Tüm Kategoriler


Sayfalar

bisrev' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 20775
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Kadynbisrev Son Yazıları

Silgi Yasak!

Yeni bir sayfa hi aylmayacakty hayatta. Sadece yeni gelenler, yeni ykanlar, yeni hayal kyryklyklary, yeni tesadfler, yeni a?klar Ama asla tertemiz bir sayfa olmayacak! Hibir ?ey silinmeyecek, hibir ?ey yok olmayacak. zeri yorganla da rtlmeyecek toprakla da. Hep orada olacak. Hi beklemedi?

Bir Fincan Muhabbet

Ynanma ama onsuz da kalma. Mera?yna yenik d?. Belki de duymak istedi?in bir iki kelime, sadece mutlu edecek, sana umut verecek. Gerisi sadece bahane... Aslynda iini dkmek, konu?mak, rahatlamak Seni, senden bahsetmeden de anlayabilecek birinin varly?y arady?yn. Ynanmasan da i?te. Kendine yenik d

Üşüyorum

Hava yine dansöz gibi kyvyryyor. Kara bulutlar sardy etrafy. �?�yorum... Kar atyyor yava?tan. O da ya?yp ya?mamakta kararsyz. Yarym saatte bir fikir de?i?tiriyor. D�nek i?te! Soba da yanmady gitti. O da sabrymy test eder besbelli. Televizyon kanalynda �no signal!� uyarysy da g�z

Bugn Ne Giysem

En nefret etti?im gnd okulun ilk haftalary. Herkes tatilde nereye gitti?ini anlatyrdy. Hoca kompozisyonlarda Hadi yazyn bakalym tatilde neler yaptynyz. ?imdi ne yazacaksyn d?n dur? Oysa benim anlatacak ok bir ?eyim yoktu ki Geen yaz neyse bu yaz da oydu. Okul zamany nasylsa okul bitince de

Ya?ma Ya?mur

?air zamanyn birinde, Beni bu havalar mahvetti demi?. Hlbuki beni bu havalar kendime getirdi. Geen hafta bugnn ertesi gn bir hamaratlyk tuttu. Siz deyin can sykyntysy ben deyim annemin baskysy. O sycak gzelim yaz aylarynda haly yykamaya verdi?imiz halylary ky?a merhaba dedi?imiz bugnlerde

Başım, Kolum, Ayağım

Hafyzamyn tozlu sayfalary arasyna syky?my? anylary canlandyrma gayretindeyim bu g�nlerde. �ocuklu?uma iniyorum. Kendi kendimin doktoru olma derdindeyim. Re�etem bende... Ylkokul birinci synyftayym. Mevsimlerden sonbahar. Okula aly?ayym falan derken neredeyse d�nemi bitirece?iz.�Yaramaz

Neyin Bedeli?

Ara syra gndeme pat diye ykan, bazylaryn drt gzle bekledi?i, son gnlerde meclisi me?gul eden ve benim sinirlerimi alt st eden konu; bedelli askerlik. Neyin bedeli bu? Devletin hazinesine birka kuru? daha eklenecek, bilmem kimin o?lu tatile gider gibi evinden birka gn ayry kalacak sonra te

Baky? Aysy

Mutsuzdum ya da mutsuz oldu?umu sanyyordum. Ama bazy ?eylerin iyi gitmedi?i kesindi. Bunun sebebini aramaya aly?tyka bo?uldum dkntler arasynda. O kadar gereksiz ?eylermi? ki hayatymy alt st edenler. o?u zaman insanlardan sykyldym, bunaldym, yaptyklaryndan tiksindim Bu gnden sonra yine hayat

Ya Fettah!

