Tüm Kategoriler


Sayfalar

kill_me' Profili


Toplam Yazıları: 149
Toplam Görüntülenme: 47577
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

kill_me Son Yazıları

Depresif Kyz

nceki yazymda da belirtti?im gibi diyete ve spora ba?ladym. Tam bir ay oldu ve ben sadece drt kilo verebildim. Sanki gram gram gidiyor bu meret. O kadar ok sykyldym ki... Diyet ve spor yapmaktan iime gyna geldi. Biliyorum yava? ve sa?lykly kilo vermek en ideali. Ama kiloydu, diyetti, spordu derk

Diyet, Spor ve Plates

Hayatymyn her dneminde hep ideal bir ldeydim... Ta ki kk o?lu?umla tany?ana dek. Sa?olsun beni ideal lmn yanyndan bir fyrlatty ki sormayyn. Sonu; XL. Peki ben ne yapyyorum: Diyet... Ne zormu? diyet yapmak. Amanyn her daim kilolu olup da diyet yapanlary ?imdi anladym. Resmen diyet man

Bu Sefer Kysa

Evet, millet! Ben tekrar yazmaya karar verdim. Korkmayyn bu sefer ki yazym di?erlerine nazaran ok kysa. nk ne yazmaya ne de uzun uzadyya okumaya mecalim yok. Kanymca ya?landym. Evlendim, bebe?im oldu stne bir de hastalyk hastasy bir bayan oldum. mr boyu benle ya?ayacak ve mr boyu da ila

Kyna Gecesi Kefal Gecesi

rfmzde detimiz de kyna geceleri bir gelenektir, de?il mi? Yalnyz bizim memleketin kyna geceleri bir tuhaf. Daha 4 sene nce fark ettim, bu ilgin adetleri. Ystanbulda kalmamy? ama Yzmit de devam ediyor. Bizim akrabalaryn yarysy orda oturuyor. Neyse efenim konuya dalayym bir an evvel, sizi bun

Avrupa De?il Anadolu Yakasy

Avrupa Yakasynyn, bizim evde ki versiyonu Anadolu Yakasy: Ba?rolde ben ve ailem. Diyeceksiniz ki nasyl? Hemen yanytlayyvereyim; bilirsiniz siz sevgili arkada?larymy, asla merakta byrakmak istemem. ?yle ki, Avrupa Yakasy dizisi, bizim tarafta Anadolu Yakasy oluyor, bizde ailecek diziye kk saldy?ym

A?k da Takylmy? Kariyere

Kariyer olmadan a?k olmuyormu?. "Seni seviyorum ama niversite mezunu de?ilsin. Kalifiye olman gerekiyor, benim yanyma yaky?man iin." A?k dklm?, ince hayat satyrlaryna... Glsem mi, a?lasam my? Daha ncesinde yine bir a?kla tany?my?ty oysa ki, o byk a?ky da syrf kendine layyk gremedi?

Bir Bush Klasi?i

Geenler de bir haber izlemi?tim. Televizyon kanallarynda boy boy gsterilmi?ti. Sanyrym istedi?im kadar zerinde durulmamy?ty. Kanymca gei?tirilmi?ti Bence byk bir olay, byk bir terbiyesizlikti, Mslman alemi iin Bushun, yoktan sebeplerle, hatta yoktan sebep yaratylarak Iraky i?gal e

A?kym, Ben ve Telefon Konu?malarymyz 4

Kredi karty kullanymynda stme yok, hatta ma?allahym var. Kredinin eklisini kullanyyorum. Namy de?er ek-kart. Kullanmasy ok kolay, demesi ok kolay Zaten ben harcyyorum, a?kym demesini yapyyor Geen ayki toplam harcamam 600 ytl.yi a?my?. stne stlk, harlyk da gnderiyor. Atmler sa?

Kara Bahtly Takym: Be?ikta? JK

Hedefimiz ?ampiyonluktu. Ne oldu? Bizi ekemeyenler mi dersiniz, hakemin taraf tutmasy my dersiniz, futbolculary satyn my aldylar dersiniz, artyk ne derseniz diyin; maksat yolumuza ta? koymakty Ne geti ellerine, al i?te ne olduk? Lig ncs ldreyim kendimi bu da yetmezmi? gibi, Sivasta b

Ba?lyk Yok Sadece Ben

Bu bir vedadyr 17.12.2007 tarihli yazymdan sonra siteye bir daha girmedim. Do?um gnme yazylan yazy dy?ynda. Bir karar verip editrlkten istifa etmi?tim. Biliyorsunuz sadece bir ki?iye istinaden bu karary vermi?tim. Sonrasynda asylsyz laflar duymu?tum. Editrlkten sonra normal ye olarak girme

Kyskanlyk tesi

Bana has bir?ey mi? Bilmiyorum ama a?yry derecede kyskancym. Benden daha gzelini, grmeye bile tahamml edemiyorum. Geri, o?u insana gre gzelim ama, konu bu de?il. Ynsan sevdi?i insany, e?ini falan kyskanyr halbuki ben, arkada?ymy di?er arkada?ymdan bile kyskanyyorum. Sanki grup iinde en g

Riyakar Dost

Gven duyulacak insan kalmamy? bu hayatta. Bugn kanka dedi?in insan, yaryn seni yolda grse tanymaz olmu?. Arkada?lyk lm?te bizim haberimiz olmamy?. Herkesi kendi yre?imizle grd?mz iin en ufak dahi syrrymyzy sevgiyle anlatsak yaryn silahyn namlusundan ykar gibi kar?y kar?yya geldi?imizi g

Tyrnak Yemek

Bu kimine gre bir hastalyk, kimine gre bir aly?kanlyk, bana gre ise, i?ren tesi bir?ey. Bir gn engelky-skdar minibs hattyndaydym. Tabi trk erkekleri sa?olsun, ho? bir bayan grnce yer verme nezaketinde bulunuyorlar. Ke?ke bulunmaz olaydy dedim sonradan. Neyse, oturdum yanymda "kyt

Anne Bedduasy

Lise e gitti?im seneydi. Hem okula, hem i?e gidiyordum. ie?i burnunda, yeni yetme bir stajerdim. Y?e gitti?im bir gn, evden ykarken annemle aty?tyk. ok kyzdy bana ve "git bir yerin kyrylsyn da gel emi" dedi. Tabi bende kapyyy arptym ve yktym. Ak?am oldu, eve dnyordum. Bindim otob

Syr Kapysy

Oldum olasy yolda sakat bir dilenci grdm m sadaka veriyorum. Bir nebze de olsa vicdanym rahatlasyn diye. Ama sakat ya da ok ya?ly de?ilse vermiyorum, sonuta aly?yp para kazanabilir diye d?nyorum. Yine bir gn arkada?ymla yktyk dy?arda geziyoruz. Yolda orta ya?ly bir bey grdk, dileniyo

Alt Yazy Okuyamyyoruz

Evde keyifle izledi?im televizyon saatlerini zler oldum. Ne zaman bir?ey izlemeye kalksam, kumanda birinin elinde. yldyracak gibi oluyorum. Bir kanal var ve yakyn bir zamanda karde? kanaly daha oldu, isim vermeyeyim reklama girer. Sadece yabancy sinema ve diziler veriyorlar. Kanalda do?al olarak

Gidenin Arkasyndan Snen Yrekler

Hibir his, lmn byrakty?y acy kadar tesirli olmady zerimde. Bu hayatyn en byk darbesi; ok sevdi?im bir genci elimden alyp, topra?yn altyna koymasy oldu. En acysy ne biliyor musunuz? Sesini son kez olsun duyamamak, o kara gzlerine tekrar bakamamak, ?akala?ty?ymyz da o cany yre?inden atty

Nedir Bu Acele

Yzdler yzdler kuyru?una geldiler ama beyefendi artyk sabredemiyor. Sanyrym canyna tak dedi artyk. Ni?anly bir arkada?ym var. Yki gn nce odaya kapandyk saatlerce konu?tuk. Konunun zeti ?u; bizim kyz ni?anlanaly yakla?yk 1,5 sene oldu ve bir bu kadar daha ni?anly kalacak. nk ?artlar yle

Milletin ivisi ykmy?

