Tüm Kategoriler


Sayfalar

fairy' Profili


Toplam Yazıları: 19
Toplam Görüntülenme: 5904
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

fairy Son Yazıları

Hzn Mevsimi

Yzmde hzn... Gzlerimde glerken bile en korkun a?layanlar ta?makta... Dilimde bir hazan trks... Kulaklarymda d?en yapraklaryn hazin fysyltysy... Burnumda yary baygyn, yary keskin lmcl toprak kokusu... Yzmde hzn... Ellerim mucizev bir hayatyn salaryny ok?amakta... Omuzlarymda

?eref Yoksunlaryna Ayk Mektup

Henz ya?yndaki Aleyna myydy, yoksa annesinin karnynda daha do?mamy?, ady Mehmet konmamy? o masum yavrumuydu tm korkunuz? Bu kadar my yrek ta?yyorsunuz? Gzlerini y?yktan mahrum etti?iniz o babanyn, yre?inin y?y?yyla nice Mehmetikler yeti?tirece?ini hi mi hesaba katmadynyz? Gngren&ac

Bana Dair Bir A?k

Bir ?ehirde, bilerek ve sonuna kadar bilerek olmady?yny,olmayaca?yny...Bir kyryk kalbi ta?yyarak ve lece?ini bilerek sensiz, bombo? sokaklarda arady?ym bir tutam nefesin senin...Yime flesen kendini yine,kapansa gzlerim ne olur senin yznde...O ?ehirde sen olsan.Herkes ekip gitse, kapansa tm k

Aramyzda Kalacak Demi?tim

"Duru" bir su gibiydi hayat nceleri... Bydk bir sava? ba?lady, iimizde bir "kyzgynlyk" (jiyan) , hayatla sava?yyoruz. Hayat bir "sava? sanaty" (sayokan) aslynda ama bunu yeni anlyyoruz. Etrafymyzda "pembe melekler" (pink_angel) bir nebze olsun "panzehir" etkisi iimizdeki fkeye...

Umut Dolu Bir Merhaba

Yepyeni bir hayata, yeni umutlara, gne, gne?e, ku?lara, ieklere, bceklere, tm site ahalisine kocaman,symsycak bir merhaba... Yim kypyr kypyr...Havadan my, yeni bir ba?langytan my yoksa sizlerle tekrar bulu?abilmenin sevincinden midir bu mutluluk? Bilmiyorum. ?renmekte ok nemli de?il.

Umut Dolu Paylaşımlara

Ylk c�mleler zordur her zaman...� Kimi zaman nasyl ba?layaca?yny bilemez insan... �zellikle de ne yazaca?yny kurgulamadyysan, duygularynyn ne s�yleyece?ini bilmiyor ve hazyrlyksyzsan bu zorlu?u her zaman ya?arsyn. Ama yalnyzken ve kendimle yazarken bu zorlu?u hi� ya?amadym ben.

Benim Eserim

Evet son yirmi drt saat; hayatymyn anlamynyn de?i?me yyldnmne.... Tam sekiz yyl nce bugn, yre?imde tarifsiz co?kular, bedenimde iki canla tutmu?tum hastahanenin yolunu... Onu bekliyorduk . Dokuz ay on gndr ailemize , yuvamyza katylmasyny bekliyorduk. Ama o bir trl aramyza katylmak

Cumhurba?kany Adayy

Aylardyr hepimizin merakla bekledi?i AKP. nin 11. Cumhurba?kany Adayy nihayet belli oldu. Adaylyk ba?vurusunun bitimine kyrksekiz saat kala AKP Abdullah Gl n adayly?yny ayklady. Elli alty ya?yndaki Abdullah Gl Ystanbul niversitesi Yktisat Fakltesi mezunu, e?itimini Yngiltere de tamam

Ya?amak

Ba?ly ba?yna bir sorumluluktur hayaty ya?amak... Yti?in her yudum suda , yedi?in bir lokma ekmekte bile bir sorumlulu?un vardyr kendine... Ya?amalysyn her ne olursa olsun, hayat ne kadar a?yr gelirse gelsin... Tm engellere tm engellemelere ra?men ya?amalysyn hayaty iliklerine kadar ... Ynsan

