Tüm Kategoriler


Sayfalar

fuoconelfuoco' Profili


Toplam Yazıları: 38
Toplam Görüntülenme: 8629
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

fuoconelfuoco Son Yazıları

Kysa izgi

Yimdeki kocamy? ocu?un baston sesleri yanky bulurken odamda, bir ke?ke daha edinmek istemedim. Sadece sessiz kaldym her zamanki gibi, asyl istenmi?likler olmasa da kartlarymda olan kar?ymda, kar?ymda olan ne varsa artyk bende, hayat kadar uzaklarda. Gemi? gemi?te kalyr derler, diyenler bile inan

Eskici Tezgahy

Ayry kaldyk geen zamanyn arasyna syky?tyrylmy? dip notlarynda, uzun srd yolculuk hi ykylmamy? bir sefer olsa da... O kadar yakynken bulamadyk aradyklarymyzy gz nnde sergilenen eskici tezghynda, bir yyrtyk soluk resim gibi sadece hzn anymsatyyor, esen deli poyraz son klleri de savuruyor p

?imdilerdeyim

Islak bir gece daha, co?maktayym yine. Ama de?il bu sefer nedenim belli. So?uk de?il buralary nedense, ?tmyor beni, araya giren mesafeler mi dersin? Silini?in mi? Bitiri?in mi? Bitirmek isteyi?im mi? Ya da lm bu olsa gerek! Hissetmiyorum bir ylyk iklim kalbimde, hyrynym her anym kavga etmekle

zmszsn Zihnimde

Melankolik halim, hznlym, gelme stme bile-bile bak kederliyim. ?i?eler devrilmekte sarsyntylar iindeyim. Penceremden yine rzgr esmekte ayryly?a, saklanmaktayym yata?ymyn altyna rkek, savunmasyz bir ocuk gibi ve nasyl titriyorum yalnyzly?yna inan bir bilsen. Anlamyyor kimse bendeki yiti

Sende Bitecek

Ba?ka bir sabahy istemedi?im gnden bu gne yyllar kataryn arkasyndaki vagonlar gibi dura?ymdan gemekte ve iimde byyen yalnyzlyk a?y?y sarho?un iten a?lamalaryna saryly, gzlerinde terkedilmi?li?in verdi?i acyyy saklayan yetimin, dinmez yrek syzysyna kesilmi? biletim. Bazen bir soluk y?y?a bak

Gzlerinde Kalayym

Uzaklara baktym gremedi?im kadar uzaklara, o kadar kk kalmy? ki umutlar, i?te uzakta olan yok olanlar. Bir derdim var bile diyemiyorum artyk, nasyl bu denli sus kalmy?ym. Konu?muyor bazen grmyorum bile ve anlamyyorum, anlatamyyorum. Garip! Nasyl da?ylmy? bir yapboz her parasy, kayyp hayatyn t

Sende Ben, Bende Sen

Duraksama anlarymyn kyryk dkk cmlelerinin arasynda, anlam verilmeyen ama bende her daim manasy derin olansyn, kimse bilmese de dalyp gitti?im bo?lukta anymsadyklarymy hep hi bir ?eyle bitirdi?im o derinlerde olan. Bir yanymy sararken di?er yanymda kabuk ba?lamy? yaramy ka?ytan ve yyrtarcasyna

Yntihar Halimsin

Yanly?ymsyn sen benim yalnyzym, kay?ym bir intihar halim, kyryk kadehimsin, blnm? uykum, her daim hasta yre?im bir bilmedi?im syzysysyn. Kangren olmu? dn?m yok ya gideceksin ya gidece?iz, her halinde sensizlikle sevi?ece?im, bir intihar halimsin kim bilir ne zaman damarymdan dklecek. Ssl

Satyrlarda Kalmaly

Kuzgunlaryn sesinde bir alaca karanlyk gzlerin lo? grdklerinde her sahteli?e delice sarylaca?yn vurgun yemi?li?inde, anlayamazsyn bunu satyr-satyr kendini iinde bilmedike. ?imdi bir gri hayat ya?amanyn alacaly sahteliklerine tercihim olmu?sa yargylamanyn bana ne hkm geer ki ben siyahy sevmi?

Biraz Daha

Sicim sicim ya?an bir taneden br taneye okyanus ta?yran, zelzele zerine zelzele bak kalmaz tek ta?yn ta?yn stnde. ?imdi yykylma zamany byrak sahte g oyunlaryny. Neysen o sun arkada?, virane ve harap, bitap, d?knsn yine Saklan kuytulara, ykma tekrar gn yzne. Solgunsun arkada?, yoksa

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 (All)