Bugn gazetenin birinde acy bir haber okudum. Buna anne yre?i nasyl dayanyr, bilmiyorum.Bu bayanyn iki o?lu var. Kk olan, abisine "karyna hastayym" demi?. Bunun zerine abisi, karde?inin kafasyny kesmi?. ok talihsiz bir olay. ?imdi anne hangi evladyna zlsn; mezara giden o?luna my? Ha

Cep Mesajlary

Cepten mesaj ekerken ok dikkat edilmesi gerekiyor. Ne yazdy?yna, kime yazdy?yna, zellikle telefon numarasyna ok dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa benim gibi yer yarylyp iine girece?iniz bir yer ararsynyz. Genelde telefon numaralaryny kodlayarak hafyzamda tutmaya aly?yyorum ama tek bir rakam yan

Ya?ama Arzusu

Kocaeli´nde ya?ady?ymyz o elim deprem olmadan ce bir ayly?yna oradaydym, akraba ziyareti sebebiyle. Orada ya?ayanlar iyi bilir, byk deprem ya?anmadan nce arty depremler oluyordu. Tabii kimin aklyna gelir ki bylesine byk bir deprem ya?amak. Bu arty depremler oldu?unda elektrikler

Uzak Yli?kiler

Hayat bu... Kimi, nereye srkleyece?ini kimse bilemez. En gzel sevgiler bile, mesafelere yenik d?er. Hani derler ya: Kpekler gibi seviyordum ama olmady. O ayry bir ?ehirde, ben ayry bir ?ehirde yapamadyk". Gzden yrak olan gnlden de yrak oluyormu?. Peki neden? Sevgi her ?eyin stn

A?yz ?apyrtysy

Aman Allahym! Her gn ayny i?kenceyi ekiyorum. Y? yerinde ?len yemeklerinde alty ki?i hep beraber yiyoruz. Gelin grn ki ilerinden bir tanesi yemek mi yiyor yoksa yemekle sava? my yapyyor anlamadym. Ne zaman a?zyma bir lokma yemek koysam iim dy?yma ykacak gibi oluyor. Bu kadar a?yz ?apyrty

Bayanlar Sayesinde

Btn bayanlar, haftada bir ya da ayda bir kere de olsa muhakkak kuafre gider ki ben hafta da iki yapyyorum bazen. Sanyrym kuafr ve kozmetik ikilisi bayanlar ya?adyka var olacak hatta daha da ykselecek. Maa?yn o?u oraya gidiyor zaten. Rflem gelmi?, manikr-pedikr, fn vb. gibi ?eylerle kuaf

Tad Alamyyorum

Hayatym ok monoton. Her gn ayny ?eyleri ya?yyorum. Tek bir farkla, sadece tarih bir gn daha ilerliyor. ok sykyldym, hayatymyn tady tuzu gitti sanki. Belki bu herkes iin byle. De?i?iklik olsun diye bir iki ?ey yapylabilir belki ama yine ayny hayatyn iinde kavruluyoruz. Bu gn yine bezgin g

Gzin Abla

Gzin Ablayy oldum olasy devamly okurum. ok ho?uma gidiyor insanlaryn zel hayatlaryny payla?malary. zellikle a?k, ihtiras, aldatma varsa. Bu konular beni ok eker. Okudu?um yazylaryn geneli iin "ohh olmu?" diyorum. rne?in; Bir keresinde evli, iki ocuklu bir bayan netten tany?ty?y bir beye a?y

So?uk

Bundan bir ka yyl nceye kadar akrabalarym arasynda lakabym "so?uk" tu. Bunun nedeni ise aileme ya da akrabalaryma kar?y hep so?uk bir tutum sergilememdi. Arkada?larym da ise bu tr davrany?laryn tam tersini uyguluyorum. Bilerek de?il sanyrym mizacym bu... Hatta bir gn rahmetli anneannem,

1 Nisan Felaketim Oldu

Bundan 7 yyl nce bugn, Allahym o gn hi unutamam. Belle?imde kt m, iyi mi bilmem ama yer edindi bir kere. Yengem pimpirikli bir kadyn, her ?eyden abuk korkar. Bunu bilmeme ra?men bir ?aka yapayym dedim. Yengem bu arada 9 aylyk hamile, ha do?urdu ha do?uracak. Bende sabahyn sekizi hi unutmam

ocuktuk

ocuklu?umu doyasyya ya?adym, hem de mutlu bir ?ekilde. Dnp maziye bakty?ymda ister istemez bir tebessm ediyorum. ok zlyorum eski ve bir o kadar da gzel yyllary. Elimizde de?il tabi gemi?i tekrar ya?ayabilmek. Bydk ve bymekle beraber o saf duygular da yok oldu. Mahallede kyz erkek k

Kslk

Bir ki?iye herhangi bir sebeple ksmek ve sonrasynda bary?abilmek benim iin ok zor. Kolay kolay zr dilemesini becerebilen bir insan de?ilimdir. Hakly da olsam haksyz da olsam ilk adymy kar?y taraftan beklerim. Bazy kslklerim 4 yyl hatta 7 yyly bile a?my?tyr, ama kar?y taraf ksm?se tabi.

4 Nisan

Seninle beraberken ok ilk oldu hayatymda. Bu yyl dnm de bunlardan bir tanesi. Dile kolay tam bir yyl oldu a?kym. Bugn seninle ba? ba?a kutlamayy ok isterdim, ama biliyorum ki uzaktasyn. Olsun aramyzda 1400 kilometre olmasyna kar?yn kalplerimiz bir atyyor. Uzun, mesafeli, hasret kokan tatl

Erkek Milleti

Ne onlarla ne de onlarsyz oluyor. Bu hayatta bayanlaryn i?i ok zor. Bayanlar iin edinilen kany, me?er erkekler iin geerliymi?. Hani derler ya bayanlary anlamak gtr. Hayyr, aksine erkekleri anlamak ok g. Ne istediklerini tahmin edemiyoruz. Ho? erkekler de ne istediklerini bilmiyor ya. S

Gizli Gzellikler

Geen ak?am arkada?ym arady gel konu?acaklarymyz var diye. Gittim hazyrlamy? aylary, kekleri, po?aalary. Oturduk, bi yandan koyu sohbet ederken bir yandan da aty?tyryyoruz. Arkada?ymyn dal gibi gzel bir fizi?i var. Erkek arkada?y da fizi?ini ok be?enir zellikle bacaklaryny, tabi mayolu grm

Soyguncular

Cep telefonuyla doyasyya konu?mak artyk ok zor. Sa?olsunlar ne zaman telefon amaya kalksak en fazla 3 dakika sonra kapanyyor. Yok ?ebeke ekmiyor yok arama yapylmaya izin verilmiyor diyor. Byk bir firmanyn hattyny kullanyyorum ?imdi isim vermeyeyim, zaten o da yeni isim de?i?tirdi. Kampanya yapy

Korkuyorum Ya?amdan

Deli divane gibi gzksem de her gn diken stnde ya?amak nedir, iyi bilirim. Biraz nce okudum; ?yrnak´ta aty?ma olmu? ve bir askerimiz ?ehit d?m?. ncelikle ailesinin ba?y sa? olsun ve sonrasynda Allah rahmet eylesin. Benim a?kymda ?u an ?yrnak´ta mesle?i gere?i. O da bir ask

Haylaz

Bundan yyllar nce olmu? bir olayy anlataca?ym size. Abimle ablam anlatty?ynda yykylmy?tym glmekten. Ynandyrycy gelmeyebilir ama do?ru bir olay. nceden her mahallede kk kk esnaflar yer alyrdy. Haylaz bakkalda bunlardan biriydi. Tabi ?imdi kk bakkallaryn yerini byk marketler aldy, o

Sevgiliye zlem

Hasret kalmak nedir iyi bilirim, sanki nefes aly?-veri?im durmu?casyna. Yoklu?unu ekmek nasyl bir ?eydir iyi bilirim, sanki bir bo?lukta kaybolurcasyna. zleminin iimi nasyl yakty?yny iyi bilirim, sesini duymanynyn ama dokunamamanyn en byk i?kence oldu?unu anlamy?casyna. Senin yoklu?unda susuz k

Abilerle Ya?amak

Gen bir kyzyn abileriyle ya?amasy inanyn ki ok zor. Hele de 4 tane olmasy mthi? yzdyrap veriyor. Ama bir yandan da bu kadar ok abim olmasy mutluluk veriyor. Izdyrap ve mutluluk ikisi bir arada. Haddinden fazla sahiplenme i gdlerine sahipler. Fazlasyyla kyskan olabiliyorlar. Yolda berabersek

Okul Yyllary

Syralarda oturup da zaman geirmenin bys hala anylarymda. Ne unutulmaz gnlerdi o gnler. Haddinden fazla haylaz, yeni yetme gen kyzlardyk o zamanlar. ok komik olaylar ya?amy?yz. Dnp bakty?ymda iin iin glyorum hala. Yaramazlyklarymyz diz boyu olurdu. ?retmenler sanki arkada?larymyz gibi

Kyz Veriyoruz Kolay My?