Ayryntylarda bo?ulan insanlarla ayny ortamda bulunmaktan nefret ediyorum. Ama ?u mecburiyet yok mu? Grmezlikten duymazlyktan gelmeye aly?yyorsun fakat olmuyor. Yok, Bu niye byle olmu?? Yok, Bu niye byle dedi? Bunun byle davranmasyndaki kasyt nedir? Yok, Bu niye burada? Ynsany delirtme

Beni Bana Byrakyn

Tam ders aly?aca?ym baktym ki defter yok. Ben de kyrtasiyeye do?ru yol aldym. Yolda kar?yla?ty?ym on bayandan dokuzu ayny soruyu sordu(!) Kyz sen hl okuyor musun? Bak Hatice teyzenin kyzy yaryn ni?anlanyyor! Karde?in de d?n hazyrly?y yapyyor. Byrak bu i?leri; oku oku nereye kadar. Senin

O Sadece ocuk!

Yolda yrrken bilerek bir anne ve o?lunun konu?malaryna kulak misafiri oldum. ocuk on iki-on ya?laryndaydy Annesinden cep telefonu istiyordu. Belki ocu?un talebi makul kar?ylanmayabilir ama annenin tepkisi sandy?ymdan ok daha sert oldu. Sertten daha a?yrdy kurdu?u cmle; Dershaneye verdi?im

Bir Garip Ben!

Yhtiyacym olan ?eyler: Battaniye, sycak bir ay, kumanda ve televizyon Karnymy doyuracak kadar a?, derdimi anlatacak kadar kelime Asgari cret fazla bile! Kk evimin penceresinden dy?aryyy seyir eylesem Mahallede ne olmu?, ne olmamy? her ?eyi bilen bilirki?i olsam. Kim ne giymi?, ne sylemi?

Bir Yalnızlık Tangosu

İlk paragraf tamamen Rana ?ahnaz�yn �Bir Yalnyzlyk Tangosu� isimli kitabyndan (�)alyntydyr... ��G��l� kadyn hik�yesi hep yalandy. Hi�bir kyz �ocu?u g��l� kadyn olmak i�in do?maz. Hepsi masum hayaller kuran, ?ymaryk birer prensese benzerler. Kaderdir onlary cady, f

Den Den (" ")

Sevgili gnlk; bugn de hibir ?ey yok. Her ?ey ayny! Dnknn tekrary. Sana yazy yazmak istiyorum istemesine de yazacak konu bulamyyorum. Sevgili gnlk, den den i?areti koysam bu bo? sayfalaryna sen anlarsyn de?il mi? Gerek yok yani ayny harfleri birle?tirip hece yapmaya, sonra ayny kelimeleri

Bunalymly Gnler

Hibir ?ey yapmak gelmiyor iimden. Ba?layamadan sona ula?mak bu olsa gerek. Erken pes ettim. Gelecek gnler gelemeden gzm korkuttu. Her elimi atty?ymda bo?a d?en kolumu yukary kaldyrmaktan yoruldum. Yoruldu bu beden daha amacyna ula?madan. Erken diye bir ?ey yoktu aslynda. Bu sefer erkendi ama.

Teknik Sorun(!)

Bir sorunum var. Aslynda ok sorunum var kendi apymda ya, neyse. Bunlaryn o?u da isel ?eyler. Dy?arydan bakyldy?ynda dertsiz, tasasyz bir ben Hatta o?u insan tarafyndan da harbi dnya sana gzel dediklerini de duydum, imrendiklerini de hissettim. Ben de grsem kendimi uzaktan harbi byle d?

Havuz Problemi

Bir i? ilany Ba?vuru sayysy on bin ki?i. Synava hak kazanan ki?i sayysy ise bin... Bizim bir hocamyz vardy lisede; szl notu yerine kelle notu verirdi. Kelleyi kurtardyn hadi gene iyisin" der, dalgasyny geerdi. Bu i?e alym srecinin ilk etabyny da bizim hocanyn kelle notundan farkyny gremiyor

Ynadym Ynat(!)

