Tüm Kategoriler


Sayfalar

ALPKANAT' Profili


Toplam Yazıları: 19
Toplam Görüntülenme: 3022
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

ALPKANAT Son Yazıları

Davrany?lar nemli

Facebookda birisi; "onsuz ya?ayamam" yazmy?. Ertesi gn; "lsem daha iyi" demi?. 3-4 gn sonra modunu ili?kisi var olarak de?i?tirmi? ve yeni sevgilisini koluna takyp, resimlerini yayynlamy? Ne diyece?imi bilmiyorum! O kadar syk grlyor ki bu durum, kimse kendini rezil etti?ini de d?nmyor. Sa

Duygusal ve Cinsel Aldatma

Aldatmanyn birok nedeni var ve hibiri hakly de?il. Bunlardan duygusal ve cinsel anlamda olan aldatma sebeplerinden birkayny saymak istersem: Evlenmeden nce cinsel ili?kiye girmek istemeyen bayanlarla birlikte olan erkelerin, cinsel ihtiyalaryny kar?ylayabilmek adyna ba?ka kadynlarla birlikte ol

E? Seimi

Mutsuz evlilikler diyarynda ya?yyoruz... E? seimi yaparken o?unlukla ba?ymsyz davranmakda, olana?y kysytly bir toplumda ya?yyoruz. Grc usul ya da do?rudan aile kanaati ile olu?an evlilikler syk rastlanan durumlardan. Bunun dy?ynda kalan durumlarda e? seimi konusunda d?ncelerimi payla?mak

zgr Ynternet

Temel anayasal haklarym olan, d?nce, ifade ve ileti?im zgrl?mn kysytlanmasyny, bilgiye eri?ebilme hakkymyn asli bir parasy olan ve ayny zamanda lkemi dnyanyn geri kalanyna ba?layan internet sitelerine eri?ebilme hak ve zgrl?mn ihlal edilmesini, kysaca internet sansrn anlayamyyorum.

Sigara ve Alkol

Klasik sigara ve alkol d?manly?y yapmayaca?ym. Bir ara?tyrmanyn sonucunu ayklyyorum: Dnya Kanser Ara?tyrmalary rgt 2008 raporuna gre, tm kanserlerin sebebinin %97si sigara ve alkol kullanymy. Di?er tm kanserojenler ise ancak %3 yer tutuyor. Duyanlar duymayanlara sylesin.

Bu Oyuna Gelmeyelim!

Son gnlerde Rauf Denkta?yn aleyhinde bir kampanya ba?latyldy. Oysa O; liderli?ini kanytlamy? kahraman bir vatanseverdir. Biliyorsunuz, Kybrys Trk ok zor ?artlarda yyllarca mcadele ettikten sonra 1974 Bary? mdahalesi ile bugnki durumuna gelebildi. Rauf Denkta?ta yyllarca Kybrys Trk tarafyn

Yeni Bir Yli?ki

Sevgilinizden ayryldynyz ya da yalnyzsynyz. Yeni bir ili?kiye hazyrmysynyz? Bazen bir kysyr dngdr bu durum; ara, bul, kaybet... Ara, bul, kaybet... Sonrasynda a?yk olup byk acy ekmekle sonlanacaksa, zaten uzak durun derim ama nerden bileceksiniz!

Kalpten Dnya

Ya?ady?ymyz dnyayla ilgili ne ok sykyntylarymyz var. Ne hayatymyzy, ne de dnyayy be?enmiyoruz. Kadynlarla-erkeklerde ok iyi anla?amyyorlar. Kadynlar; duygu ve ruh hallerinin en gzel ve karma?yk durumlaryyla i ie ya?amak isterler. Hayat bir bilmecedir adeta... Erkekler ise; gvenli ve kestir

Szcklerin tesinde

Ya?am tercihlerimizi nmze defalarca koyuyor. Ya daha ykse?e, ya da daha geriyo gidiyoruz. Seim bizimdir... Semememiz sz konusu bile de?ildir. Sememek bile bir seimdir. Aslynda sylediklerimden ok sakladyklarymyzda gizliyiz... Siz en iyisi beni anlamak iin, konu?tuklarymdan ok sustuklary

Kyzlaryn Megaloman Sevgili Meraky

Kyzlaryn nedense megaloman serseri sevgili meraky var. Bu meraktan tr, bu tiplerin sayysy da artmaya ba?lady. Kolay tanyrsynyz; ayna en iyi dostu olan, salaryny her gn gemi arkasy modeli yaptyran, fyrfyrly gmlekler giyen, e?it e?it marka pantolonu olan ve bu pantolonu utanmadan olabilecek en

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)