Bu kyz milleti de ne seici oluyor Ya Rab! Geen gn ablama grc geldi. Ve evet hala evlenmedi. Nasyl olsa ya?y msait daha evlenmemesine. Ama o kadar ok zellik aryyor ki bilemezsiniz. Maddeler halinde hazyrlamy? dersiniz.Madde 1: Kel olmayacak, ablama dedim ki peruk takar ne olacak.Madd

Okul nleri

Liselerin nne, sanki sinek gibi ??yorlar. Kim daha safyny yakalayacak gibi. Gen kyzlarymyza bir haller oldu, anlamyyorum ve anlamakta istemiyorum. Okul yky?y katlanmy? kysacyk etekleriyle, yol stne park edilmi? iinde taze avyny bekleyen akbabalar misali, erkek msveddelerinin arabalaryna b

Yoksun

Yoklu?un ok zor gelmeye ba?lady. Sensiz geen her an iin lanet okumaya ba?ladym. Kaderim de varsa beklemek, boynumu bker beklerim derim. Demesi kolay, bir de bana sor ya?amasy o kadar g ki. Sen de bu durumdasyn biliyorum ama senin kadar dayanykly de?il bu aciz yre?im. Seni buldu?umda symsyky s

Pisikopatym

Ne oldu?unu bilmiyorum ama ister istemez kar?y tarafa reaksiyonlarym ters d?yor. Kimle kavga etti?im farketmiyor. Tam kavganyn en alycy yerindeyiz, aniden sinirlerim bo?alyyor ve glmeye ba?lyyorum. Bu durumda kar?y taraf daha da sinirleniyor. Sanki onu takmyyormu?um da sinir etmek iin bilerek g

23 Nisan

Atatrk, 1924te ilk Meclisin ayly? tarihi olan 23 Nisan gnnn bayram olarak kutlanmasyna karar vermi? ve daha sonra bu bayramy ocuklara arma?an etmi?tir. Tm dnyanyn sahip oldu?u tek ulusal bayramdyr 23 Nisan. Bu yyl 83. yyl dnmn kutluyoruz. Gryoruz ki Atamyzyn ocuk sevgisi her?eyin st

Yary?ma Programlary

Son drt senedir aldy ba?yny gitti bu yary?malar. nceden halkyn iinden seiyorlardy, ?imdi ise reyting u?runa ?hretli ki?ileri seiyorlar. Gn getike yary?ma tarzlary da de?i?meye ba?lady. Di?er lkelerden kopya edilmi?, bire bir uygulanmaya aly?ylan bu programlar, zamanla yerini seviyesizli?e

Dnyanyn En Korkun Yaraty?y

Evet, dnyanyn en korkun yaraty?y insano?lu. Ya?ady?ymyz bu sistemde, i?kence ederek katleden tek canly trdr. Hayvanlar bile sadece ihtiyalaryny kar?ylamak, yani a kalmamak iin ldrme drtsne sahiptir. Ama insanlar iin bu sz konusu de?il. o?u zaman korunmak, korumak ya da malyna sahip

Yhanet Affedillirmi?

Bunu yakla?yk bir sene nce ?rendim. Belki ?ahyslara gre de?i?ebilir affetmek. Anlataca?ym konu bir arkada?ymyn ya?adyklaryndan ibaret.Arkada?ym 10 sene evvel birini ok sevmi? ama babasy istemedi?i iin o ki?iyle evlenememi?. O da kendisini ilk isteyen ki?iyle evlenmi?. Sanyrym yanly?y burda

Daraltyyor Annem Beni

Sanki tm gelen misafirleri kar?ylamak zorundayym. Ne zaman misafir gelse "kyzym bir ho?geldin desene" diyor, "git otur yanlarynda, muhabbet et". Bana ne ya onlar senin misafirlerin diyorum. Sinirimi zyplatyyor. U?ra?amam ho? geldin, ho? gittin muhabbetleriyle. Geen gn yine gelmi?ler. Y? yky?

Darbe Tehditi

Ynceden inceye kendini gsterdi askerin ba?y. Genelkurmay ba?kany Bykanyt, Ba?bakan Tayyip Erdo?an´a sert bir uyary yaparak, askeri darbeyle restini ekti. Buna kar?yn Ba?bakan Tayyip Erdo?an, o darbelerin eskiden ya?anyldy?yny artyk halkyn gzn aty?yny sizin tek yapmanyz gerekenin a?zyny

Gven Bitti

Ynsanlara zerre kadar gvenim kalmady artyk. Kendiniz gibi gryorsunuz, tm samimiyetinizle kalbinizi ayyorsunuz sonra ne mi oluyor? E tabi ki hsran. Aly?tym my desem buna? Ne acy ki evet aly?tym. Bunu sylemek ne kadar kt. Akyllandym my bilmiyorum ama artyk de?i?tim. Hi kimse umurumda olmayac

Fobi tesi

Her sene tam yazylacakken kursa vazgeiyorum. Korkum ok byk. Aslynda ok istiyorum ehiyet almayy ama cesaretim syfyr. Sanyrym kaza geirdikten sonra olu?tu bu fobi. Kaza hayatyma ok etki etti. Hatta genciz lm bize u?ramaz diye d?nrken o zaman anladym ki lm yany ba?ymda. Arabaya biner binm

A?k Ya?a De?il Paraya Bakar

Mahallenin en nadide kyzlaryndan biriydi. Benim kadar olmasa da. Ne mtevazilik benim ki de. Neyse sadece yolda grd?mde selamla?ty?ym bir kyzdy. Akylly, mantykly, gzel, tatly bir dili vardy. Bir gn evlenece?ine dair duyumlar almy?tym. Yolda kar?yla?tyk sordum kendisine. Evet evleniyormu?, "ni?a

Be?ikta?yma Kupa Yaky?yr

Bu sene ok zorlu lig. bykler ellerinden gelen her ?eyi yapyyor. Zirve ok eki?meli, her an neyin ne olaca?y belli olmuyor. Her ?ey bir ka maa ba?ly, zellikle derbiler. Ne yalan syleyeyim derbileri asla kayrmam. Be?ikta?-Fener derbisini iple ekiyorum. Sonuta yenece?imizi biliyorum, taky

Arabuluculuk

Siz siz olun asla bir arkada?ynyzyn, ba?ka bir arkada?ynyzla arasyny yapmaya kalkmayyn. Niye diyecek olursanyz; valla olan aradakine oluyor. Siz kendinizce ?yle d?nebilirsiniz; ok iyi insanlar, eminim mutlu bir ift olabilirler. Y?te tam burda yanylgyya d?t?nz an olabilir. nk tany?tyr

Eurovision ?arky Yary?masy

Eurovision ?arky yary?masyny kayrmamaya gayret ederim. Dn gece de izledim, zorlu bir yary finaldi.Finlandiyanyn ba?kenti Helsinkide yapylan bu yary?ma da Kenan Do?ulu yary finale girse de perfonmansy d?kt. D?nn, bu daha yary finaldi ve rakipleri zorluydu. Belki de ben ok ?ey bekledim Do

Ynternet Kaamaklary

Bugn yayynlanan bir tv kanalynda, bir bayan hayatyny anlatyyor. Hatta anlatmak yetmeyecek sandy?yndan bunu bir kitap haline getirmi?. Hayatyny derken tm ya?amyny de?il hani sadece hayatynyn son bir yylyny anlatmy?. Konunun z ?u; bayan bir beyefendiyle beraberken onu drt ki?iyle aldatmy?. Ha