Grlen ky kylavuz istermi?. Her gzel ba?langy gzel bitmezmi?. Bazy ?eyler hayalimizdeki gibi ?ekil alsa da sonu kbusumuz olabilirmi?. Ben ky grdm, kylavuza gerek duymadym. Belki de Kylavuzu karga olanyn ataszn dikkate aldym kimseyi kary?tyrmadym. Dinlemedim Yyi mi ettim? O zaman ii

Kbus

Toplu bir ortamda ya?yyorsan, bir takym kurallara uymalysyn. Biz de kurallara kar?yyyz, kysytlamalara gycy?yz, ama kimsenin ya?am alanlaryna da mdahale etmeyiz, de?il mi? Ak?am ge yatmy?ym, sabah 09:00da dersim var. Kyzyn biri koridorda sayny kurutuyor, tam da bizim kapynyn nnde. Byle bir g

Mutfak Fobi

Mutfakla aram o kadar iyidir ki kapysyny grd?mde tylerim diken diken olur. Bir tek buzdolaby kysmyny seviyorum. Bu mutfak fobimin altyndaki nedeni merak edenler, az durun ayklama geliyor... Hafiften ocuklu?uma inersek ki fazla inmeye gerek yok lise yyllarymyn ilk a?amalary. O zamana kadar mut

Bizim Sinemamyz

Gnler ncesinden plan yapmy?syn; mysyrlary patlatyp iece?ini eline aldy?ynyn, ayaklaryny uzatarak film keyfinin hayalini kurmu?sun. O mbarek gn gelmi? ama ne izleyece?ine karar veremiyorsun. O film mi olsun, yok ?u film mi olsun? derken, bakmy?syn ki aradan iki saat gemi?. Film keyfinin "keyf

Yine Ben

Yre?imle kalbim farkly kulvarlaryn yary?ysy. Biri diyor bildi?in yoldan ?a?ma di?eri byrak bilmedi?in yolda adymla. Birok yazymda seimlerimden dolayy dert yandym. Hlen de seimlerimin ceremesini ekiyorum. Mutlu de?ilim! Sizle beraber kendimi aryyorum. Ytiraf edemedi?im gereklerimle yzle?

Huzur Kayran

Her iki taraftan basky altyndayym. Bir ?eyleri yoluna koydu?umu sanyyorum, bakyyorum ki bir ?eyler gene bozulmu?. Yeni yeni yapylanma tela?ynda her ?ey.Yok, kalsyn oldu?u gibi, yeter olanlar. Var olanlar kfi benim iin. Ne gerek var fazlasyna. Alttan, stten, sa?dan, soldan, heryerden geliyorlar y

?u Hortumlu Dnyada Fil Yalnyz Bir Hayvandyr

Ki?isel geli?im kitaplaryndan biri. Kitap sizin yol haritanyzy izmiyor. Emir-komuta tarzynda direktiflerde de bulunmuyor. Bu tarz kitaplardan nefret eden biri olarak ben ok be?endim. "Okumam" dedi?im kitaby bir solukta bitirdim. Sykmadan, hadi canym dedirtmeden stelik. Aslynda farkynda olmady?y

Ynanyyoruz

Ben de reklamlara inanmak istiyorum. Laf olsun diye de?il harbi istiyorum. Mesela bir ikolata reklamy, markasy lazym de?il. Onu a?zymla bulu?turdu?um zaman evremdeki her ?ey yok olsun. Btn tasam, zntm her ysyrykta azalsyn ve son ysyryk a?zymda erirken tm olumsuzluklardan arynsyn bedenim. Yin

Her Kelime Bir Ya?am

Her gn yeni bir kelimeyi ya?yyoruz. Yyllaryn a?yrly?y altynda de?il kelimelerin anlamlarynda bo?uluyoruz. A?k, para, do?ru, yanly?, farkyndalyk, itibar, saygy, ko?mak, tkezlemek, d?mek, a?lamak, kyzmak, ?evkat Her gne yeni bir kelime, her gne yeni bir ya?am. Mutlu olmak iin ok bilmeyeceksin

