Tüm Kategoriler


Sayfalar

portakalcicegi' Profili


Toplam Yazıları: 16
Toplam Görüntülenme: 4131
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

portakalcicegi Son Yazıları

Hayatymyzda nem Verdiklerimiz...

evremdeki insanlary gzlemledi?imde kimsenin kendinden ba?kasyny d?nmedi?ini gryorum. Elbette herkesin ok ok byk problemleri var ve herkesin sorunlary kendine gre. nk dnyada sadece kendimizi d?nyoruz, aslynda farkynda bile de?iliz ne kadar ?krsz oldu?umuzun. yle insanlar var ki

Ben Kimim? Yeter!

Y?te bu kadar basit her ?ey, insan kazanmak zor ama kaybetmek bir o kadar kolay. Kendimi bo? bir kuyuda yapayalnyz hissediyorum. Sanki y?lyklarymy hi kimse duymuyor. Karanlyk sessiz rktc ve so?uk Hayata neresinden tutunaca?ymy bulamyyorum. Sevsen ayry dert unutsan ayry ok yykyldym hayatta,

Hep Ben!

Bu hayatta herkes her ?ey bo?. Hi bir zaman ba?kalaryny d?nmeyeceksin hayat felsefen Hep ben, hep ben! olacak. Ben de kendime, Bu insanlar neden hep kendilerini bu kadar ok d?nrler? diye sorardym. Me?er mutlulu?un forml oymu?. Hi kimseyi d?nmemek, hibir ?eyi kafana takmamak, insan

Cildim Bozuldu

Arkada?lar, benim cildim normalde ok dzgn ve przszd. Ama son zamanlarda sivilceler ykmaya ba?lady. O przsz cildimden eser kalmady adeta. Bu nedenle de ben bunalyma girmek zereyim. Ne olur i?e yarayanyndan gzel bir neri...

Seviyorsan Hissettir

Seviyorsun ok seviyorsun. U?runa her ?eyinden vazgeebiliyorsun. Peki, neden onun mutlu olaca?yny bile bile bir sz belki bir kelimeyi kyskanyyorsun ondan? Neden zamanynda ok de?erli olan sen, zamanla de?erini kaybediyorsun? Artyk yoruldum bu sevdayla u?ra?maktan mutsuzluktan huzursuzluktan yorul

Karma?yk Duygularyn Esiriyim

ok seviyorum diyorum, sevgimden ok eminim diyorum; ama kafam kary?yyor yle anlar geliyor ki, do?ru mu yapyyorum bilemiyorum? Beni seven annem, beni zmemek iin elinden geleni yapan bir tanecik babam bu yaptyklarymy hak ediyor mu? Sadece kendime zarar veriyor bu d?nceler onun dy?ynda her ?ey ay

Yalanyn Bilanosu

Ynsan yalan sylemek zorunda byrakylyyor! ?ahsen ben yalan sylemekten hi ho?lanmyyorum, hi beceremiyorum da ama mecbur oldumu mutlaka syleniyor. Ne kadar yanly?... Her?eyi dinleyebilme hissi versen, gerekten kar?yndaki her?eyi anlatyr sana. Ama korku duyarsa ya da senin tepkini tah

Her?ey Unutulur mu?

Zaman bu demi; her?eyi siler sprr. Do?ru mudur acaba? Gerekten her?ey unutulabilir mi? rne?in ok sevdi?imiz bir insanla kavga ediyoruz ama ne kavga; sayyyoruz a?zymyza geleni, bir gn geliyor bary?yyoruz, her?ey eskisi gibi olabilir mi acaba? Bence olmaz, benim iin olmaz en azyndan.

zr Dilemek Byklktr

Gn ierisinde ne kadar kalp kyryyoruz de?il mi? Bazen sinirleniyoruz, gzmz hi bir?eyi grmyor. Sayyyoruz aklymyza ilk gelen hakaret dolu szleri. Sonra elimize bir?ey geiyor mu? hayyr... Aksine elimizdekileri kaybediyoruz o?u zaman. Hani klasik bir sz var; ´´Kalp kyrmak o

Ah Bu Synavlar

Synavlar ba?lady. Sunumum var iki hafta sonra. Btn hafta sonum ona slyt hazyrlamakla geti. Stajda tabiri yerindeyse canym ykyyor. Syrf bu synav stresi yznden evremdeki herkesi kyryyorum. Herkese kt kelimeler kullanyyorum ama mazeretim var i?te, sinirliyim. Gelmesinler stme. Zaten dik

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)