Mazimde Kalan Kanady Kyryk Arkada?yma

Bilinmeyen bir yerde saklanmy?, tm insanlardan uzak, ne yapar ne edersin? Mehule do?ru gittin hem de ardynda tm arkada?laryny byrakarak. Geen gn senden konu?tuk, seni andyk. Ylk gnce tatly gl?melerle, sonra acymsy duygularla. Acaba gitti?in yolda mutlu oldun mu? Yoksa bu byktym dedi?in hayat

Teyzemin Anneler Gn

Teyzemim 2003´den beri anneler gnn mutlu bir ?ekilde kutlady?yny grmedim. Aksine o gn gzya?lary hi kurumaz. Her anneler gnnde sabah erkenden kalkar, abdestini alyr, do?ru o?lunun yanyna gider. Giderken de gz pynarlary hep ya?lanyr. O?lunun yanyna vardy?ynda, kendini zor olsa da gz y

Satarken Yyi

Aly?-veri? yapmak kadar gzel bir ?ey var my biz bayanlar iin? Bir nevi stres atma yntemi ama bu sefer benim iin tam stres oldu. Kendime iki tane kot pantolon ve bir de ayakkaby aldym. Almaz olaydym. Satarken atyp tutuyorlar, bizim rnlerimiz sper kalite diye. Ama bir problemi ykynca rnl

Ystemeyerek Yedirdim

Geen yaz ya?ady?ym bir olayy anlataca?ym size. Ablamyn arkada?lary bir de bizim kuzenler ak?am ayyna gelecekti. Tabi bilirsiniz ak?am ayy iin brek, rek, kek, sarma gibi ?eyler hazyrlanyyor. Her ?eyi hazyrlamy?tyk ablamla. Sonra ablam "ben markete gidiyorum" dedi ve ykty. Bende yemeklerin kal

Sabah pc?

Her sabah kalkty?ym da gelir bana mesajy. Ya beni uyandyryr bu mesaj ya da i?e giderken kapydan dy?aryya adym atar atmaz gelir, hi bir an sekteye u?ramadan. Onunla ilk tany?ty?ymyzdan bu yana, her sabah; " gnaydyn a?kym, seni ok seviyorum " diye bir mesaj atar. Y?te bu benim sabah pc?m, yany

Ayrycaly?ynyz Nedir?

Bu sitede neler oluyor byle anlamyyorum. Tamam sonuta ?ampiyon oldunuz, tebrikler. Peki bu nerden ykty? Fenerbaheli olmak ayrycalyktyr. Neden? Bu sene ?ampiyon oldunuz diye mi? Yleride ba?ka bir takym ?ampiyon olunca, ayrycalyk syrasy ona my geecek? Yok yle bir ?ey. Herkes kendi takymy iin b

Ysim Koyarken D?nmek Gerekir

Dokuz ay nceden ba?lanylyr, bebek iin isim aranmaya. Aylarca o mu olsun, bu mu olsun diye. D?nrler d?ndke de i?in iinden ykamazlar. Ysmin anlamy ki?inin kendisiyle zle?irmi?. Ysminden huy almy? derler, bizim oralarda. Ben iki isimliyim; demek ki babam bir ismin verece?i zellik yetmez bi

Kilon Mu Var Derdin Var

Ky?yn hareketsizlikten olsa gerek, az buuk kilo alyyoruz. Zaten Trk kadynlarynyn yapysy kilo almaya elveri?li oluyor. Maalesef iler acysy bir durum sz konusu olabiliyor. Kilonun bir gramy bile, kadyn milletinin ba?lyca d?many olmasyna yetiyor da artyyor. Hele de benim gibi takyntyly bayan

eyiz Sandy?y

Ben ocukken televizyonda reklamlar dnerdi her gen kyzyn ryasy zetina diki? makinesi diye. Valla byle bir zamanda ryamyz olmaktan ykty bu slogan. eyiz dizmek ryalyktan kabusluk mertebesine ula?ty. Hakikaten de byk bte ayyrmak gerekiyor evlenmek iin. Yapylan bu masrafla arsa alsak hi d

Aile Yi ?iddet

Aile ii ?iddet, ne kadar artty yurdumda... Neden? Neden bu erkekler en ufak ?eyde hemen ?iddete ba?vuruyor? Oysa ki kendinden gsze el kaldyrmak acizlikten ba?ka bir ?ey de?ildir. Hep bir bahaneleri oluyor ?iddet e?ilimi gsteren erkeklerin. Bazen evremden gryorum o kadar kk ki ?iddet

Aramyzda Kalsyn

Ynsanlar nasyl da kendilerini iyi saklayabiliyorlar bunu zemedim. Ya da i?in do?rusu nasyl bu kadar akal olabiliyorlar anlamy? de?ilim. Ben mr hayatymda byle ?eylere tanyk olmamy?tym. Kendilerini efendi bir insan gibi lanse edip gz boyamakla aslyny inkar ediyorlar desek yeridir. Hi olmadykla

Yhaneti Hakedenler

Bir insan nasyl kr krne a?yk olur. Boynuzlandy?yny anlamasy iin at gzl?n ykarmasy gerekiyor. A?yk olan ki?i olaya objektif bakamyyor sanyrym ya da istedi?i gibi algylamaya aly?yyor. Anlatyyor bana devamly sonuta iyi bir dert dinleyicisiyim. Sonra soruyor acaba bana ihanet ediyor mu e b

Kor Ay`ym

Kendimi o kadar yalnyz hissediyorum ki kelimelerle tarifi mmkn bile de?il. Yalnyzlyktan sykylyyorum. Sensizlik canymy ok yakyyor. Hani sz vermi?tin gz ayp kapanyncaya kadar yanymda olacaktyn. Sekiz aydyr yoksun. Aramyzdaki mesafeler bir uurum gibi, d?yorum o uurumdan. Biliyorum; ben seni n

Nefis

Bizim muhitdeki evler genel de bahe ierisinde olur. Havalar ysynyr ysynmaz teyzeler kendilerini baheye atar. A?alaryn altynda sacy kurarlar, bir yandan hamur yo?urup bir yandan da pi?irirler. O kadar gzel kokar ki gzlemeler bir mil ileriden kokusu duyulur. Geen arkada?ymla yola ykty

Etek Alty Skandaly

Gazetelerde bu haber yankylanyyor... Bir lisede ?retmenin etek altyny cep telefonuyla eken ?renciler okuldan bir gn uzakla?tyrylmy?. Yirmialty ya?ynda ki gen ?retmenin de szle?mesi fesh edilmi?. ?retmen iin kullanylan ibare dekolte giydi?i yolunda... ?renciler ise ?retmenlerinin ok sa

Eskiyi De?mek

Eskiyi de?memek gerekir aslynda. Sonuta bir beraberlik ba?lady my, bundan ncesinin nemi olmamaly. nk hayaty o andan itibaren ya?anmasy gerekti?ini iyi biliyoruz. Tabi biz akylly kyzlar, bizden ncesini hep merak ederiz. Ne yapmy?, ne etmi?, nasyl birileriyle beraber olmu?? Sormasak atlaryz me

Depresyondayym

Kuzenimin d?n vardy haftaya. Bu yzden dip boyasy gelmi? saclaryma boya yaptyrmaya ve atalla?an ularynyn kyryklaryny aldyrmaya kuafre gittim. ?leden sonra civary kuafrdeydim. Ba?ladylar boyama i?lemine, bekleme sresindeyken a?kym arady. "Ne yapyyorsun?" dedi. "Hi salarymy boyatyyorum"

Hak Aryyorum

O gn saymla ilgili olan olayyn hemen ardyndan doktora gittim. Doktor bana rapor verdi ve ?ikayet de bulunmamyz gerekti?ini syledi. Direk karakola gittik. Polisler, ba?ly oldu?umuz yerdeki karakola gitmemiz gerekti?ini syledi. Gittik. Orada ki karakolda ba?ka bir karakola, o karakolda ba?

