Tüm Kategoriler


Sayfalar

sucuk' Profili


Toplam Yazıları: 3
Toplam Görüntülenme: 496
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

sucuk Son Yazıları

Yykyldym 3

Bebe?imi aldyrmaya karar verdim, ama gitti?im klinikler inanylmaz cretler istedi. Ne yapaca?ymy ?a?yrdym. Bu arada 60 ya?ynda annemin tanydy?y emekli bir ?retmen onunla ya?amam halinde ocu?uma da bakabilece?ini syledi. Kimsesi yok ama iki kere bo?anmy? ya?lyca bir bey. Yakyn zamanda da iki Grc

Yykyldym 2

Artyk telefonlaryma bile cevap vermiyor. Ortak bir arkada?ymyzy aradym. Duyduklaryma inanamadym. Evlenmi?! Hem de o kyzla. Gya biz Trkler gerek Mslman de?ilmi?iz. Asil kanlarynyn kary?masyny istememi?ler. Benimkide itiraz edememi?. Ne yapaca?ym ben ?imdi? Hamile oldu?umu da syleyemedim.

Yykyldym

yyl Dubaide bir ula?tyrma firmasynda aly?tym. Ayny ?irkette ok yaky?ykly bir genle iki yyl kary-koca hayaty ya?adym. Annemin vefaty zerine iki ay nce Trkiyeye dndm. O ok sevdi?im gen bunu fyrsat bilip, Dubaili bir kyzla evlendi?ini syledi. Yykyldym! ?imdi de hamile oldu?umu ?rendi

Sayfa Gezinme: 1 (All)