandyrylan ve nadir grl

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (All)