Artyk Yyiyim

Her ?ey st ste mi gelir? Ylk nce merdivenlerden d?tm. Aya?ym kyrylyyordu nerdeyse ama bir burkulma ve ezikle kurtuldum. Sonrasynda sa boyatayym derken sa derimi yaktym ki o da yakynda geecekmi?. Doktor iimi rahatlatty. Allahym ne mutlu bana. Arkasyndan bugn elimde bardak kyryldy. Haydi ko?

Adalet Yerini Bulmuyor

Geen yaz bir ahbabymyz hastaneye gitmek iin yanynda e?lik etmemi istedi. mraniyeskdar minbs hattyndaydyk. Tam Millet Bahesine yakla?ty?ymyz an adamyn biri ?fre ba?yrdy. abuk karakola ek dedi. O an bir anlam verememi?tim. Sonra adam ba?yrmaya devam etti Birisi paramy aldy, kimse inem

Hafta Sonu

Neden hafta sonu izni olmayan bir yerde aly?yyorum diye soruyorum hep kendime. aly?ty?ym yer gerekten ok gzel. aly?ma arkada?larym da iyiler. Ama istedi?im hi bir ?eyi yapamyyorum. Ynanmayacaksynyz ama bu beni kahrediyor. Yazyn cumartesi ve pazaryn yeri ayry bir ?ey. D?n olur, kutlama o

Alky?lar Fenerbaheye

Spor tutkum ok byktr. Malary kayrmamaya aly?yrym. zellikle de Be?ikta?yn derbilerini. Ama ?imdi ki konumuz basketbol.Tebrikler Fenerbaheye. Yznc yylynda bir kupayla daha perinledi ba?arysyny. Bundan nceki yazdy?ym Fenerbahe yazylarynda emin olun ki bir hyrs patlamasy ya?amyyordu

Bir Tatil Anysy

Zaman aktyka dnem de de?i?iyor. ?imdiki yazylarda yazlyk konulara dnd. Bende bu dngye uyup yaz tatili anylarymdan bir kuble anlatayym dedim.Bundan be? sene evvel tatil beldesine gidiyoruz, otobsle. Kuzenlerimle ve de abimlerle birlikte. Yolda ihtiya molasy verdik. Neyse yemek sipari? ett

Umutlarym Kreldi

Umutlarym vardy, hepsi teker teker kreldi. ok uzun zamandyr bekliyordum, bu haberi. Haberi almamla yykylmam an meselesi oldu. Bir buuk senedir ?yrnakta olan a?kymy bekliyordum. Bu zaman zarfynda toplam yirmi ya da yirmi be? kez grebildim. Bizim ili?kimiz telefon ve messenger olayyyla yryo

Burcum ve zellikleri

Balyk burcu kadyny hyrsly, tuttu?unu koparan, ekici, sempatik ve iyi huylu tavyrlaryyla dikkati eker. Duygusal ve romantiktir. Evcimen ve evine ba?ly bir yapysy vardyr. Kendini evinde huzurlu ve rahat hisseder.Evet ok hyrslyyymdyr, ille de dedi?im olsun diye ortaly?y aya?a kaldyryrym. Ve ev

Me?er

Lise e gitti?im dnemdi. Her gn ayny saatte ayny otobse binerdik arkada?larla... Belli bir grubumuz vardy, birbirlerinden ayrylmayan. Okula gidi?ler de ve yky?lar da birbirimizi bekler, takym tamamlandy my da yola koyulurduk. Her sabah bir kyz arkada?ymla Onu hep grrdk. Biz on

Telesekretere Konu?amayanlardanym

Birini ararsynyz, o an telefon kapalydyr ve kar?ydan bir ses beliriverir; mesajynyz varsa bip sesinden sonra byrakynyz. Y?te o an, enesi d?k ben, nutkum tutulmu? gibi konu?mayy unutuveriyorum. Bir bo?lu?a konu?mak kadar zor bir ?ey yok sanyrym. Bip sesini duyar duymaz anynda kapatyyorum. E

Bir Buruk Gn

Bu gne kadar hi kutlayamady babalar gnn. Yster miydi kutlamayy bilinmez. O olay ncesi de hi kutlamamy?ty zaten. Hep babasyyla arasynda bir duvar vardy. O duvary ne kyz ne de babasy a?abildi. Yapysy gere?i zaten so?uk, otorite bir babaydy. Di?er ocuklaryyla arasynda bu so?ukluk oldu mu, olm

Deniz A?ky

Sezon ayldy ama benim ayak parmaklarym hali hazyrda denizin tuzlu suyunu gremedi. Herkesten yasak var. Ailem der gidemezsin ok aylyyorsun, a?kym der gidemezsin erkekler seni keser, seni de onlary da mahvederim ne yapaca?ymy ?a?yrdym. Denize hasret kaldym bunlaryn yznden ki deniz iin le

Yazyk Ettiler Be?ikta?yma

Ynanamyyorum Be?ikta?yma. Nasyl bir transfer listesi bu? Aklym almyyor. Fenerin tm be? para etmez futbolcularyny toplamy?lar. Zaten onlar pe atmy? bu oyunculary, bizde gidip milletin artyklaryny topluyoruz. Nasyl bir idare ve ynetim var Be?ikta?yn ba?ynda. Daha lig ba?lamadan, ligin nasyl bit

Evlenilecek Kyz E?lenilecek Kyz

Bu gnlerde bu konu sanat camiasyna kadar girdi. Bunun zerine ?arky bile yapyldy. Ne kadar ba?naz bir d?nce. Bayanlary kategorize etmek kadar ahmaka bir ?ey olamaz. Nasyl olurda byle d?nebilirler? Byrakyn erkek milletini bir kenara, bayanlaryn bile bylesi bir ?eyin taraftaryny grmek iler a

Tkrk Sava?y

Bugn i? yerinde, resmen glme krizine girdim. Hi demezsiniz bunlar otuz ya?larynda diye, sanyrsynyz ufacyk afacanlar. yle muzyrlyk yapyyorlar ki. Y? yerinde damacanayla su bulunduruyoruz ki bu sycaklar da hararetimizi bir tek o kesebiliyor. Neyse damacananyn yanynda bulunan bardaklardan bi

Kusursuz A?k

Kar?ylykly (tek tarafly olunca olmuyor nk), akycy (sekteye u?ramadan), full nezaket ieren (birbirlerine nazik davranmayanlardan ho?nut olmam), kar?yndakine tam gven veren (sonuta a?kyn temelinde gven yatar, gven olmazsa olmaz), bnyesinde duble a?ky ve sevgiyi baryndyran (hem de en

"Site"miz

ok uzun sayylmasa da, bu sitede bir ?eyler ?renecek kadar eskiyim. Burada, kendimi de iine koyarak ?unu sylemek istiyorum; nice n yargyly, sadist, egoist, vurdumduymaz, kendini bilmez, riyakar insan grdmse bir o kadar da; saygyly, drst, gvenilir, yre?i temiz, dost canlysy insan grdm. Bu

Afrika Sycaklary

Afrika sycaklary Trkiyeyi ele geirdi, geirmez olaydy. Sycaklarda bana afakanlar basmaya ba?lady. Zaten ky? ocu?uyum ben, ?imdiden ky?y zledim. Yazyn gzelli?i bol denizli gnlerdir. E ben ne yapyyorum, aly?yyorum. Bu yzden ha yaz gelmi? ha gitmi?, umurumda de?il, ky? gelsin artyk ya. Havanyn

Rya Alemi

nceleri inanmazdym ama ya?adyka ve kendimce kanytladyka inanyr oldum. Bazylary bu i?in ilmini bile zm?, ne grdyseniz anynda anlatyyorlar. Rya nemli bir manevi delil ya da i?aret olarak kabul edilse de yorumlayanyn durumlaryna gre de de?er kazanyr. Rya tabirleri ancak bir ehlinin i?idir.

