Tüm Kategoriler


Sayfalar

widely' Profili


Toplam Yazıları: 48
Toplam Görüntülenme: 15816
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

widely Son Yazıları

Paayy Kurtarmak

Bir ka gn nce araba aryza yapty. mraniye´de bir tamirciye byraktym, isim vermiyorum reklama girmesin diye. Neyse pek aly?yk olmady?ym bir ?ekilde yani yryerek otobs dura?yna gittim. Millet nasyl toplu ta?yma aralaryna biniyor az izleyeyim de bilgim olsun dedim. Oturdum dura?a Beykoz ot

Ysyanym A?ka De?il

Ben neden a?yk olamyyorum diye d?nyorum zaman zaman. Bir ok kez a?yk olmanyn e?i?inden dndm. Nedenlerini kysaca syralamak gerekirse; gecenin on ikisinden sonra alan her telefon beni sinir eder, hele arayan bayan arkada?ymsa. Gereksiz onca laf, A?kym napyyon? "Uyuyorum!" dedi?inde kser A

Az ama z

Kadyn i? hayatynda ne ister? Kadyn ya?ady?y evreden ne bekler? Nasyl bir e? ister? Asyl soru ise ?u; kadyn yatakta ne ister?

Uzay a?yna Do?ru

Yyl 2009, Uzun yyllar nce bu gnlerin gelece?ini hayal bile edemezdik. Ancak filmlerde grrdk; Yyl 2015 evrenin bilinmeyen bir sisteminde koloni kurduk! ya da yyl; 2016 dnya uzayly istilsy altynda! gibi. Aradan onca yyl akty geti biz ne o medeniyet ve uzay a?yny yakalayabildik ne de dnya

Hem?erim; Memleket Nire?

Sorun bir de?il ki anlatalym; Bir gn bir uyandyk mezarda emekli olaca?ymyzy duyduk. Sonrasy elektrik, do?algaz zam furyasy ba?lady. Dnyanyn en pahaly benzinini kullanyyoruz kimsede ses yok. Yyllaryn ba?rts, trban kimli?ine sokularak ba?ymyza kakyldy, ?imdilerde din istismary zirveye ykmy?

Din Cambazlary

Bazylary iin gayet normal bazylary iin garip gelecek ama bu haber gerek; me?hur Ysmail A?a Cemaatinin nde gelen ismi medyatik fotojenik din limi syfatyyla dola?an Cbbeli Ahmet Hoca Efendi demi? ki, damacana ile seks kk gnahtyr insanlaryn nikh yolu ile evlilikleri helaldir bunun dy?yndaki

Yazyn Gelmesiyle

Kafam her zamankinden gzel. Neden-niye diye sakyn sormayyn, bende bilmiyorum! Hava ok sycakty Ystanbulda. Temizlik ev i?leri derken ak?am saati indim deniz kenaryna. Bir ka olta atyp, bir ka bira derken ak?amy ettik yine. Yaryna Allah Kerim ama ?unu not olarak syleyim: Yaz geldi mertlik bitt

Kk Ysteklerim

Ystemek ba?armanyn yarysy ise bende bunu baz alarak ?yle diyorum; Cinayet, tecavz, terr, tre, gibi kavramlar kalksyn istiyorum. Dinler arasynda ayrymcylyk yapylmasyn istiyorum. Ynsanlaryn hepsi bir birini sevsin istiyorum. Dnyada alyk bitsin istiyorum nyargy kavramynyn insanlaryn bellekle

En Etkili Yalan

Son zamanlarda bakyyorum a?k yazylary fazlaca yer kaplyyor sitede. A?kyn koca bir yalan oldu?unu yazan da, ya?ayan da ok iyi biliyor aslynda. Buna ra?men kendilerini kandyrmaya devam ediyorlar. Ynsanlaryn bir birlerini kandyrmasynda ki en kysa ve en kolay yol sadece "seni seviyorum" demek. Seviyo

Yorum Size Kalmy?

Tre ve namus cinayatleri genelde ara?tyryldy?ynda Yslam lkelerinden ykyyor. Gazete okurken dikatimi ekti: Yemende tre ya da namus cinayeti de?il, herhangi bir kadyn cinayetlerinde, olaya "kaza" deniliyor. Hatta olay yerine polis bile a?yrylmyyor, entersan de?il mi? Her yyl; Pakistanda 200-

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)