Tüm Kategoriler


Sayfalar

kill_me' Profili


Toplam Yazıları: 149
Toplam Görüntülenme: 47582
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

kill_me Son Yazıları

Okul nleri

Liselerin nne, sanki sinek gibi ??yorlar. Kim daha safyny yakalayacak gibi. Gen kyzlarymyza bir haller oldu, anlamyyorum ve anlamakta istemiyorum. Okul yky?y katlanmy? kysacyk etekleriyle, yol stne park edilmi? iinde taze avyny bekleyen akbabalar misali, erkek msveddelerinin arabalaryna b

Yoksun

Yoklu?un ok zor gelmeye ba?lady. Sensiz geen her an iin lanet okumaya ba?ladym. Kaderim de varsa beklemek, boynumu bker beklerim derim. Demesi kolay, bir de bana sor ya?amasy o kadar g ki. Sen de bu durumdasyn biliyorum ama senin kadar dayanykly de?il bu aciz yre?im. Seni buldu?umda symsyky s

Pisikopatym

Ne oldu?unu bilmiyorum ama ister istemez kar?y tarafa reaksiyonlarym ters d?yor. Kimle kavga etti?im farketmiyor. Tam kavganyn en alycy yerindeyiz, aniden sinirlerim bo?alyyor ve glmeye ba?lyyorum. Bu durumda kar?y taraf daha da sinirleniyor. Sanki onu takmyyormu?um da sinir etmek iin bilerek g

23 Nisan

Atatrk, 1924te ilk Meclisin ayly? tarihi olan 23 Nisan gnnn bayram olarak kutlanmasyna karar vermi? ve daha sonra bu bayramy ocuklara arma?an etmi?tir. Tm dnyanyn sahip oldu?u tek ulusal bayramdyr 23 Nisan. Bu yyl 83. yyl dnmn kutluyoruz. Gryoruz ki Atamyzyn ocuk sevgisi her?eyin st

Yary?ma Programlary

Son drt senedir aldy ba?yny gitti bu yary?malar. nceden halkyn iinden seiyorlardy, ?imdi ise reyting u?runa ?hretli ki?ileri seiyorlar. Gn getike yary?ma tarzlary da de?i?meye ba?lady. Di?er lkelerden kopya edilmi?, bire bir uygulanmaya aly?ylan bu programlar, zamanla yerini seviyesizli?e

Dnyanyn En Korkun Yaraty?y

Evet, dnyanyn en korkun yaraty?y insano?lu. Ya?ady?ymyz bu sistemde, i?kence ederek katleden tek canly trdr. Hayvanlar bile sadece ihtiyalaryny kar?ylamak, yani a kalmamak iin ldrme drtsne sahiptir. Ama insanlar iin bu sz konusu de?il. o?u zaman korunmak, korumak ya da malyna sahip

Yhanet Affedillirmi?

Bunu yakla?yk bir sene nce ?rendim. Belki ?ahyslara gre de?i?ebilir affetmek. Anlataca?ym konu bir arkada?ymyn ya?adyklaryndan ibaret.Arkada?ym 10 sene evvel birini ok sevmi? ama babasy istemedi?i iin o ki?iyle evlenememi?. O da kendisini ilk isteyen ki?iyle evlenmi?. Sanyrym yanly?y burda

Daraltyyor Annem Beni

Sanki tm gelen misafirleri kar?ylamak zorundayym. Ne zaman misafir gelse "kyzym bir ho?geldin desene" diyor, "git otur yanlarynda, muhabbet et". Bana ne ya onlar senin misafirlerin diyorum. Sinirimi zyplatyyor. U?ra?amam ho? geldin, ho? gittin muhabbetleriyle. Geen gn yine gelmi?ler. Y? yky?

Darbe Tehditi

Ynceden inceye kendini gsterdi askerin ba?y. Genelkurmay ba?kany Bykanyt, Ba?bakan Tayyip Erdo?an´a sert bir uyary yaparak, askeri darbeyle restini ekti. Buna kar?yn Ba?bakan Tayyip Erdo?an, o darbelerin eskiden ya?anyldy?yny artyk halkyn gzn aty?yny sizin tek yapmanyz gerekenin a?zyny

Gven Bitti

Ynsanlara zerre kadar gvenim kalmady artyk. Kendiniz gibi gryorsunuz, tm samimiyetinizle kalbinizi ayyorsunuz sonra ne mi oluyor? E tabi ki hsran. Aly?tym my desem buna? Ne acy ki evet aly?tym. Bunu sylemek ne kadar kt. Akyllandym my bilmiyorum ama artyk de?i?tim. Hi kimse umurumda olmayac

Sayfa Gezinme: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Sonraki (Tamamı)