A?k ve Gurur

Gerektende bir ili?kiyi ba?tan sona ayny kylmak ok zor. Her iki tarafta hep maziyi aramakta. Biz ilk aylarda byle de?ildik, sanki koptuk gibi denilmesi hep an meselesi olmu?tur. Kimin iin ili?ki, hep ayny dzeyde gitmi?tir ki. Mesela ilk gnlerde heyecan daha fazla olmakta. nk ili?ki y

Bakirelik Kystaslary

Ne kadar nemlidir, bir erkek iin evlenece?i insanyn bakire olmasy, hi d?ndnz m? o?unuz zaten bu kystastyr diyebilirsiniz. yle nemlidir ki syrf bunun iin o ki?iyi sevseniz bile, ailenize uygun olamayaca?yndan evlenmek istemezsiniz. Ya da hazmetmesi g geldi?inden byle bir ?eyi kabul e

Seksenli Yyllar

Ya?ym gere?i seksenli yyllaryn ba?larynda ocukluk evresini geirebildim. Belki seksenlere ait ok ?ey aklymda de?il ama az da olsa bir ?eyler kalmy? akyl penceremde. Hayal meyal de olsa gemi?e dnp bakty?ymda, milenyumla birlikte ok ?ey kaybetti?imizin farkyna vardym. ocukluk yyllarynda,

Kader! Elimizden Ne Gelir?

Tarih tekerrrden ibaretmi?. Dn ak?am on bir sularynda Bary? Akarsuyu kaybetti?imizi ?rendi?imde aklyma ilk gelen lm gn oldu. 4 TemmuzYine bir 4 Temmuz gecesi bitanecik ye?enimi kaybetmi?tim ve Oda elim bir trafik kazasynda, uykuya dalan bir kamyon ?ofrnn hezimeti yznden oracykta c

Gerdek Gecesi Adetleri

lkemize has, ok gerdek gecesi adetleri vardyr. Hatta her yreye gre de?i?mektedir bile. Y?in e?lencesi olsun diye yapylmadyk ?ey kalmaz. Az bilgim olsa da bu konu hakkynda nacizane bilgilerimi sunmak istedim. Gerdek gecesi damadyn; syrtyna vurularak gelinin yanyna gnderildi?ini biliyorum. Ve

A?kym, Ben ve Telefon Konu?mamyz

Hani neden, niye oldu?unu bir trl kestiremezsiniz, iinizde bir sykynty bir daralma olur. Dn geceden beri yleyim. Sebebini bilmedi?im bir sykynty var iimde. Kalbim syky?tyryyor beni, nefes almakta glk eker gibiyim. Neden diyorum kendime, yok ki bir sebep bulamyyorum. Ya da bir sebep var a

Kpek

Dn sabah ofise geldi?imde, bir kyz grdm myh gibi akylmy? yolun ortasynda bekliyor. Baktym ?yle bir hani neden bekliyor diye bn bn. Kyz bana; yolun ortasynda kpek var da geemiyorum dedi. Ki o kpek minibsten indi?imde ofise kadar e?lik etmi?ti bana. Biraz iri kyyym bir kpekti, ma?allahy va

Egoistiz

Hepimiz, ben merkezciyiz. Yok ben yle de?ilim dedi?inizi duyar gibiyim. Burada telepati yaptym, e?er demiyorsanyz da stnze alynmayyn derim. Nitekim de yleyiz. Ynsan ruhunda megalomanlyk yatar. Kimine gre; bunun dozajy az, ok de?i?ir. Yani ben biraz egoistim diyebiliyorum, kendim iin.

A?kym, Ben ve Telefon Konu?mamyz 2

Geen gnk telefon konu?mamyzy anlatmy?tym size. O kavganyn arkasyndan bol aksiyonlu bir telefon konu?masy daha ya?adyk. Bu konu?mayy da size, canly yayyndan olmasa da biraz rtarly bir ?ekilde aktaryyorum. nceki tarty?mada yazmy?tym, ak?ama telefon bekliyorum diye. Ve eminim ki beni arayacak de

Sata?mak Yin Bir Neden Daha

Sitede bilmeyen yoktur sanyrym, bilmeyende varsa ?imdi ?renecek; koyu bir Be?ikta? taraftaryyym. Bilirsiniz koyu taraftar olanlar derbiler de kendini tutamaz, kaldy ki benim gibi eneye sahip biri adamyn iflahyny keser. Derbiler de zellikle FB-BJK ya da GS-BJK malarynda yenen tarafta biz olduk mu

Yengesini, Kendine E? Yapmy?

?imdi size anlataca?ym hikaye, bizim kylmz olan bir ailenin dramy olacak. Kklkten ba?lyyor bu dramYki karde? ocuklary olan bir kyzla bir erkek, genliklerine ilk adym attyklarynda birbirlerine sz veriyorlar evlenmek iin. Daha do?rusu kuzen olan bu gelerden erkek olany, kyzyn gnlne

A?kym, Ben ve Telefon Konu?mamyz 3

Geenlerde a?kyma mektup yazayym dedim ve yazdym da. Sanyrym on yedi sayfa idi. A?kym mektubu aldy?ynda, kyzym dktrm?sn helal dedi. Valla enem parmaklaryma yansymy? demek. Hani biraz daha gayret etsem bir kitap ebatyn da olacakty benim mektup. Uzun yazmam ho?una gitmi? ki devamy gelecek mi

Neden Evlenmek Ystiyoruz?

Tek ba?yna mutsuz olmak yetmez; iki ki?ilik mutsuzluklar in?a etmek iin ysrarla ve kararlylykla evleniyoruz. Hyrla?ma ihtiyacymyzy doya doya giderebilmek iin... De?i?iklik olsun diye, arada bir ykylan ve yt ykarmadan, sessiz sakin yenen ak?am yemeklerinde sykyntydan patlamak iin. Tatil gnleri

Hi Trk`e Benzemiyorsunuz

Bilirsiniz Almancylar diye bir insan toplulu?u var. Zamanyn da vatanyndan ayrylmy?, ileride rahat ya?ayabilmek iin el kapylarynda aly?maya gidenler. Y?te bu Almancylar, gzn aly?yp yazyn da memleketine dnerler, bir nevi kendi topra?ynyn kokusunu solumak iin. Ne umutlarla giderler... Kysa zam

Hipnoz

Bilinli hipnoz; beyinsel fonksiyonlaryn aly?ty?y, bireysel denetimin ayk oldu?u, kesinlikle uyku hali olmadan, istekle gerekle?en psi?ik bir durum olarak tanymlanyyor. Bu metod; insanlary kontroll bir ?ekilde dy? dnyadan ba?yny kopartyp, verilen telkinleri hi ele?tirmeden sinir sistemine ula?

Naylon Evlilik

Yeni bir trend ykty ortaya, EVLY ama BEKAR. Bu trend de evli iftler, birbirleriyle ayny evi payla?makta ama birebir kary-koca ili?kisi ya?amamakta. Bu trend, bir nevi ka?yt zerinde evlili?i srdrmekten ibaret. Bununla birlikte kary koca, sadece dostluk iinde ili?kisini srdrmekte. Bu tr ili

Sinek Kula?y

California niversitesi Beyin Ara?tyrma Enstitsnn fizyoloji blmndeki ara?tyrmacylar, daha hassas i?itme cihazlary retebilmek iin do?adaki i?itme sistemlerini incelemeye almy?lardyr. Ve bu ara?tyrmalar sonucu Ormia ochracea adly sinek trnn kula?ynyn sahip oldu?u ola?anst i?itme yetisi,

Sulu Kim?