Terre Prim Vermeyelim

Ankara´da ya?anan ve birok vatanda?ymyzyn canyna mal olan vah?ete kar?y duyarlyly?ynyzdan dolayy gndermi? oldu?unuz yazylary " aramyzda kalsyn.com" sitesi olarak destekliyoruz. Bu vatan hepimizin! Bu topraklar zerinde ya?ayan herkes, bu vatanyn evlady... Ayny topraklary payla?an,

Gidi?inin Yyldnm Bugn

Gitti?in gnden beri ne ok ?ey de?i?ti hayatymyzda ... Halbuki d?ncesi bile yykarken yoklu?unun ?imdi gerekten yoksun bir daha hi olmamak zere... Ynsano?lunun aly?amayaca?y , kaldyramayaca?y acy yokmu? me?er yeryznde... Gidi?inle bydm ben... Geceleri zerimi kendim rtebiliyorum ar

Sorunkolik

Rahattan rahatsyzym desem abes olacak biliyorum. Ama elimde de?il, kendimi srekli sorunlaryn iine balyklama atlamy? buluyorum. Kendime ait de de?il, ba?kalaryna ait her sorunda ben bitiyorum mantar gibi... Salaka belki ama ben sorunlary seviyorum. zlmeyen problemlerle u?ra?mayy , he

Gl Kadyn

Erkeklerin o?unda hayranlyk uyandyran , gypta ile be?enilen kadynlardyr gl kadynlar. Her zaman ayaklarynyn zerinde duran, erke?e hi bir yk olmayan, her i?ini kendi halledebilen kadynlardyr. o?u erkek byle kadynlarla birlikteyken ok rahattyr. Sadece birlikte vakit geirmekten ba?ka sorum

Bary? Akarsu

Son yyllarda be?enerek dinledi?im iyi bir ses... Oynady?y diziyle de o?umuzun hayranly?yny kazanan bir oyuncu. Daha yirmi dokuz ya?yna girmek zereyken ya?am mcadelesi veriyor ?u an... Az nce korkun bir kaza geirdi?ini ?rendim ve ok zldm. ?u anda yo?un bakymda ve doktorlar durumunun a?y

Aramyzda Kalmaya Devam

Buradayyz... Birlikte hayaty payla?mak, gzel dostluklar kurmak, acylary azaltyp mutlulu?umuzu o?altmak adyna buradayyz... Acy tatly anlarymyz , anylarymyz oldu ...Bazen en kt anymyzda solu?u Aramyzda Kalsyn da aldyk. Bazen en byk mutlulu?umuzu satyrlara dkp Aramyzda Kalsyn diye pa

Olgun Erke?in Konforu

Artyk bir akym my demeliyim yoksa bir moda my, gen kyzlaryn ya?ly erkeklerle beraberli?ine bilemiyorum. Ama bu durum aldy ba?yny gidiyor son zamanlarda... Yirmi ya?ynda yolun ba?ynda, hayaty henz pembe boyaly gen kyzlar neredeyse babalary ya?ynda erkekleri tercih ediyor. Bu nasyl olur diy

Byk A?klar Kavgayla Ba?larmy?

On alty ya?ymyn ilk demleriydi... En deli a?lar, kanymyzyn kaynady?y , hayata bamba?ka bakty?ymyz zamanlar... Lisedeydim , syk syk dersleri asyp bir kafede otururduk. Yine byle bir gnd... Yki kyz arkada?ymla bir kafeye gittik. Yanymdaki arkada?lar kar?y masada oturan iki ocukla selamla?t

Yandym da Yandym

Yeni bir sahne, yeni bir rol ve hayatyn yeni bir oyunu daha... Bu kez rolm iyi oynayabilece?imi sanmyyorum. Bir umutsuzluk kaplady beynimin her hcresini ve ben senaryoyu okumaktan bile korkuyorum. Ate? d?t? yeri yakyyor. Ynsanlar kendilerini yakyyor cayyr cayyr... Bende yanyyorum. Tek d

?izofreni

Hayatym roman tadyndaki mrme bir cilt daha ekledim i?te... Bir sredir izole edilmi? duvarlar rl hayatla aramda ve o duvarlaryn arkasynda karde?imle birlikte 23 yyllyk birlikteli?imizin hesap ekstresini ykarmaktayyz. Bo?a doldurup, doluya sy?dyrmaktayyz.Sonu; elde var "?izofreni"... Ya

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)