Tüm Kategoriler


Sayfalar

ODEON' Profili


Toplam Yazıları: 3
Toplam Görüntülenme: 803
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

ODEON Son Yazıları

Uzak Dur Bizden

Bu yazymda i?leyece?imiz konu uyu?turucu maddelerle ilgilidir. Hayatymyzy bizim elimizden alyp kendi monotonlu?una eken ve de aile, evre ve ya?am kavramlarymyzy elimizden alan byk bir d?mandyr. ncelikle uyu?turucu maddeler maneviyatymyz zayyflady?ynda ve hayatymyzyn duraklama dnemlerinde

Bir mr

O bir Ana... Yre?inde ya?atty?y tek temennisi de yavrularyyla mutlu olabilmek ve faydaly meselelerde bir para olsun gnlnden payla?abilmek. Y?te benim yrekli arkada?ym, syrda?ym ve de bu fanideki hayal dnyamy tamamlayan yrek Acyna yrekten katylyyorum benim de acym olsun. Hayat penceresindeki

Cmlelerim Hayata Dair

Selam ve salt sizlerle olsun. De?erli karde?lerim bu hayat faniden te de?ildir. Bu sizlere yazdy?ym en son ve nihayet yazymdyr. Hayata dair... Canym karde?lerim insan do?ar ya?ar ve ebediyete yolculu?a ykar. Bu da bizlere bir anydan ibarettir. De?erli karde?lerim mutluluk nedir? Sevgi mi yoksa ?

Sayfa Gezinme: 1 (All)