Son zamanlarda cins kpeklerin insanlara saldyrysyyla yetkililer harekete gemekte. Bundan sonra, yasak oldu?u halde kpek besleyen tm ki?ilere para cezasy verilmekteymi?.Nitekim; 2004 yylynda yrrl?e giren Hayvanlary Koruma Kanunu yer alan, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz ede

Lig Sper Ba?lady

Evet Drt gzle bekledi?im lig sonunda ba?lady. ok da gzel ba?lady. Allahyn izniyle de byle devam edece?ini umuyorum. Geen ligden dolayy bu sefer byk sz sylemeyece?im. Lafymyn esiri olmak istemem, zorlu?unu iyi bilirim. Acymanyz yokFutbol benim ikinci a?kym ve sanyrym tm site ahalisi

Gkta?y Ya?muru

Her yyl Temmuz ayy sonu ile A?ustos ayy ortalarynda grlen Perseid gkta?y ya?muru ba?lamy? ve bunun en yo?un 12 A?ustos Pazar gecesi gzlemlenebilece?i kanysyna varylmy?. Bu konu ile ayklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Demircan, gne? sistemi iinde ok de?i?ik yrngelerde dola?an her trl

Do?um Gn Kyzyma

Gnn anlam ve ehemmiyeti iin, seni fazla duygusala ba?lamayaca?ym. Senin iin bu gzel gnde mutlu; evet daha mutlu olman iin ?akayla kary?yk yazaca?ym. Tabi bunda beni, e?er yazmazsan seni ldrrm gibi tehditvari cmlende etkili olmady de?il. ?aka bir yana arkada?ym, bu yazy benim iin byk

Szl Taciz

yle ahym ?ahym da giyinmemi?tim do?rusu. Aly?veri? iin ablamla, ar?yda geziyorduk. stmde Be?ikta? e?ofmanlary, ba?ymda da salarymy toplayan Be?ikta? ?apkasy. Bir nevi erkek ocu?u gibi Aykta bir ?ey yok, yani ne dekolte var ne de transparan. Yok ama bununla da engelleyemiyorsunuz, szl taci

Sahura zel Uyandyrma Servisi

Bana gvenen aykta kalyyor sanyrym. Ramazan ba?lady?y andan itibaren, sahura kaldyrmakla ykml oldu?um ki?iyi drtte yaparak kaldyramadym. Her gece saati kurdu?um anda uyanyyorum ve kar?y tarafy aryyorum. Tabi O tekrar uyumu? oluyor. Ben sen uyanamazsyn bir 5 dakika sonra seni tekrar arayaca?

ytkyryldym Kyzlar

Her zaman bir yere gidecek gibi ssl olurlar. Evde rahat rahat e?ofmanlarla dola?mak varken ?yle en sala?yndan Bu trler; ayaklarynda topuklu terlikler, kirpiklerinde maskaralar d?ne gider gibi hali hazyrda giyinmeler dersiniz baloya gidiyor, yok yle bir ?ey sadece ev hayatynyn normal unsurlar

300 Erkekle Yatmy?

Evet size gerek ya?amdan bir kesit olmakla birlikte, ya?ady?y bu zc olayla her ?eyini kaybeden, ruh ve sinir hastalyklaryna maruz kalan zavally bir kadynyn hikayesini anlataca?ym.Olayyn zavally muhataby Y.Y. kocasyny 300 erkekle aldatmy? ki mazur grelim de?il mi? ve bununla beraberde muht

Dizi Furyasy

Nerdeyse her kanalda ya da drt dizi hem de sadece bir gnde. Hafta da yz tane dizi. Dizi furyasy my hortlady ne? Yllahlah ettik. Hangi kanaly asam tre dizileri, ocuklary kandyrmak iin sihirli diziler, eski Trk filmlerinden bozma yeni diziler (ki senaryoyu zaten ba?tan sona biliyoruzdur), v

Cep Telefonunda ki Acy Gerek

Yapylan ara?tyrmalara gre cep telefonlary i?itme kaybyna yol ayyormu?. Buna gre gnde 1 saatten fazla konu?anlaryn s, f, h, t ve z ile ba?layan kelimeleri glkle anladyklary ifade, edilmi?. ABD de bu hafta yapylan kulak-burun-bo?az konferansynda sunulan ara?tyrma da bu tez dile getirilmi? ve

Ynsanlyk Nereye Gidiyor?

Ynsanlyk nereye gidiyor bilmiyorum. Yftar saatinde soframyza kurulduk. Abim, yengem, ben ve birde bizim ufaklykla, neyse o ara televizyonu atyk haberleri izlemeye koyulduk. Ystanbulda benim oturdu?um ileye yakyn olan mraniye blgesinde, yeni bir sapyk ortaya ykmy?. 22 Ya?larynda olan bu gen

Seksenikilik Geline Yirmidrtlk Damat

Hani bir Trk filmimiz vardy, ba?rolde de sultanymyz Trkan ?oray. Filmde sultanymyz yakla?yk 30 ya?larynda oluyor ve evlenmesi iinde len kocasynyn karde?ini eline veriyorlardy. ocuk yakla?yk alty ila yedi ya?lary arasyndaydy. Sultanymyz bakyp bytecek tam damatlyk a?yna gelince de evlenecekler

Bekaret Hapy

Yakynda evlenecek olan taze mstakbel bayan ve erkekleri yakyndan ilgilendiren yeni bir hap ykty ortaya. Malum bu toplumda bekaretin nemi yzde doksan dokuzlar da. Bekaretini kaybetmi? ilk gece korkusu ya?ayan gen kyzlara mjde Hollandanyn Untrecht Hastanesi bekaret hapy reterek piyasaya s

ilekli Kyrmyzy Palto

Ylkokula gitti?im dnemlerdi. Ykinci ya da nc synyfty sanyrym. Tam hatyrlamyyorum ama bir sonbahar gnyd. Yine okula gitmeye hazyrlanyyordum, zerime ok sevdi?im ilekli kyrmyzy paltomu giymi?tim. Abim paltomu alaly daha bir gn olmu?tu ve ilk defa okula giderken giyiyordum. ocukken yeni bir

Sanal Alemin Szde A?ky

lkemizde en ok tavan yapan olay ne diye sorsak; Sanal a?klar deriz. Gn gemiyor ki chat yapan ki?iler a?yk olmaya grsn. E tabi evde ki kadyn kesmiyor, erkek milletinin gzn. Hep dy?aryda aramak gerek diye d?nyorlar. Belki de a?k bulma amaly girmiyorlar ama sonu a?ka ba?lanyyor.Yzmi

Borsa

Borsa malumunuz kolay para ya da kolay para kaybetme yeri. Sabahtan ba?layyp ak?ama kadar sren zaman diliminde bir ift gz, devamly bakar d?m? m, ykmy? my, yoksa dz seyirde mi diye? Bir nevi kafa patlatmak Sanyrym zor bir i? olsa gerek. Otur internet ya da ekran ba?yna, gn boyu takip e

Damak Tadym

Damak zevki olanlardanym. Ama i?in en kt yany ok yemek seiyorum. Neyi sevmezsin sorusunu, neyi seversin ?eklinde de?i?tirtiyorum. O kadar ok ki sevmedi?im yemekler. Bu yzden sevdiklerimi sylyorum. Sonuta daha kysa sryor. Annem, nme yemek koydu?un da, ok leziz de olsa ben yemem diyoru

Size Bir Soru

E?inizle ya da sevgilinizle, dy?ary yemeye ya da bir lokale ya da bir sanat galerisine gittiniz. Ortalyk ana baba gn. ?yk kyyafetle siz de salynarak dola?yyorsunuz, e?inizin yanynda. Her ?ey gzel derken, bir ?ey fark ediyorsunuz. Kyrmyzy askyly elbisesiyle, cazibeli bir bayan e?inizi szyor.

Kadir Gecesi

Mbarek gecenin kyymeti ve fazileti, Kuran-y Kerim de ?u ?ekilde yer almaktadyr; Biz onu (Kurany Kerimi) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldu?unu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayyrlydyr O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her i? iin iner dururlar. O

in Bekarlaryna Trk Kuvveti

Trkiyede ya?ady?ymyz iin ne kadar ?ansly oldu?unuzu, biliyor musunuz arkada?lar? Sanyrym tam olarak bilmiyorsunuz, belki de benim sunumumla alakaly bir boyut d?nmediniz ?imdiye kadar? Dnyanyn en kalabalyk lkesi inde evde kalma problemleri almy? ba?yny gidiyor. O kadar kalabalyklar ki

Sitemiz yelerine

Selamlar olsun, tm site halkyna. Bu gece sizin geceniz. Editrler olarak bu geceyi sevgi ve dostluk adyna sizinle payla?mak istedik. Ramazan ayynda, istedik ki dostu muhabbetler edelim.Bu da bizim fasyl gecemiz olsun, ne dersiniz? Siteye ilk ye oldu?unuz andan, bu zaman dilimine kadar her ?ey

Ramazan Bayramynyz Kutlu Olsun

Selamlar hepinizin zerine olsun, arkada?larym. ncelikle bayram iin yazdy?ynyz temennilerden nce ok te?ekkr ediyorum. Velhasyl hepsini bir ba?lyk altynda toplamanyn daha iyi olaca?y kanysyndayym. Umarym beni mazur grrsnz?Yyisiyle ktsyle bir Ramazan ayyny daha bitirdik. Elimizden gel