Cevapsyz Sorular

Dzen iinde kendime bir dzen bulamadym. Sulu benim! Gitmek istemedi?im gzargahta ilerliyorum, duramyyorum. Yanly? ba?lanylmy? bir cmleyi bitirmek de istemiyorum. O kadar ok soru var ki cevaplanylmasy gereken... Yalnyz hepsinin de sresi dolmu?. Pek de nem arz etmiyor artyk. Ama yine de ge ka

Hkmsz Kelimeler

Senin aydynly?yna esir olmak yerine kendi karanly?ymda zgrce dola?mayy ye?lerim (yalan). Kim bilir belki de kendi karanly?ymda kaybolmaktyr niyetim. Belki de kendimi kandyryyorum, bilmiyorum. Aly?kyn olmady?ym duyguyu ?retmeye aly?yyorsun, korkuyorum. Korktu?um iin susuyorum. Sustu?um iin gidi

"Ben"

Kafandaki benle beni kar?yla?tyryyorsun ve yanylyyorsun. O ben artyk ben de?il. Benden geriye bir ben kalmady. Ama bu ben bana ok yaky?ty. Olmak istedi?im yerde olamasam da olmak istedi?im d?teyim. Ve ben byle mutluyum. Yapamadyklarym bir bir stme kt. Ben zordayym. Yorgunum. Halim kalm

Eyvah!

Git gide normalle?iyor her ?ey. Tm tabular yykylyyor. "Olamaz" dedi?in her ?ey bir bir oluyor. Hayyr dediklerine evet demeye ba?lyyorsun. Sana ters gelen her ?ey ne kadar da dzm? onu gryorsun. Ama eski mi, yoksa yeni mi hakly bilmiyor musun? Bilinen bir ?ey varsa; o da normalle?ti?in (normalle?

Havan Batsyn!

Son 1000 yylyn en so?uk ky?y bizi bekliyormu?. Bakalym biz onu bekliyor muyuz? Kabul edecek miyiz iimize? Misafirli?in kysa olany makbuldr. Acep bilir mi ki bu kuraly? Geri Avrupadan geliyorlarmy? kendileri. Bizim grg kurallaryndan bihaber de?ildir umarym. Bir grnp gitse kendileri. Ho? geld

Tamamlanmamy? Cmleler

Akmayan hayatynyn aky?yna byrakmak kendini Senin dy?ynda ?ekillenen hayatyn bir parasy olmak, en kts de o paranyn sen oldu?una kendini inandyrmak... Olmak istemedi?in her ?eyi olmak ve olmak istemedi?in hibir ?eyi olamamak Sadece izlemek uzaktan, syra sana geldi?inde roln oynayyp tekrar

Ters - Dz

Eski dost d?man olmaz da eski d?mandan dost olunur mu? Kafam yine allak bullak. Yine yazasym var ama yazdyklarymyn nereye gidece?ini bilmeden yazmak. Anla?ylmak de?il gayem. Sadece yazmak. Kendimle eli?kiye d?m?ken sizin de beni anlamanyzy bekleyemem. Ama yazmak istiyorum. Sava?ym kendimle. Es

Son Dakika!

Nefret ediyorum ?u kelimeden. Tam TV izlerken ekranda hafif bir kararma son dakika.Yine bir karakol baskyny, yine bir ?ehit, yine gzya?y. Eyvah! Yine bir son dakika. Ve yine bilindik haber. Ylk nce hangi ilde olmu?, sonra karakol ady; sonrasy hafif bir rahatlyk. Bizimki de?ilmi?. Ate? d?t?

ykyn Odamdan

Yine yeniden evdeyim. Ve maalesef yine benim odam i?gal edilmi? durumda ailenin di?er fertleri tarafyndan. Hla valizimin kapa?y aylmady, nk e?yalarymy koyacak yer bulamyyorum. Zaten 2 ay sonra gideceksin bo? ver bozma bizim dzenimizi. demeleri de cabasy. Uzaktayken yoklu?una aly?amadyk diyen

Tercih Meselesi midir?

