Tüm Kategoriler


Sayfalar

bisrev' Profili


Toplam Yazıları: 53
Toplam Görüntülenme: 20775
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Kadynbisrev Son Yazıları

Bizim Sinemamyz

Gnler ncesinden plan yapmy?syn; mysyrlary patlatyp iece?ini eline aldy?ynyn, ayaklaryny uzatarak film keyfinin hayalini kurmu?sun. O mbarek gn gelmi? ama ne izleyece?ine karar veremiyorsun. O film mi olsun, yok ?u film mi olsun? derken, bakmy?syn ki aradan iki saat gemi?. Film keyfinin "keyf

Yine Ben

Yre?imle kalbim farkly kulvarlaryn yary?ysy. Biri diyor bildi?in yoldan ?a?ma di?eri byrak bilmedi?in yolda adymla. Birok yazymda seimlerimden dolayy dert yandym. Hlen de seimlerimin ceremesini ekiyorum. Mutlu de?ilim! Sizle beraber kendimi aryyorum. Ytiraf edemedi?im gereklerimle yzle?

Huzur Kayran

Her iki taraftan basky altyndayym. Bir ?eyleri yoluna koydu?umu sanyyorum, bakyyorum ki bir ?eyler gene bozulmu?. Yeni yeni yapylanma tela?ynda her ?ey.Yok, kalsyn oldu?u gibi, yeter olanlar. Var olanlar kfi benim iin. Ne gerek var fazlasyna. Alttan, stten, sa?dan, soldan, heryerden geliyorlar y

?u Hortumlu Dnyada Fil Yalnyz Bir Hayvandyr

Ki?isel geli?im kitaplaryndan biri. Kitap sizin yol haritanyzy izmiyor. Emir-komuta tarzynda direktiflerde de bulunmuyor. Bu tarz kitaplardan nefret eden biri olarak ben ok be?endim. "Okumam" dedi?im kitaby bir solukta bitirdim. Sykmadan, hadi canym dedirtmeden stelik. Aslynda farkynda olmady?y

Ynanyyoruz

Ben de reklamlara inanmak istiyorum. Laf olsun diye de?il harbi istiyorum. Mesela bir ikolata reklamy, markasy lazym de?il. Onu a?zymla bulu?turdu?um zaman evremdeki her ?ey yok olsun. Btn tasam, zntm her ysyrykta azalsyn ve son ysyryk a?zymda erirken tm olumsuzluklardan arynsyn bedenim. Yin

Her Kelime Bir Ya?am

Her gn yeni bir kelimeyi ya?yyoruz. Yyllaryn a?yrly?y altynda de?il kelimelerin anlamlarynda bo?uluyoruz. A?k, para, do?ru, yanly?, farkyndalyk, itibar, saygy, ko?mak, tkezlemek, d?mek, a?lamak, kyzmak, ?evkat Her gne yeni bir kelime, her gne yeni bir ya?am. Mutlu olmak iin ok bilmeyeceksin

Cevapsyz Sorular

Dzen iinde kendime bir dzen bulamadym. Sulu benim! Gitmek istemedi?im gzargahta ilerliyorum, duramyyorum. Yanly? ba?lanylmy? bir cmleyi bitirmek de istemiyorum. O kadar ok soru var ki cevaplanylmasy gereken... Yalnyz hepsinin de sresi dolmu?. Pek de nem arz etmiyor artyk. Ama yine de ge ka

Hkmsz Kelimeler

Senin aydynly?yna esir olmak yerine kendi karanly?ymda zgrce dola?mayy ye?lerim (yalan). Kim bilir belki de kendi karanly?ymda kaybolmaktyr niyetim. Belki de kendimi kandyryyorum, bilmiyorum. Aly?kyn olmady?ym duyguyu ?retmeye aly?yyorsun, korkuyorum. Korktu?um iin susuyorum. Sustu?um iin gidi

"Ben"

Kafandaki benle beni kar?yla?tyryyorsun ve yanylyyorsun. O ben artyk ben de?il. Benden geriye bir ben kalmady. Ama bu ben bana ok yaky?ty. Olmak istedi?im yerde olamasam da olmak istedi?im d?teyim. Ve ben byle mutluyum. Yapamadyklarym bir bir stme kt. Ben zordayym. Yorgunum. Halim kalm

Eyvah!

Git gide normalle?iyor her ?ey. Tm tabular yykylyyor. "Olamaz" dedi?in her ?ey bir bir oluyor. Hayyr dediklerine evet demeye ba?lyyorsun. Sana ters gelen her ?ey ne kadar da dzm? onu gryorsun. Ama eski mi, yoksa yeni mi hakly bilmiyor musun? Bilinen bir ?ey varsa; o da normalle?ti?in (normalle?

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)