Bayram Harly?y

Ne kadar kopartyrsanyz kardyr. Toplayyn toplayabildi?iniz kadar bayram harly?yny. Bu ya?a geldim, hala alyyorum. 25 ya?yndayym ben, 40 ya?yna da gelsem ske ske alyrym.Sonuta, 40 ya?yna da gelsem de, evin en kk ocu?uyum, e bu yzden de harlyk benim hakkym. Siz bykler, bizim gibi mini

Habertrk - Mehmetik Elele

Dn gece izlediniz mi? Habertrk kanalynda, Mehmetik ve gaziler adyna para toplandy. Maddi ve manevi yanynda olmak nedir, sanyrym bunu hatyrlatty Trk milletine. Ho? hibir zaman unutma olayy mmkn de?ildi. Sadece birlik altyna girip, topyekn yardymdy amalary Hatta programa pa?amyz Orgeneral Ya

Ermeni Soykyrymy

Son gnlerde Trkiye, drt bir yandan esaret altynda sanki Szde soykyrym olayyyla Trkiyeyi alt edeceklerini zannediyorlar. Temsilciler Meclisi Dy? Yli?kiler Komitesinin Ermeni tasarysyny kabul etmesinin ardyndan ABD syky?makta. nk Ankarayy kaybetmek istemiyor. Bunun nedeni hala ihtiyalary

?imdi Reklamlar

Eminim ki benim duygularyma e?lik edeceksiniz. Resmen illallah ediyorum.Ak?am oluyor diyorsunuz ki, ?yle televizyon kar?ysynda keyif yapayym. Ayyorsunuz bir kanal, sinema ya da dizi izlemeye koyuluyorsunuz.Evet diziniz ba?lyyor Bir bakyyorsunuz izledi?iniz blmn zeti, yakla?yk reklamla

Terrle Mcadelede "Be?ikta? Taraftarlary"

Bir Be?ikta?ly olarak ben byle bir taraftar daha nce hi grmemi?tim. Be?ikta? Liverpool maynda taraftar yle bir co?tu ki 90 dakika boyunca taraftarlar hi susmady. Tm dnya lkeleri bile ?a?yrdy. zellikle ate?li Yngiliz futbol fanatikleri bile ?apka ykardy, bu taraftar nlerindeNasyl

Ey A?k! Sen Nelere Kadirsin

A?k insana neler yaptyryyor de?il mi? Bu yazacaklarym bayanlara zg bir ?ey olacak. Sonra erkekler d?ne dursun, neler ekti?imizi ve neler ya?ady?ymyzyGen bir kyzyn kalbindeki arpmalaryn hyzlanmasydyr; A?yk olmak. Daha yeni bir a?ka yelken amy?tyr ki, hal ve hareketlerinde bir de?i?me sz

?ifa Niyetine Dana Yli?i

Beni az ok tanyyorsunuz, bir kuafrn gazabyna u?rayyp, salaryny yakan ve yypratan biriyim. Bu sebepten dolayy da salarymy kestim, hem de yakyn bir zamandaVelhasyl sonrasy acy olan, nk kysacyk kestim. ?imdi uyumak bile harap ediyor beni, ryalarymda bile salarymy uzun ve sary olarak gr

Gzelli?in Pf Noktalary

Biz bayanlaryn gzellik u?runa, yapmady?y bir ?ey yok de?il mi? Cildimiz, salarymyz keza az ya da fazla kilolarymyz Sivilceler, akneler, kremler, sa bakymlary, peeling, manikr-pedikr, makyaj gibi, bizim iin nemli olan unsurlaryn pf noktalaryny konu?maya ne dersiniz? Belki birbirimize yardymc

R?veti Ye?enler

Trkiyede ya?yyorsak r?vete aly?kynyz demektir. R?vet taaa ierlere bir yerlere, evlerimizin iine girip, ekirdek ailelerin iinde volta atmakta Yapym gere?i bakkala, markete, pazara (keza hayatymda bir kere pazar yaptym, hi sevmedim) gitmeyi sevmiyorum. Apartmanda ya?ayan hali hazyr da be

Mesafelere Takylmyyorum

Bir insany, 1.400 kilometre mesafeden grip yapabilir misiniz? Hali hazyrda ben yaptym. Marifetliyim her konuda. Maazallah mesafe tanymam hasta ederim... Hani grip olursunuz da, aman gzelim pme beni, gribim sana da bula?abilir dersiniz, de?il mi? Bende o da yok. Yan yana bile de?iliz. Ben Tr

Do?um Gn ocu?una

Bu yazyyy, sevgili editr arkada?larym Lal, Yakamoz ve ben Kill_me olarak; Hem reel de hem de sanalda arkada?ymyz olan Widely iin yazyyorumBizim iin; Do?ru drst, adam gibi adam, sadakatyna ?phesiz yakla?ty?ymyz efendi bir arkada?ymyzdyr kendileri. Uzun zaman oldu, Onu tanyyaly ve hibir z

Sadece Kin Kusuyorum

Bu yazym bir nevi iimde ki bastyrdy?ym duygularla birlikte, O zaty muhtereme kusaca?ym kinden olu?makta Yanly? anla?ylmasyn siteden herhangi bir ye de?ildir bu ki?i. Akraba ba?lantysyyla birlikte tanydym bu ki?iyi. Kendisi ok sevdi?im kuzenimin e?i olmakla birlikte, uyuz oldu?um, gelin syfatyn

Kadyn Pogramlary

Y?siz olunca hayat, monoton tesi geiyor; Evet, inanmayacaksynyz ama benim gibi sosyal bir insan, bir anda asosyal olabiliyor. Niye? nk evde takylyyorum bu aralar. Zaten bu so?uk da nereye gidebiliriz ki? Neyse konuya en direk serbest vuru?la gireyim; Televizyon izlemezdim pek ama evde zam

Hamsi, Ystavrit, Palamut ve Balina

Benim beden, mevsimlere gre de?i?tiriyor kendini. D?nyorum her gen bayan ben gibi mi, diye? Ynanmasy zor mu bilmem ama ne zaman mevsim de?i?se bende kilo de?i?imi oluyorKy? geldi mi? Aha bir bakyyorsunuz bizim kill_me hanym almy? kilolary oturmu? a?a?y. Mevsim de?i?melerinde, ekstradan 5 i

Din Ystismarcysy: Sahte ?eyh

lkemizde kanayan bir yaradyr; Din istismarcylarynyn volta gezmesi. Son gnlerde gndemi me?gul eden sahte ?eyhin, neler yapty?yny az ok hepimiz ?rendik. Bu konuda De?ifre programyna mte?ekkiriz. Byle bir konuya el atyp, Trk milletinin gzlerini aty?y iin Szde ?eyh, Rabbimizin ve Hz. Pe

Trk Vadanda?ly?yndan ykarym

Fazyl Sayy hepiniz bilirsiniz de?il mi? ok nl ve bir o kadar da entelektel sanatymyzdyr kendileri. Allah iin yi?idi ldr hakkyny yeme. ?urada tanyyaly ne kadar oldu onu bilmem ama fazla umu? kendileri onu iyi biliyorum.Fazyl Say, Trkiyedeki Yslamcylaryn g kazanmasy nedeniyle Trkiyey

Ynternet de Yhanet

Bir internet vakasy daha Aldatma aldatmadyr; Bunun sanaly ya da reeli diye ayyrmyyoruz artyk. Keza olayy ya?ayan ift de sanal ihanetten bu hale d?t. Ortam da de?i?ti artyk. Aldatmak bir web-cam olayyna bakar oldu. Ge kameranyn kar?ysyna, iki de yalan yanly? sallayarak muhabbet et, sonrasy g

Bu Bir Vedadyr

Bir gn i? yerindeyim. O ara pek i?imde yok. Canym sykylyyordu. Bende itiraf sitelerini kary?tyrmaya ba?lamy?tym. Derken bu siteye rast geldim. Ve ayny gn ye oldum. Ylk ba?larda zorluk ektin mi, derseniz evet derim. O zaman de?erli yelerimiz sword ve widelyden hatta canym editr arkada?ym ya

Sayfa Gezinme: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Sonraki (Tamamı)