Hayat her zaman ya?amaya de?er. Her ne sykyntyn olsa da hayat seninle gzel. Bor bata?ynyn iinde olsan da, ykmaz bir yola girdi?ini sansan da, olmayacak i?ler yapsan da, herkes tarafyndan kt bilinsen de, etrafyndakiler arkandan kuyunu kazsalar da, kendine gvenin kalmamy? olsa da, yalnyz ve ar

Aradaki Fark Ne?

Canynyz my sykkyn? Hibir ?ey sizi e?lendirmiyor mu? Yznzde tebessm olu?turacak olaylar yok mu? ykyn bulundu?unuz yerden ve bilmedi?iniz bir parkta bir banka oturun. Ve ba?layyn evrenizdekileri izlemeye. yle sadece bakmayyn etrafa aval aval, grmeyi deneyin bir de. Aslynda grdklerinizin hi

ay Keyfi

Seni hayatymyn vazgeilmeziyle bir tuttum. Her sabah uyandy?ymda tek d?ncem vardy, bir iki sohbeti ssleyecek ta ki sen izin almadan giri? yapana kadar d?me. Artyk sabahlary aklyma gelen, yre?imde arzulady?ym sendin. Sonra gelirdi ince bardakta ay ime arzusu. Hi ayrylmayacakmy? gibi gelmi?ti

Ynsanlary Anlama Kylavuzu

Bir tu? yeterli olsaydy ynlendirebilmek iin hayaty. Ama- kapama d?mesinden ba?ka bir ?eye ihtiya olmasaydy mesela. Ystedi?imiz bir zamany dondursak, o an geince tekrar kaldy?ymyz yerden devam etsek. Ystemedi?imiz olaylary veya istemedi?imiz ki?ileri geri dn?m kutusuna yollayabilseydik. Am

Kk Bir Not

Bugnn anlam ve nemine de?inmeyece?im. En az benim kadar biliyorsunuzdur. Gereksiz bir ka gzel satyr karalamak da vardy ya (pardon tu?lamak) ama d?ndm ki anlamsyz tm bunlar. Byle bir yazyyy benim yazmam kadar sama bir ?ey yoktur herhalde. Ama sayfada gremedim ya gnn manasyna uygun b

El Ynsaf!

Adym adym yakla?yyor yine o gn. Bu ay zaten eksik, bir eksik gnn daha kimseciklere bir zarary dokunmaz dy herhalde. Para tuza?y bence tm bunlar. Geen yylda byle d?nyor muydum acaba? Ne gzel yine geldi o gn deyip, ne srpriz yapacak diye d?nd?m, uykumu kayran merakym, bu sefer nasy

Bekleyen

Dy?aryda ya?mur var, aklymda yr, yaryn aklynda bamba?ka bir yr. nmz bahar ama ben hla yaprak dkmekteyim. Ye?illensin diye beklerken her yanym gnden gne sararmaktayym. Ey yr mutlu musun peki syle? Sen gezerken kol kola sevdi?inle ben dokunamyyorum bile sevdi?ime. Sen bo?ulurken o mavi gzl

Benim Olany Ystiyorum

Ey zaman! Senden alaca?ym var. Hesap ettim demekle bitmez bana olan borcun. Ama kolay kolay da kurtulamazsyn benden bilesin. Biliyorum senin de demek gibi bir d?ncen yok borcunu. Olsun, ben yine de sitemliyim bu gece sana. Saniyeler dakikalar, saatler derken; gnler, haftalar, aylar, yyllar oldu

Zamane Genlik

Vaktiyle zamane olan size hitaben! Ne yapsak gze batyyor. Bir etiket yemi?iz ya, zamane genlik szde. Size gre biz a?k nedir bilmeyiz, duygularymyz yoktur. Sizin zamanynyzdaki a?klardan sz aarsynyz, gypta ile dinleriz. Ama siz bunu grmezsiniz, sanyrsynyz ki biz sizi anlayamayyz. ?yk olduk d

