Tüm Kategoriler


Sayfalar

okrobuls' Profili


Toplam Yazıları: 8
Toplam Görüntülenme: 1569
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

okrobuls Son Yazıları

Basky Altyndayym

Son zamanlarda en ok duydu?um bir cmle; "basky altyndayym!" Nedense bana dertlerini anlatan herkes en sonunda bu cmleyi kuruyor... Biliyorum Trkiyede ya?yyoruz szde basky oktur. Aslynda herkesin bir konuyu anlamasy lazym: basky ve dy? etkenlerle insanlar ynlendirilemez. nk hayat bir synav

Hayat Synavy

Berrak bir nehir, yemye?il bir kyr, tap taze meyveler, iyilik dolu saf yrekler... Bunlar uzun zamandyr dnyada var olmayan unsurlar. nk nehirler mikrop dolu, kyrlar l olmu?, meyveler hormonlu ve tatsyz Kirlenmi? yrekler dnyayy ele geiriyor. Aslynda ktlk dnyayy ele geiriyor... Herke

Yorgun Bir Gnde

ok yorgundum, eve geldim bilgisayarda falan biraz oyalandym, sonra sycak yata?yma girdim. Nasyl uyudu?umu bile anlamadan direkt uykuya daldym, ok yorgundum nk. Birden bire gzlerimi atym, kap kara bir yerdeydim, ?a?kynlykla etrafyma bakyndym. Sadece parlak gzler gryordum. Korkutucu bir ?eki

Sensiz

Korkarym gndz bitecek diye; nk uyuyamam geceleri sensiz... Korkarym yata?a giripte sensiz olmaya; ryalarymda sensizli?i grrm diye. are bulamam, korkarym, yalnyzlyk de?il korkum, sensizlik... Ba?kasy olsa da yalnyzym; nk yanymda sen yoksun. Geceler hzn gibi ker gzlerime. Tavana bakt

De?i?im

De?i?im, dnya da de?i?meyen tek ?ey... Peki insan neden de?i?ir? Ynsan kendine yetemedi?i zaman de?i?ir. Ynsan kendini tanymlayamady?y zaman de?i?ir. De?i?ir nk etrafyndaki gzelliklere ayak uydurmaya ve onlarla beraber bir any olmaya aly?yr. De?i?im aslynda bir yozla?madyr benim iin. Etrafy

Huzur Kuca?ym

Do?du?um gn; bir yere geldim ama tanymyyordum. Ylk defa grd?m yabancy yzler vardy etrafymda. Yalnyzdym sanki bu koca kalabaly?yn iinde. Gzlerimi amaya bile korkuyordum. ?yordum, stm rtn diye ba?yraca?ym ama heyhat konu?amyyordum. Acy ekiyordu vcudum, her zerrem yslakty. Geldi?im y

Dertler Derya

Sorunlarym yznden kendimi a?ka vurdum, artyk ne olursa olsun umurumda de?il diyorum ama olmuyor i?te. Sorunlarym o kadar basit konular de?il, genli?in yol aty?y gei? bunalymlary de?il. nce annemle babam bo?andy, pe?inden ablam evi terk etti. Bir vey annem var ve de vey bir karde?im (o da ayr

Karanlyk Dnyam

Ben daha 17 ya?yndayym. Aynaya bakyp, nasyl bir dnyada ya?yyorum? diye sorup, a?layanlardanym. A?lyyorum nk karanlyk bir dnyam var. Nasyl ya?ayaca?ymy bilmiyorum. Dertler boyumu a?yyor, dayanylmaz bir i?kence ekiyorum sanki. Sadece ya?amak isterdim nceden ama artyk sadece lm istiyorum. K

Sayfa Gezinme: 1 (All)