Al Takke, Ver Klah

Neden bana bu kadar ok gvenirsiniz ki? Byle yaparak bilmez misiniz beni benden uzakla?tyrdy?ynyzy? zgr byrakty?ynyzy d?nd?nz beni grmez misiniz nasyl zincire vurdu?unuzu? Her ?eyin bir kar?yly?y olmak zorunda mydyr? E?er seviyorsan kar?yndaki de seni sevmeli mi? Sen onu seviyorsun diy

Ablan Kurban Olsun Sana

Yki saniye yan yana olmak yeterliydi bir kavganyn ykmasyna. Ne kadar yorgun olursak olalym, ne kadar ko?u?turmanyn iinde bo?ulsak da yan yana geldi?imizde grlt, patyrty bir de arkadan annemin "byktym ikinizden" feryady yykardy ortaly?y. Ka tane ampul patlatmadyk ki evde, ka odanyn camyny yere

Her ?eye Ra?men A?y?ym Sana

Biliyordum beni yary yolda byrakmayaca?yny. O gidip gidip gelmelerin bir anlamy olmalyydy. Ama bana yapty?yn son ?ey var ya, hakikaten korkuttu beni. Ne kadar inanmasam da, bu kadaryny da yapamaz desem de; belki ?eytana uymu?tur diye korkmadym da de?il hani. Biliyordum beni ba?kalaryna kar?y kk d

Dert mi Bu?

Bana my kalmy? dnyanyn sekizinci harikasyny ke?fetmek? Ne yelken alyrsyn bilmedi?in denizlere? Ama karnyny doyurmaksa ne gerek var yanynda tatly yeme?e? Sanki hi dert yokmu? gibi bir de sen mi peyda oldun ba?yma? Senden nce tek d?ncem gn atlatmaktan ibaretken; nerden yktyn o?lum sen kar?yma

Bo?luktayym

Bo?luktayym! Kocaman bir zifiri karanly?yn tam ortasynda, ne yapaca?ymy bilmeden, nereye gidece?imi kestiremeden dolanyp duruyorum. Syrasyny bekleyen o kadar ok ?ey var ki yapmam gereken, hi bir ?ey yapmyyorum. Yimden gelmiyor her nedense. Her yerden her kafadan bir ses geliyor kula?yma, anlayamy

Ali-Cengiz Oyunu

Geenlerde bir yazy okudum, Rah?an Ecevit ile ilgili bir rportaj. Aynen ?yle diyordu; "Sonumuz Yugoslavyaya benzeyecek!". Ylk defa sonuna kadar katylyyorum gr?nn. Ne iktidary ne muhalefeti ne de yanda? partilere kar?y bir sempati duyuyorum. Hepsine kar?yyym ama do?ru bir hareketlerinde de son

Cahil Kim?

?u hayatta anlamady?ym anlam veremedi?im bir ok ?ey var. Bu gnlerde anlayamama sorunum daha da bir artty. zm olsa gidece?im doktora ama yok. Anlayamama sorunum her geen gn daha fazla nksediyor. Son konu ise ?u grip olayy, hani kimimizin A gribi dedi?imiz, kimimizin Domuz Gribi olarak bildi?

Artyk Hayata Farkly Bakyyorum

Zamany oktan gelmi?, eskisi gibi de?il hibir ?ey. nceden grd?m, grdklerim ?imdi o kadar silikle?tiler ki gzmde anlatamam. Bazy ?eylerin de?i?ti?inin ben de farkyndaydym. Ama grmemezlikten geliyordum. Ta ki o gerekle yzle?ene kadar. Artyk hayata farkly bir aydan bakma zamany oktan gelm

Siz Kazandynyz ve Ben Kaybettim

Yakynda okulum aylyyor. Yine gurbet yollary grnd yava? yava?. Beni zen ne okulun aylmasy ne de gurbet aslynda. Canyma yakan tek ?ey var gecenin bu saatinde. yyl nce nme iki ?yk koydular: Ya gzerghy belli olmayan ayny yolda ilerleyecektim ya da sonu beni mutlu etmeyen yeni bir yola ba?l

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)